Vem var Leon Festinger?

Leon Festinger (1919-1989) var en amerikanska socialpsykolog. Han är kanske mest känd för att ha utvecklat teorin om kognitiv dissonans. Festinger betonade vikten av att studera situationer i verkliga livet, han själv infiltrerade bland annat en domedagssekt. Festinger företrädde en riktning som kom att kallas kognitivism.

 

Se även: Vem var John B. Watson?

Vem var Jean Piaget?

Vem var K. Anders Ericsson?

Modellinlärning och observationsinlärning

Vad är kognitiv dissonans?

Vem var Margit Norell?

Vem är Leslie Greenberg?

Vad är den biopsykosociala modellen?

Vad är Cognitive Process therapy?

Vad är kognitiv dissonans?

Kognitiv dissonans innebär en känsla av obehag som uppstår när det finns bristande överensstämmelse mellan olika värderingar, attityder, tankar och uppfattningar som kan finnas hos någon samt mellan dessa och tanken på vad han eller hon vill göra och faktiskt gör.

20200119_175735

När vi utsätts för kognitiv dissonans försöker vi så fort som möjligt att göra oss av med den genom att ändra våra attityder, åsikter och handlingar.

Begreppet skapades 1957 av Leon Festinger (1919-1989) Festinger företrädde en riktning som kom att kallas kognitivism.

Se även: Vem var John B. Watson?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Vem var K. Anders Ericsson?

Vem var Margit Norell?

Vem är Leslie Greenberg?

Vad är den biopsykosociala modellen?

Vad är Cognitive Process therapy?

Vem var Leon Festinger?