Hur du kan göra för att hålla fast vid dina nyårslöften.

Att ge nyårslöften är ganska vanligt. Det är inte lika vanligt att lyckas hålla fast vid sina nyårslöften. Att sätta några mindre delmål att uppnå under det kommande året istället för ett enda stort som ska gälla direkt kan vara en väg att gå. Om målen är realistiska så är chansen större att du ska klara av att hålla dem. Vill du t ex. leva hälsosammare så ingår det oftast flera delar. Om du kan konkretisera och i punktform skriva ned dessa delar så blir dina mål mer överblickbara och lättare att jobba mot. Försök att hitta andra som har liknande eller samma mål som du. Om du t ex. planerar att börja träna, försök hitta en träningskompis och/eller anmäl dig till någon form av gruppträning. Om ditt mål är att gå ned i vikt finns det viktminskningsfora som t ex. Viktväktarna. Vill du sluta röka finns det grupper för det och så vidare. Att lägga till ett beteende istället för att sluta med ett beteende ökar dina förutsättningar till att lyckas.

Uppdatering: Om du vill ta bättre hand om dig själv kanske detta inlägg kan vara till hjälp.

Exemplet ovan, att leva hälsosammare, är ofta ett för diffust mål. För hur ska du veta när du har uppnått det? Kan man få fatt på sina grundläggande värderingar, hur man vill vara och göra, och koppla dessa till sitt nyårslöfte så ger det bättre förutsättningar till att kunna leva i värderad riktning.

Att få bakslag/återfall när man försöker ändra på sina vanor är fullt normalt och inget att ge upp för. Se istället bakslaget som något du kan lära ifrån för att minska risken för nya bakslag. Genom att förstå dina utmaningar så är du bättre rustad till att hantera dem. Om kollegor, vänner och familj kan stötta dig till att hålla fast vid dina mål så ökar också sannolikheten till att du ska kunna uppnå dem. Chanserna ökar också om du belönar dig själv då du lyckas. Belöningarna behöver vara medvetet valda så att de verkligen är belöningar som stöttar dig i vidmakthållandet.

Gott nytt år!

20161230
KBT Sverige
Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i KBT

Se även: Kämpar du för att nå dina hälsomål? Lider du av ”false hope syndrome”?

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

ACT-film: The Struggle Switch

Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Film: Att översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

De fick stöd till återhämtning av varandra

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Personporträtt

Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

En lista med fobier

Vad är värderingar eller värden i ACT?

Vad är värderad riktning?

Diet och depression har ett samband

Rökning kan fördubbla risken att utveckla psykisk sjukdom

Relaterade artiklar:

Fysisk aktivitet lika effektivt som läkemedel eller kognitiv samtalsterapi (KBT) vid lindrig och måttlig depression?