Psykeveckan i Umeå 2021

Vecka 45 varje år, har Västerbotten en temavecka kring folkhälsoproblemet psykisk ohälsa. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa och visa på möjligheter i livet.

Det är en rad organisationer som tillsammans planerar och arrangerar Psykeveckan. Fokus ligger på psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder och deras konsekvenser men också på vägar ut ur utsattheten. Veckan vill förmedla kunskap och hopp, lyfta fram en mångfald av erfarenheter som motverkar fördomar och som leder till förståelse och förändrade attityder till människors olikheter.

Du behöver inte vara på plats, Psykveckan sänds digitalt och föreläsningarna textas.

Program Umeå (uppdaterat 201031)

Måndag 8 november

13.00 Så här fungerar det för oss!
Brukarföreningarna Attention, Hjärnkoll och RSMH presenterar genom film sina verksamheter.

14.00 Varför blir det så fel ändå? Henrik Hägglund, egenerfaren

Trots alla goda förutsättningar med trygg uppväxt och rikt socialt liv har Henrik länge kämpat med sin psykiska ohälsa. Hör Henrik berätta om sina erfarenheter av återkommande depressioner och ångestproblematik, men också om vad som blev den positiva vändningen. Henrik pratar också om sina upplevelser av att vara man med den här typen av problematik och om vad som behöver göras i fråga om mäns psykiska ohälsa.

16.00 Fysisk aktivitet för psykisk hälsa
Birgitta Stadling, leg. sjukgymnast vuxenpsykiatrin Umeå
All form av rörelse räknas och har betydande effekter på vår kropp och psykiska hälsa. Birgitta berättar om sina positiva erfarenheter av anpassad fysisk aktivitet och dess hälsovinster inom psykiatrisk fysioterapi. Att minska stillasittande och inspirera till att små levnadsvaneförändringar kan vara möjligt för alla. Under föreläsningen kommer ni även att få möta en patient, som på ett hoppfullt sätt vill dela med sig av sina levnadsvaneförändringar över tid och hur det har påverkat hennes hälsa.

Se även: Fysisk aktivitet ordineras mot psykisk ohälsa

Tisdag 9 november

13.00 Anonyma ensamma
Vedat Rönnbäck och Annika Gran

Ensamhet kan uppstå oväntat. Vart tog alla vägen?
Ibland har det varit en del av livet länge.
Anonyma ensamma är en möjlighet att träffa nya människor.

Se även: Samtal lindrar existentiell ensamhet hos äldre och sköra

13.30 Social aktivitet på recept vid Husläkarna Hälsocentral Samtalsteamet vid Husläkarna HC Sara Lunnergård, kurator och Ann Blomqvist, administratör
En arbetsmodell för att i ett tidigt stadium fånga upp och stötta personer som lever med ofrivillig ensamhet.

Se även: Hur blev svenskarna världens mest ensamma folk?

14.00 Människohandel, prostitution och pornografi – samman- hang, förståelse, konsekvenser och vad vi kan göra Jasmina, stödperson och utbildare, Talita och
Peter Söderström, sociolog och utbildare, Talita

Peter och Jasmina belyser kopplingen mellan människohandel, prostitution och pornografi, dess sammanhang och hur denna industri kan förstås, vilka konsekvenserna är för de kvinnor som exploateras samt hur det är möjligt att med rätt stöd kunna ta sig ur och få en chans till ett nytt liv.

15.00 Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid
Gösta Bucht, sakkunnig för vård och omsorg SPF seniorerna, professor emeritus i geriatrik Umeå universitet Under hela min tid som lärare och läkare har jag haft ett stort engagemang för äldre med psykisk ohälsa. Vad jag vill förmedla är att psykisk ohälsa är vanligt hos äldre men att den varken är ett stigma eller ett naturligt åldrande. Med kunskap och erfarenhet går psykisk ohälsa att förebygga och behandla lika framgångsrikt i alla åldrar.

Se även: Män som är äldre löper risk att hamna i dold depression

Se även: Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

16.00 Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten Jessika Nyström, verksamhetsutvecklare och vårdadministratör Stina Stenmark
Presentation om den nystartade verksamheten Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten.

16.30 Räknas samerna? om stärkande av psykisk hälsa och självmordsprevention bland samer i Sverige
Petter Stoor, psykolog och forskare
Regeringen har beslutat att Sverige ska få en ny nationell plan för psykisk hälsa och självmordsprevention, som ska vara klar 2023. Den här presentationen tar ett samiskt perspektiv på vad vi vet om problemen, vad vi kan göra och hur vi kan veta om våra åtgärder fungerar.

