Vad är Cognitive Process therapy?

CPT, Cognitive Processing Therapy (Kognitiv processterapi), är en KBT-metod som har visat goda resultat för behandling av trauma.

20200119_175735

CPT utvecklades i slutet av 1980-talet. Manualen finns översatt till sex olika språk och är relativt okänd i Sverige. I CPT hjälper man patienten att modifiera och utmana ohjälpsamma föreställningar.

CPT ges vanligen under tolv sessioner. I CPT ingår psykoedukation och förlängd exponering, om möjligt både i verkligheten och imaginärt, det vill säga föreställningsmässigt.

Lyssna på när Jaime Lowe går i CPT under två veckor.

Se även: Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Kan du begreppet?

Steven Hayes om ACT för OCD

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

CPT manualen finns översatt till sex olika språk men metoden är relativt okänd i Sverige.

Screenshot_20191103-085343_Chrome

I en serie inspelningar får vi här följa Jaime Lowe när hon går i kognitiv processterapi under två veckor för att bearbeta trauma.

Från 23 augusti 2019

Se nedan.

Se även: vad är Cognitive Process therapy?

Alternativa terapiformer

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Kan du begreppet?

Filmatiserad föreläsning om hur känslor uppstår

Forskningsprojekt om hästunderstödd KBT

Steven Hayes om ACT för OCD

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Dagboken – ett kraftfullt verktyg i terapi

Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram:

Lyssna här på ”Ten Sessions” på This American life.