Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Ett samtal med Jeffrey E. Young om utvecklandet från KBT till schematerapi och vidare.

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks.

Se länk nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Kristin Osborn om APT och paraverbal kommunikation

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Vad är schematerapi?

Föreläsning om schematerapi – en vidareutveckling av KBT

Se avsnittet från Psychotherapy Expert Talks här.

Vad är schematerapi?

Schematerapi utvecklades av Jeffrey Young med kollegor.

20200320_201635

Metoden bygger delvis på traditionell KBT men i schematerapi finns även element från psykodynamisk terapi och gestaltterapi. De olika delarna i kombination är schematerapi.

När Jeffrey Young upptäckte att traditionell KBT ej var tillräcklig för behandling av personer med komplex problematik t.ex. personlighetsstörningar så kom han att ta in andra terapiinriktningar i sin behandling vilket blev grunden till vad som idag kallas för schematerapi. Bland annat det som hänt tidigare i våra liv och alliansen mellan klient och terapeut ges större fokus än vid traditionell KBT. Tanken är att händelser som tidigare har skett har skapat känslomässiga sår vilket har gjort att klienten idag hanterar situationer på sätt som är dysfunktionella.

I schematerapi menar man att det finns 18 olika dysfunktionella scheman vilka i sin tur är kopplade till en speciell grupp av känslomässiga kärnbehov. I schematerapi jobbar man med att läka de känslomässiga såren så att klienten kan hantera situationer som en sund vuxen.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Läs mer

Young, J., Klosko J., Weishaar, M. (2003) Schema Therapy. A practitioner´s guide. New York. Guildford Publications.

Young, J., Klosko, J. (2010) Lev som du vill och inte som du lärt dig. Reinventing your life. Stockholm. Natur och Kultur.

Gyllenhammar, C., Perris, P. (2016) Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse Stockholm. Natur & Kultur

Följ KBT Sverige på instagram: 

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/23/studie-om-deltagares-erfarenheter-och-upplevelser-av-behovsgrupp-pa-schematerapeutisk-grund/

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Alternativa terapiformer

Vilken terapiform föredrar du?

Vad är tredje vågens KBT?

Schematerapi i teori och praktik

Följ KBT Sverige på Facebook

20200119_175735