Lågaffektiv teori och metod, del 2

Lågaffektiv teori och metod, del 2

Lågaffektivt bemötande i kritiska eller kaotiska situationer är alltid bättre än att bemöta med fysiska interventioner eller tvångsåtgärder, menar Bo Hejlskov Elvén. Det handlar om att dämpa känslouttrycken och skapa ett lugn, både genom beteende och hur man utformar den fysiska miljön. Här går Hejlskov Elvén igenom strategier och metoder för ett lågaffektivt beteende och ger exempel på varför de är effektiva.

UR Samtiden – Lyfta upp eller trycka ner

Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg.

Arrangör: Autism- och aspergerförbundet.

Se länken nedan.

Se även: Debatten mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande och dess efterspel

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Vad är lågaffektivt bemötande?

Barnböcker om känslohantering

Finsk ungdomsserie: Helt knäpp!

Föreläsning – psykisk ohälsa bland barn och unga

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Se inslaget här: http://urplay.se/program/198407-ur-samtiden-lyfta-upp-eller-trycka-ner-lagaffektiv-teori-och-metod-del-2

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Bo Hejlskov Elvén är psykolog, författare och handledare. Här talar han om hur lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg och psykiatri hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder. I arbetet med att bemöta autistiska personer måste professionen alltid utgå från att man har ett ansvar för det som sker, och när man inte når resultat måste man som professionell undersöka om det är fel på den metod man använder, menar han.

Se länk nedan.

Se även: Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Föreläsning – psykisk ohälsa bland barn och unga

Föreläsning: Hur undvika och bemöta konflikter – lågaffektivt bemötande.

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vad är lågaffektivt bemötande?

Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Lågaffektiv teori och metod, del 2

Debatten mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande och dess efterspel

Följ KBT Sverige på instagram:

UR Samtiden – Lyfta upp eller trycka ner

Inspelat den 13 oktober 2016 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Autism- och aspergerförbundet: http://urplay.se/program/198406-ur-samtiden-lyfta-upp-eller-trycka-ner-lagaffektiv-teori-och-metod-del-1

Se också: Debatt mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande

Vad är lågaffektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande vänder sig till personal och föräldrar som har barn och vuxna med starka känslouttryck i sin närhet.

Genom att ändra vårt eget bemötande kan vi dämpa känslouttrycken och minska stress hos andra. Det innebär att vi kan vi få ner antalet konflikter och våldsamma situationer genom att vara lågaffektiva. Ingen börjar slå på människor omkring sig om de är lugna.

Metoderna i lågaffektivt bemötande handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kropsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering.

Se även: Debatten mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande och dess efterspel

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

Bris-rapport – fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa

En väg in på BUP

Film: Göra lite och nå längre som samtalsledare

Barnböcker om känslohantering

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Film: Aktivera må bra-mönster som samtalsledare

Debattinlägg: Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin får katastrofala effekter


Vill du veta mer om LAB? Det finns en föreläsning uppdelad på två filmer om lågaffektivt bemötande. Läs mer om film 1 här och film 2 här.