Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Ett samtal med socionomen och psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice och vägen till att bli expert inom psykoterapi.

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks

Se även: Deliberate practice: Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Kristin Osborn om APT och paraverbal kommunikation

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Se avsnittet av Psychotherapy Expert Talks.

Inaktuella former av PDT… Slutreplik om riktlinjerna för behandling av depression.

I den slutreplik som nu publicerats efter Socialstyrelsens projektledningsgrupps svar gällande de nya riktlinjerna för behandling av depression så menar debattörerna att en metaanalys där två studier med PDT i gruppformat – ”båda illa genomförda studier från 1970-talet med inaktuella former av PDT” drar ner resultatet. Författarna menar att dessa två studier ”…självklart ska exkluderas från underlaget i nationella riktlinjerna och jämförelsen ska avse individuell PDT mot KBT. Och då är resultatet att PDT och KBT har likvärdig effekt.” I övrigt så anser man projektgruppen liksom i tidigare debatter inte alls bemötte några av synpunkterna i det ursprungliga debattinlägget.
Läs slutrepliken här.
Tidigare inlägg i debatter om de nya riktlinjerna: ”Psykiatridebatten har fått fel fokus”