Se även: Behandlingsmetoder anpassade till samisk kultur och till sammanhang att mötas.

Se även: Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Onsdag 10 november

13.00 Vem såg mig då- en pekbok för tröstlösa
Kent Wisti präst och bildkonstnär och
Susanne Dahl studentpräst och poet
Läsning och samtal ur boken Vem såg mig då- en bok för tröstlösa.

14.00 ADHD x3-Som kvinna, mamma och lärare Joanna Lundin, föreläsare

3 olika perspektiv på diagnosen ADHD. Inte bara katastrof utan mycket glädje och glitter också.

16.00 Samlarsyndrom – ett utmanade tillstånd som kan behandlas Volen Ivanov, med. dr. leg. psykolog

Tillståndet innebär ihållande svårigheter att göra sig av med saker, bland annat på grund av känslomässigt obehag och ett upplevt behov av att behålla sakerna. Oftast rör det sig om många olika typer av saker, varav vissa är objektivt värdefulla medan andra kan sakna värde för en utomstående.

Se även: Bättre behandling vid samlarsyndrom sökes

Torsdag 11 november

13.00 Anhörig till utmattad Anette och Per, egenerfarna

Den här föreläsningen – anhörig till utmattad, handlar om hur det är att vara ANHÖRIG i en utmattning. Hur orkar man som anhörig när den man lever med eller någon annan drabbas av utmattning och psykisk ohälsa?

Se även: Om utmattning: Sjuksköterskan som slits mellan familjen och sitt krävande arbete på sjukhusets akutmottagning

14.00 Stressen förändrar livet
Maria Hirsch Oppman, avspänning och stresspedagog Föreläsningen om min väg till utmattningsdepressionen och hur vägen vidare kan se ut. En rak och ärlig berättelse med stor igenkänningsfaktor.

Se även: Självskattningstest för utmattningssyndrom

16.00 Stärk din förmåga att förstå och förändra det som känns jobbigt

Joakim Blomqvist, psykolog

Du kommer i föreläsningen få ta del av en unik visuell förklaringsmodell som gör det enklare att förstå hur dina tidigare erfarenheter påverkar dina känslor, ditt sätt att tänka och ditt agerande. Joakim kommer att gå igenom hur du i fem steg kan stärka din förmåga att förstå och börja förändra det som känns jobbigt.

Fredag 12 november

13.00 Att leda anhöriga kring psykisk ohälsa
Emil Åkerö, projektledare RSMH och Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Föreläsningen visar upp studiehandledningen Stöd för anhöriga och pratar om arbetet bakom samt resultat och tankar kring att stödja anhöriga på bästa sätt.

14.00 Från ocd till frihet!
Sofia Pihlsgård, egenerfaren

Jag var fast i tankar och handlingar under många år. Som tur är hittade jag en väg ut ur ocd helvetet. Genom min historia vill jag ge hopp till andra drabbade.

Se även: Steven Hayes om ACT för OCD

Se även: Vad är OCD eller tvångssyndrom?

16.00 Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa Kaj Ehlin, leg psykolog, specialistpsykolog inriktning neuropsykologi
Internationell forskning visar att mellan 30-60% av personer med intellektuell funktionsnedsättning har en dubbel problematik med samtidig psykisk ohälsa. Egen klinisk erfarenhet varvas med dagens kunskapsläge.

Söndag 14 november, Ålidhemskyrkan (ej digitalt)

13.00 En ensam plats- ett samtal mellan Kristina och Åsa Ett samtal mellan Kristina Sandberg och Åsa Bergius Kristina Sandberg, författare till prisade trilogin om hemmafrun Maj från Örnsköldsvik. Hon kommer samtala utifrån sin självbiografiska bok ”En ensam plats”.

En berättelse om att möta en aggressiv cancersjukdom i sitt eget liv och samtidigt hantera en förälders bortgång.

Psykeveckan i Umeå är ett samarrangemang mellan:

ABF, Föreningen Attention, Folkhälsoenheten/ Habiliteringscentrum/Psykiatri- centrum, (H)järnkoll, Region Västerbotten, Riksförbundet för Social och Mental hälsa/RSMH/Umeå, Svenska Kyrkan, Umeå kommun funktionshinderområdet.

