Att lära av sina erfarenheter från patientarbetet, professorer och forskare diskuterar.

”Personer med olika bakgrund inom terapeutisk och klinisk behandling diskuterar lärdomar de har fått av tidigare misstag och erfarenheter i arbetet med patienter. Medverkande är professorerna Art Freeman, Paul Emmelkamp och Ann Marie Albano samt forskarna Judith Beck och Arnoud Arntz. Moderator: Lars-Göran Öst. Samtalet är inspelat på EABCT 2016.den 1 september på Stockholm Waterfront.

31 augusti-4 september hölls EABCT 2016 i Stockholm. EABCT är en stor internationell KBT-konferens och kongressen i Stockholm var den 46:e i ordningen och programmet innehöll många intressanta talare inom KBT-fältet. EABCT är en förkortning för EUROPEAN ASSOCIATION OF BEHAVIOURAL AND COGNITIVE THERAPIES.

Se samtalet på UR: http://urskola.se/Produkter/199405-UR-Samtiden-Europeiska-KBT-kongressen-2016-Att-lara-av-sina-erfarenheter

Judith Beck om alliansens betydelse och skillnaden mellan KBT i kontrollerade randomiserade studier och klinisk verksamhet.

Det är stor skillnad på hur KBT används i randomiserade kontrollerade studier och i klinisk verksamhet. I den kliniska vardagen är det högst avgörande för utfallet att terapin anpassas till klientens kulturella bakgrund, utbildningsbakgrund, personliga preferenser och många andra faktorer. Om detta skriver Judith Beck i ett inlägg där även vikten av en god allians och vad strukturen under sessionerna syftar till tas upp.

Läs inlägget här nedan

Se även: Faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen

Psykoterapeuter som är yngre har lättare att uppnå god allians

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

”För mig gränsar de svenska riktlinjerna till det oetiska.”

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Vad är verksamt i psykoterapi?

Läs inlägget här (på engelska): https://psychotherapynetworker.org/blog/details/999/cognitive-behavioral-therapy-and-the-therapeutic-alliance