Vad är lågaffektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande vänder sig till personal och föräldrar som har barn och vuxna med starka känslouttryck i sin närhet.

Genom att ändra vårt eget bemötande kan vi dämpa känslouttrycken och minska stress hos andra. Det innebär att vi kan vi få ner antalet konflikter och våldsamma situationer genom att vara lågaffektiva. Ingen börjar slå på människor omkring sig om de är lugna.

Metoderna i lågaffektivt bemötande handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kropsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering.

Se även: Debatten mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande och dess efterspel

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

Bris-rapport – fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa

En väg in på BUP

Film: Göra lite och nå längre som samtalsledare

Barnböcker om känslohantering

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Film: Aktivera må bra-mönster som samtalsledare

Debattinlägg: Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin får katastrofala effekter


Vill du veta mer om LAB? Det finns en föreläsning uppdelad på två filmer om lågaffektivt bemötande. Läs mer om film 1 här och film 2 här.