Föreläsningarna sänds via Region Västerbottens webb, ABF Umeåregionens och Psykeveckan v.45 i Västerbottens facebook. Webbsändningarna finns kvar från föreläsnings- tillfället och en månad framåt.

Se även: Svenska kändisar behandlas för psykisk ohälsa och beroende

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Film: Kerstin vantrivs med sin livssituation och dricker då hon tror att ingen märker. Till slut raseras allt då hennes chef uppmanar henne att sjukskriva sig…

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Dolph Lundgren: ”Jag har gått i psykoterapi i fem år”

Patrik Sjöberg om psykoterapi

Frontfiguren i the Prodigy tog sitt liv

Avicii – en av många musiker med ångest

Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi

Män i terapi

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Följ KBT Sverige på Facebook

Ett verktyg för rapportering av människorättskränkningar

Om verktyget som har anpassats för en svensk kontext och svensk tvångsvård. 

 

Runt om i världen hotas och kränks mänskliga rättigheter, även i Sverige. I många delar av världen är dock information om människorättskränkningar extremt bristfällig och svåråtkomlig – information som är avgörande för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter, för att driva rättsfall eller påverkansarbete, för att kunna ge stöd till enskilda individer eller för att skapa ett historiskt arkiv för framtiden.

I slutna miljöer är det ännu svårare att samla in och tillgängliggöra information om mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders har därför tillsammans med människorättsförsvarare utvecklat Defenders’ Database för att förenkla insamling, organisering, analys och visualisering om människorättskränkningar. Tyvärr finns det även stora brister i Sverige. Internationell kritik från bland andra FN har riktats mot Sverige gällande brister inom tvångsvården och överanvändning av tvångsåtgärder. Civil Rights Defenders har även identifierat att patienter inom sluten tvångsvård ofta saknar information om vilka rättigheter de har samt att många inte vågar klaga på vården eftersom de inte kan göra det anonymt.

Under detta seminarium belyser vi utmaningar med datainsamling och tillgängliggörande av information inom slutna miljöer med fokus på svensk tvångsvård. Seminariets fokus kommer vara hur ett verktyg som är utvecklat för att möta behov hos människorättsförsvarare på Kuba kan bidra till att sprida kunskap om individers mänskliga rättigheter och uppmärksamma människorättskränkningar inom ramen för svensk tvångsvård. Vi presenterar Defenders’ Database som tack vare finansiering från Arvsfonden, har kunnat anpassats för en svensk kontext och svensk tvångsvård. 

Deltagare: 

Annika Åkerberg, människorättsjurist Civil Rights Defenders 

Anna Pettersson Nulu, databasansvarig Civil Rights Defenders

Onsdag 21 april 13:30-14:00

Kostnadsfritt

 
Arrangör(er)

Civil Rights Defenders

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Civilsamhälle, Förtroendevalda, Intresserad allmänhet

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Se länk till föreläsningen nedan
 

❤ Se även: Kostnadsfri webbkurs om autism

Kostnadsfri webbutbildning om mänskliga rättigheter

Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld

Hur skyddar vi barn och unga på nätet?

Osynlighetens dilemma – kvinnors dubbla osynlighet i segregerade bostadsområden

Body Rights 2030 – en sexigare global, hållbar utveckling

Hur formas en människa av att växa upp i en “no-go-zone”?

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Barnkonvention är nu svensk lag

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Här anmäler du dig till de kostnadsfria delarna av Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. När du har anmält dig får du en personlig inloggningslänk via e-post, via den kan du skapa en personlig profil på vår digitala plattform och ta del av utställningar och miniseminarier.

Hur formas en människa av att växa upp i en “no-go-zone”?

Hur formar det en människa att växa upp i ett område som kallas för “no-go-zone”? 

 

 

Zakariya Hirsi och Josef Farhan berättar om sina erfarenheter av arbetet med “Kollektiv Sorg”, en kampanj som lyfter upp gatuvåld och skjutningar. Kampanjen humaniserar människor i orten som påverkas av våldet – och lyfter upp hur psykisk ohälsa blir en produkt som ingen tar på allvar. 

Kollektiv Sorg har utgångspunkten att strukturell diskriminering är en av anledningarna till varför gatuvåldet ökar.

När ens uppväxt har präglats övervägande negativa skildringar av området en växer upp i samt av utförsäljning av allmännyttan, trångboddhet och ett ökat tryck på bostadsmarknaden som i sin tur gör det är svårt för unga att hitta en egen bostad – så skapar det lätt en känsla av hopplöshet.

