Kan män drabbas av postpartumdepression?

Ny forskning publicerad i Hormones and behaviour[1] menar att det kan vara så att också män kan drabbas. Om testosteronnivån sjunker så kan känslan av att vara deprimerad öka. Irritation, sorgsenhet och sömnlöshet kan vara tecken på postpartumdepression. Blivande mödrar och nyblivna mammor screenas betydligt oftare än pappor vilket minskar risken för upptäckt och behandling av tillståndet. Sex till åtta veckor efter förlossningen får alla som har fött barn fylla i ett formulär på bvc. Formuläret kallas EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. För pappornas partners kan en sänkt testosteronnivå hos papporna vara positivt enligt samma studie. De rapporterade nämligen färre depressionssymptom nio och 15 månader efter förlossningen.

Se även: Vad är postpartum depression?

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Depression under och efter graviditeten går att förebygga med KBT och IPT

En väg in på BUP

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Livelansering av kostnadsfri utbildning om våld mot barn

[1] University of Southern California. ”Swings in dad’s testosterone affects the family — for better or worse — after baby arrives.” ScienceDaily. ScienceDaily, 5 September 2017.