Personporträtt

Under åren har vi skrivit om en rad olika personer på KBT Sverige. Inläggen börjar ofta med Vem är… eller vem var… beroende på om personerna levde då inlägget skrevs. Många av personerna har varit centrala inom KBT, en del har ingenting att göra med KBT. Då vi snart är uppe i 1000 inlägg på sidan tyckte vi att det var dags med en sammanställning med en del av dessa personporträtt.

Aaron Beck
Johan Cullberg
Anders Ericsson
Leon Festinger

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Ladda ned vår KBT-ord-poster

Leslie Greenberg
Steven Hayes
David H Malan
Orval Hobart Mowrer
Margit Norell
Jean Piaget
Sten Rönnberg
Edward Thorndike
John Watson

Se även: Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Om Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Om Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Se även: Boken Målmedveten träning för psykoterapeuter

Alternativa terapiformer

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Vad är klassisk betingning?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

❤Följ KBT Sverige på Facebook

💗Följ KBT Sverige på instagram

Vem var Leon Festinger?

Leon Festinger (1919-1989) var en amerikanska socialpsykolog. Han är kanske mest känd för att ha utvecklat teorin om kognitiv dissonans. Festinger betonade vikten av att studera situationer i verkliga livet, han själv infiltrerade bland annat en domedagssekt. Festinger företrädde en riktning som kom att kallas kognitivism.

 

Se även: Vem var John B. Watson?

Vem var Jean Piaget?

Vem var K. Anders Ericsson?

Modellinlärning och observationsinlärning

Vad är kognitiv dissonans?

Vem var Margit Norell?

Vem är Leslie Greenberg?

Vad är den biopsykosociala modellen?

Vad är Cognitive Process therapy?

Vad är kognitiv dissonans?

Kognitiv dissonans innebär en känsla av obehag som uppstår när det finns bristande överensstämmelse mellan olika värderingar, attityder, tankar och uppfattningar som kan finnas hos någon samt mellan dessa och tanken på vad han eller hon vill göra och faktiskt gör.

20200119_175735

När vi utsätts för kognitiv dissonans försöker vi så fort som möjligt att göra oss av med den genom att ändra våra attityder, åsikter och handlingar.

Begreppet skapades 1957 av Leon Festinger (1919-1989) Festinger företrädde en riktning som kom att kallas kognitivism.

Se även: Vem var John B. Watson?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Vem var K. Anders Ericsson?

Vem var Margit Norell?

Vem är Leslie Greenberg?

Vad är den biopsykosociala modellen?

Vad är Cognitive Process therapy?

Vem var Leon Festinger?

Kan du begreppet? 3

Här har vi sammanställt inlägg där vi delat information om begrepp, behandlingsmetoder och personer. Kan du begreppet?

F-J

A-B

C-E

Vem var Leon Festinger?

Vad är funktionella neurologiska störningar?

Vem är Leslie Greenberg?

Vad är lågaffektivt bemötande?

Vad är habit reversal training?

Vad är hemofobi?

Vad är hyperakusi?

Vad är hypervigilans?

Vad är en hexaflex?

Vad är IBS?

Vad är internaliserande symtom?

K-M

Se också: Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Vad är det egentligen på bilden?

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?