Forskare menar att grannskapseffekter har stor påverkan på individers förutsättningar, det är större skillnader beroende på var du gick i skolan och var du växt upp än på dina faktiska slutbetyg – grannskapet spelar en väsentlig roll. Samtidigt menar Kollektiv Sorg också att det är i just orten som räddningen och de riktiga hjältarna finns. Här finns en fantastisk gemenskap och ett enormt samhällsengagemang. Det finns outtröttliga fritidsledare, lärare och aktivister som gör allt för sitt område. Kollektiv sorg är i sig – ett exempel på detta. 

Onsdag 21 april 11-11:30

Kostnadsfritt

 
Arrangör(er)

Amnesty International Sverige

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Förtroendevalda, Intresserad allmänhet, Media

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Se länk till föreläsningen nedan
 

❤ Se även: Kostnadsfri webbkurs om autism

Kostnadsfri webbutbildning om mänskliga rättigheter

Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld

Hur skyddar vi barn och unga på nätet?

Osynlighetens dilemma – kvinnors dubbla osynlighet i segregerade bostadsområden

Body Rights 2030 – en sexigare global, hållbar utveckling

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Barnkonvention är nu svensk lag

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Här anmäler du dig till de kostnadsfria delarna av Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. När du har anmält dig får du en personlig inloggningslänk via e-post, via den kan du skapa en personlig profil på vår digitala plattform och ta del av utställningar och miniseminarier.

Hur skyddar vi barn och unga på nätet?

Coronapandemin innebar en hastig digitalisering av Sverige och världen med följden att trakasserier och kränkningar via internet ökade.

 

Hör tre av civilsamhällets viktigaste aktörer ge sin lägesbild och diskutera förslag till åtgärder hur barnskyddet på internet kan stärkas. Ett samtal mellan Maja Frankel, Friends, Anna Karin Hildingson Boqvist, ECPAT, och Olga Persson, Unizon. Moderator Friends Patrick Konde

Onsdag 21 april 9:30-10

Kostnadsfritt

Arrangör(er)

Stiftelsen Friends

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Gymnasieelever, Lärare och pedagoger, Civilsamhälle, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Digitalt format

Förinspelat program

Se länk till föreläsningen nedan
 

❤ Se även: Kostnadsfri webbkurs om autism

Kostnadsfri webbutbildning om mänskliga rättigheter

Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld

Osynlighetens dilemma – kvinnors dubbla osynlighet i segregerade bostadsområden

Body Rights 2030 – en sexigare global, hållbar utveckling

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Barnkonvention är nu svensk lag

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Här anmäler du dig till de kostnadsfria delarna av Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. När du har anmält dig får du en personlig inloggningslänk via e-post, via den kan du skapa en personlig profil på vår digitala plattform och ta del av utställningar och miniseminarier.

Osynlighetens dilemma – kvinnors dubbla osynlighet i segregerade bostadsområden

Bostadssegregation skapar osynlighet. Ojämställdhet skapar dubbel osynlighet för kvinnor. Den försvårar utsatta kvinnornas möjligheter att ta plats som aktiva aktörer i samhället med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. 

Bostadssegregation skapar osynlighet. Ojämställdhet skapar dubbel osynlighet för kvinnor. Den försvårar utsatta kvinnornas möjligheter att ta plats som aktiva aktörer i samhället med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. 

Kultur, normer sociala regelverk finns i alla sammanhang och de skapar strukturer som styr eller påverkarindividers livsrum. Ofta finns flera normsystem samtidigt och många behöver röra sig eller slitas mellan flera samtidigt. Detta kan vara fallet för unga kvinnor som ibland slits mellan skilda sammanhang vad gäller normer kring genus och att balansera familj eller majoritetssamhällets normer när de ibland kan ställas mot varandra.

Svenska kyrkan arbetar på många platser med att stärka kvinnors och unga tjejers egenmakt i segregerade områden. Syftet med detta seminarie är att visa hur verksamhet kan skapa plattformar där tankar och erfarenheter kan delas på lika villkor.

Hur kan kvinnor och ungdomar i segregerade bostadsområden stärkas och lyftas som resurser, som egna aktörer så att de själva – – med tillhörighet i flera kulturella sammanhang kan navigera i mötet med olika förväntningar och normer ?

