Suicidrisken hos personer som försökt ta sitt liv kvarstår under lång tid

I en studie där man följt personer i över 30 år konstateras att om en person gjort upprepade suicidförsök fortsatte det att vara en riskfaktor under hela uppföljningsperioden.

20191103_085622

Tusen pojkar och män tar sina liv varje år i Sverige, och ofta har de inte satt ord på sitt psykiska lidande.

I studien ingick 1 044 personer som efter suicidförsök inkommit till medicinsk akutvårdsavdelning mellan åren 1987–1998 vid dåvarande Lunds universitetssjukhus rapporterar Lunds universitet på sin webbplats. [1] Vid forskarnas uppföljning av som längst 32 år hade 37,6 procent avlidit och 7,2 procent av dessa hade tagit sitt liv. 53 procent av dem som avled i suicid, dog inom fem år efter suicidförsöket och för dem var allvarlighetsgraden av suicidförsöket en riskfaktor. Denna kvarstod dock inte efter 5 år, medan riskfaktorer under hela uppföljningstiden var psykos, depression och att personerna gjort upprepade suicidförsök.

– Det är väl känt att suicidförsök är en riskfaktor för fullbordat suicid, men det är inte känt tidigare att upprepade suicidförsök och diagnoser som psykos och depression kvarstår som en riskfaktor under så lång tid, flera årtionden efter att de skett säger Sara Probert-Lindström, doktorand och en av forskarna till den vetenskapliga artikeln som publiceras i BMJ O, The British Medical Journal Open Access. [2]

– Även om det är långt ifrån alla som gjort ett suicidförsök som kommer att göra nya försök eller ett fullbordat suicid, så bör kliniker vara uppmärksamma på att suicidrisken kvarstår under väldigt lång tid vid depression, psykos och hos personer som gjort upprepade suicidförsök. Då är möjligheten större att de får rätt vård säger Sara Probert-Lindström.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Psykosocialt stöd i coronatider

Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

Känslor och machonormen hos män

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Hur möta och identifiera självmordsnära personer?

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Förhöjd suicidsrisk för ensamkommande

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] Länk till artikeln på LUs webbsida.

[2] Artikeln i BMJ:
Long-term risk factors for suicide in suicide attempters examined at a medical emergency in patient unit: results from a 32-year follow-up study

Till hösten startar hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet är en yrkesinriktad påbyggnadsutbildning på avancerad nivå. Programmet omfattar 60 högskolepoäng, vilket innebär ett års heltidsstudier. Programmet ges på Campus Helsingborg, Lunds universitet och studenter antas varje hösttermin.

Utbildningen kommer att ske i nära samverkan med yrkesfältet och ger kunskaper och färdigheter som förbereder studenterna för deras kommande yrkesroll som hälso- och sjukvårdskurator.

Redan i början av utbildningen får studenterna en praktikplacering i en klinisk verksamhet. Där får de delta i samtal med patienter, anhöriga och vårdplaneringsmöten, och utföra ett kvalificerat utredningsarbete som ingår i utbildningen.

Parallellt med praktiken får studenterna fördjupa sig i frågor som rör hälsa, ohälsa, sjukdom och trauman, etiska dilemman och patienters rättigheter.

Vad välja? Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?

Fem kurser i socialt arbete ingår i programmet. Läs mer om dessa här.

Behörighet, urval och framtidsutsikter – hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet

Se även: HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1)

Se även: Utbildningen till hälso och sjukvårdskurator försenas

Ett lärosäte får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

HT 2020 – vilka psykoterapeututbildningar finns att söka?

Kurslitteratur på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Studierektorn på socialhögskolan uttalar sig: Lunds universitet om hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Hur kan man veta vad som ligger bakom en terapeuttitel?

Legitimationsgrundande utbildning till hälso- och sjukvårdskurator

Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning

Psykosocialt stöd i coronatider

KBT Sverige finns nu på instagram

20200119_175735

Lunds universitet om hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Det är som vi tidigare rapporterat efter en tids processande nu klart att Lunds universitet får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som första högre lärosäte i Sverige. Utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator är en yrkesinriktad specialistutbildning för socionomer.

– Utbildningen är ett viktigt steg i den fortsatta professionaliseringen av socialt arbete som yrkesområde. Vi är mycket glada över beskedet och förbereder nu för att starta upp utbildningen, berättar Leili Laanemets, studierektor vid Socialhögskolan på universitetets webbplats. [1]

Lunds universitet har för avsikt att starta den första utbildningen redan hösten 2020.

Utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator ges för första gången under höstterminen 2020 och kommer att vara förlagd på Campus Helsingborg.  Ansökningsperiod till den nya utbildningen är 16 mars-15april och ansökan görs via antagning.se.

Se även: Ett lärosäte får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Kurslitteratur Psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård – kunskapsområden och professionella villkor

Här kan du se vilken kurslitteratur som ingår på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Utbildningen till hälso och sjukvårdskurator försenas

Hur kan man veta vad som ligger bakom en terapeuttitel?

Legitimationsgrundande utbildning till hälso- och sjukvårdskurator

Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning

[1] http://www.lu.se

Ett lärosäte får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Det är nu klart att ett lärosäte får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

Screenshot_20190702-143302_Facebook

Beslutet fattades av UKÄ den 11 februari. De förväntar sig fler ansökningar och beslut för andra lärosäten framöver. Statliga universitet och högskolor ska ansöka till UKÄ om examenstillstånd.

Lunds universitet blir det första lärosätet som får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

Lunds universitet har den 14 mars 2019 ansökt hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

De sakkunniga anförde i sitt yttrande om ansökan den 17 december 2019 till UKÄ att bedömningsgrunden säkring av examensmålen var otillfredsställande. De sakkunniga ansåg att litteraturvalet inte fördjupar den yrkesförberedande potentialen i den kliniska praktiken men ansåg också att det var en brist att kurser med teoretiska lärandemål, som motsvarar halva utbildningen (30 högskolepoäng), endast examineras via färdigheter. Samtliga övriga bedömningsgrunder bedömdes dock som tillfredsställande. UKÄ instämde i de sakkunnigas bedömning och beslutade den 17 december 2019 att ge Lunds universitet möjlighet att senast den 17 juni 2020 komplettera sin ansökan. Lunds universitet lämnade den 15 januari 2020 in en kompletterande redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits baserat på de sakkunnigas yttrande.

De sakkunnigas bedömning är att Lunds universitet nu har de förutsättningar som krävs för att ge hälso- och sjukvårdskuratorsexamen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. UKÄ instämmer i de sakkunnigas bedömning.

Lunds universitet har för avsikt att starta den första utbildningen redan hösten 2020.

Uppdatering: Det är nu klart att utbildningen startar till hösten. Läs mer om utbildningsinnehållet här.

Se även: Utbildningen till hälso och sjukvårdskurator försenas

Studierektorn på socialhögskolan uttalar sig: Lunds universitet om hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Hur kan man veta vad som ligger bakom en terapeuttitel?

Legitimationsgrundande utbildning till hälso- och sjukvårdskurator

Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning

Följ KBT Sverige på instagram

 

Legitimationsgrundande utbildning till hälso- och sjukvårdskurator

Hösten 2020 startar den första legitimationsgrundande utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator.

Screenshot_20191103-085257_Chrome

Lärosäten som tidigare ansökt om att få utfärda examen för hälso- och sjukvårdskurator hos UKÄ är: Jönköping university, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, SAPU – Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling, Svenska institutet för Kognitiv Psykoterapi och tre stockholmslärosäten i samverkan (Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholms universitet och Södertörns högskola). UKÄ har uppgett att arbetet med att bedöma vilka som ska ha rätt till att utfärda hälso- och sjukvårdskurators-examen tar sex till nio månader. Därför kan man tidigast räkna med att få besked 15 april 2019. Första kursstart kan därför bli tidigast 1 september 2019.

Ladda ner KBT Sveriges KBT-poster!

Se även: Utbildningen till hälso och sjukvårdskurator försenas

📣 Ett lärosäte fick tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Antal sökande till hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet

Behörighet, urval och framtidsutsikter – hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet

➡️ vad välja Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram? Se en jämförelse här.

Psykoterapeututbildning i socialt arbete

Grundläggande psykoterapiutbildningar (ofta kallade Steg 1)

Behörighet till psykoterapeutstudier

Hur är psykoterapeututbildningar upplagda?

Sen anmälan till höstterminen öppnar 15 juli

—–

Läs mer om legitimationen, utbildningen, övergångsregler etc på Socionom och terapeut’s facebooksida.

Följ KBT Sverige på instagram:

20200119_175735