Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Ett samtal med socionomen och psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice och vägen till att bli expert inom psykoterapi.

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks

Se även: Deliberate practice: Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Kristin Osborn om APT och paraverbal kommunikation

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Se avsnittet av Psychotherapy Expert Talks.