Lars-Göran Öst: Fungerar KBT i klinisk rutinvård?

Lars-Göran Öst behöver för de flesta i denna förening inte någon närmare presentation. Men han är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, professor emeritus i klinisk psykologi vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och professor i klinisk psykologi vid Institutt for klinisk psykologi vid Universitetet i Bergen.
 
Lars-Göran Öst har sammanställt en mängd forskning och resultat på ämnet ”KBT i klinisk rutinvård” som han kommer dela med sig av på kvällens salong.
 
 
 
Salongen ges via zoom på den här länken
 

❤ ”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Animerad kortfilm om mindfulness

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Att leva under Coronakrisen

Kostnadsfri webbutbildning: Psykologiskt krisstöd vid covid-19

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Dataspelsberoende klassas som sjukdom

Spelberoende klassificeras nu som missbruksdiagnos

Kostnadsfri webbkurs om autism

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Kostnadsfri webbutbildning för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB

Barnkonvention är nu svensk lag

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

 

Lars-Göran Östs studie av ACT innehåller fel och bör räknas bort

Paul W.B. Atkins, Joseph Ciarrochi och Steven C. Hayes har gått igenom Lars-Göran Östs uppmärksammade studie från 2014 i vilken det bla hävdades att det inte fanns tillräcklig evidens för ACT-behandling för något tillstånd.

20200320_202124

I författarnas grundliga genomgång av Östs material har de hittat fel vilket bla har lett till att de rekommenderar att Östs resultat inte ska användas vid framtida studier vad gäller evidensen för ACT.

Higlights:

  • We found errors in Öst’s (2014) review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

  • Öst (2014) should be set aside in future considerations of the evidence for ACT.

  • We suggest how balanced reviews within transdiagnostic frameworks can be conducted.

Se även: Vad är RFT?

Hantering av stress med hjälp av ACT

Ny utbildning: ACT inom fysioterapi och arbetsterapi

Gratis självhjälpskurs i ACT

Webbföreläsning: Idrottspsykologi med ACT

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Steven Hayes om ACT för OCD

Gratis e-bok om att jobba med skam med ACT

Paul W.B. Atkins, Joseph Ciarrochi och Steven C. Hayes (2017) Departing from the essential features of a high quality systematic review of psychotherapy: A response to Öst (2014) and recommendations for improvement.

Att lära av sina erfarenheter från patientarbetet, professorer och forskare diskuterar.

”Personer med olika bakgrund inom terapeutisk och klinisk behandling diskuterar lärdomar de har fått av tidigare misstag och erfarenheter i arbetet med patienter. Medverkande är professorerna Art Freeman, Paul Emmelkamp och Ann Marie Albano samt forskarna Judith Beck och Arnoud Arntz. Moderator: Lars-Göran Öst. Samtalet är inspelat på EABCT 2016.den 1 september på Stockholm Waterfront.

31 augusti-4 september hölls EABCT 2016 i Stockholm. EABCT är en stor internationell KBT-konferens och kongressen i Stockholm var den 46:e i ordningen och programmet innehöll många intressanta talare inom KBT-fältet. EABCT är en förkortning för EUROPEAN ASSOCIATION OF BEHAVIOURAL AND COGNITIVE THERAPIES.

Se samtalet på UR: http://urskola.se/Produkter/199405-UR-Samtiden-Europeiska-KBT-kongressen-2016-Att-lara-av-sina-erfarenheter

Vad är social fobi/ social ångest?

Det är relativt vanligt att känna en oro för att bli granskad, göra bort sig eller tappa kontrollen i sociala sammanhang.

En amerikansk undersökning från 1994 visade att 13,3% av befolkningen någon gång under sitt liv uppfyller kriterierna för social fobi. Social fobi innebär en rädsla för att tala inför publik, träffa nya människor eller andra sociala situationer. Med social fobi menas en rädsla för att göra bort sig, bli negativt bedömd och att stå i centrum i sociala situationer där de flesta människor inte upplever obehag. Social fobi är en ångeststörning där individen upplever obehag eller rädsla i eller inför sociala situationer. Social fobi finns i två olika former, generell social fobi och specifik social fobi. I den generella typen upplever individen ångest i närvaro av andra människor, i den specifika typen uppkommer ångestreaktionerna vid vissa situationer, till exempel då personen ska hålla ett föredrag. Hos vuxna med social fobi är det inte ovanligt med panikångestattacker. Den sociala ångesten kan visa sig på olika sätt, men vanligt är att

  • du börjar skaka
  • hjärtat slår snabbt eller hårt
  • du blir torr i munnen
  • du rodnar, blir varm eller känner dig kallsvettig
  • du får en klump i magen eller känner dig yr eller svag i musklerna.

Du kan också få domningskänslor i fingrar eller tår eller känna det som att det svartnar för ögonen, som om du håller på att svimma.

Typiska tankar för en person med social fobi kan vara att ”Jag gör bort mig”, ”Tänk om det syns” eller ”Vad ska alla tro?”. Det kan också kännas som att man så snabbt som möjligt måste fly från platsen för att slippa den obehagliga situationen.

Läs mer: Om fobier

Michael Nyqvists rollfigur har panikångest och går i KBT-behandling

”Lättare” psykisk ohälsa har ökat dramatiskt på senare tid. Varför och vad kan vi göra åt det?

Ung ångest: Ångesten håller mig hemma från skolan

Riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Att ha ångest är en del av livet men vad händer när den tar över?

Film: Att be om hjälp

Webbplatsen Psykiatristöd – ett stöd i det kliniska arbetet

Vad är tankefällor?

KBT bästa behandlingen för social ångest? https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/16/enligt-en-norsk-studie-sa-forefaller-kbt-vara-det-basta-behandlinalternativet-for-behandling-av-social-angest/

Källor för vidare läsning:

www.1177.se

https://medlineplus.gov/phobias.html

www.nationalencyklopedin.se

American Psychiatric Association (2002). MINI-D IV Diagnostiska Kriterier Enligt DSM-IV-TR. Pilgrim Press.

Barlow, D. H. (1993). Clinical Handbook of Psychological Disorders Second Edition. New York: The Guilford Press.

Crozier, W. Ray; Alden, Lynn E. International Handbook of Social Anxiety: Concepts, Research, and Interventions Relating to the Self and Shyness, p. 12. New York John Wiley & Sons, Ltd. (UK), 2001.

Kåver, Anna (1999). Social fobi – Att känna sig granskad och bortgjord. Cura Bokförlag och Utbildning AB. 

John G. Robertson: An Excess of Phobias and Manias. Senior Scribe Publications 2003.

Öst, Lars-Göran (2006). ”Specifik fobi och social fobi”. Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Stockholm: Natur och Kultur. sid. 71-88.

Svensk kortfilm om hur ångest kan begränsa en persons vardag.

Vad är hälsoångest?