Larmen om den ökande psykiska ohälsan bland unga kan vara kraftigt överdrivna

– Unga människor tampas med sin vardag. Men det behöver inte innebära att de lider av psykisk ohälsa, säger Anette Wickström, biträdande professor vid Tema Barn på Linköpings universitet.

– I forskningsrapporter och media lyfts bilden av en sådan ökning fram. Men många gånger vet vi för lite om orsakerna bakom de problem som unga rapporterar, vad deras svar står för, säger Anette Wickström.

Fler barn och unga söker stöd för våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa

Anette Wickström leder ett projekt där hon tillsammans med forskarkollegan Sofia Kvist Lindholm studerar vad som döljer sig bakom siffrorna om en ökad psykisk ohälsa bland unga.

– Om vi påstår att ungdomarnas alla problem beror på psykisk ohälsa, när det istället handlar om relationer, vardagliga strävanden och konsekvenser av att vara människa, så hamnar vi fel, säger Anette Wickström.

Anette Wickström och Sofia Kvist Lindholm är själva förundrade över resultatet i forskningen. Det var inget de förväntade sig när de sökte pengar för studien.

– Vi hade ingen aning om vad vi skulle upptäcka. Men vi har förstått att det är superviktigt. En onyanserad rapportering kring en ökad psykisk ohälsa kan göra att det skapas en rad generella insatser som inte passar någon av de båda grupperna. Då riskerar man att missa de unga som verkligen behöver mer stöd.


Se också: Risken för en medikalisering av normala livserfarenheter är uppenbar

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Så många får komma till BUP i tid

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Ny Bris-rapport – fler hör av sig till Bris om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Depression under och efter graviditeten går att förebygga med KBT och IPT

Arbetet mot psykisk ohälsa är kortsiktigt och ryckigt. Ett lapptäcke av projekt, som ingen vet hur eller om det egentligen fungerar

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

”Det är bra att visa negativa känslor för barn”


Läs mer om forskningen på LiU här.