Tisdag 20 april 11-11:30

Kostnadsfritt

Moderator: Gunilla Löfgren
Paneldeltagare: Kristina Helgesson Kjellin, Sarah Fagerman

Arrangör(er)

Kvinnor i Svenska kyrkan- Uppsala, Uppsala stift, Svenska kyrkan,

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Intresserad allmänhet

Tolkningsalternativ

Skrivtolkas / Har undertext

Digitalt format

Förinspelat program

Se länk till föreläsningen nedan
 

❤ Se även: Kostnadsfri webbkurs om autism

Kostnadsfri webbutbildning om mänskliga rättigheter

Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld

Body Rights 2030 – en sexigare global, hållbar utveckling

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Barnkonvention är nu svensk lag

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Här anmäler du dig till de kostnadsfria delarna av Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. När du har anmält dig får du en personlig inloggningslänk via e-post, via den kan du skapa en personlig profil på vår digitala plattform och ta del av utställningar och miniseminarier.

Body Rights 2030 – en sexigare global, hållbar utveckling

Tiotusentals kvinnor och flickor mister livet varje år på grund av osäkert utförda aborter.

Över hela världen saknar människor tillgång till preventivmedel och sexualupplysning, utsätts för diskriminering och förföljelse utifrån bland annat kön, sexuell läggning och könsidentitet. Detta får förödande konsekvenser för såväl individen som för samhället i stort. Kom och lyssna på RFSU:s ambassadörer från projektet Body Rights 2030 och hör mer om hur du kan engagera dig!

Tisdag 20 april 10-10:30

Kostnadsfritt

Föreläsare: Sarah Daleke

Arrangör(er)

RFSU

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper (max 3)

Studenter vid högskola/universitet, Civilsamhälle, Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Zoom – Öppnas i egen webbläsarflik

Se länk till föreläsningen nedan
 

❤ Se även: Kostnadsfri webbkurs om autism

Kostnadsfri webbutbildning om mänskliga rättigheter

Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Barnkonvention är nu svensk lag

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Här anmäler du dig till de kostnadsfria delarna av Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. När du har anmält dig får du en personlig inloggningslänk via e-post, via den kan du skapa en personlig profil på vår digitala plattform och ta del av utställningar och miniseminarier.

Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld

Sverige sägs ofta vara ett av de bästa länder för barn att växa upp i och har varit pionjärer i arbetet för att skydda barn från våld. Ändå osynliggörs barns behov och rättigheter när de flyr till skyddat boende, trots att barnkonventionen nu blivit lag. Vad händer när ett barn som upplevt våld får skydd och hur påverkar det barnets liv?

 

I rapporten Min tur att berätta har Sveriges Stadsmissioner och Bris pratat med barn som upplevt våld och som vistats i ett eller flera skyddade boenden.

Den bild som framkommer i vår rapport är att barn som lever med våld i hemmet ofta upplever att de inte får möjlighet att göra sin röst hörd. Att barns egna stödbehov ofta hamnar i skuggan av de vuxnas problem eftersom barn ses som medföljande till mamman och att flera av barnets mänskliga rättigheter blir satta på paus. Det handlar om att inte få tillgång till stöd, information och delaktighet. Om att förlora tillgången till vänner, tillgången till skola och hälsovård, om att skiljas från ett älskat husdjur och annat som barnet tvingas lämna vid flykten. Detta är barn som lever med konsekvenser av våldet, med ständig rädsla, många frågor och stort ansvar, men som upplever att vuxna inte pratar med dem om våldet och hur det påverkar dem. Barnen upplever också en stor oro över en oförutsägbar framtid. Var ska vi bo? Hur ska vi klara oss?

Flera barn beskriver att de mår allt sämre när vistelsen på boendet avslutas och att behovet av hjälp då fortsätter att vara stort. Istället för en trygghet i nytt boende hamnar tyvärr många familjer istället i en härva av tillfälliga bostadslösningar. Bristen på bostäder, ekonomiskt våld med skulder som följd och praktiska svårigheter att få skyddad bostad leder för många till att man tvingas återvända till en våldsam partner och förälder.   

Bris och Sveriges Stadsmissioner ser att det är nödvändigt att stärka rättssäkerheten för alla barn som utsätts för våld i hemmet. Barnen behöver:

  • En starkare juridisk ställning som egen rättighetsbärare
  • Egna beslut och insatser baserade på individuella behov
  • Skydd OCH stöd måste garanteras
  • Skola & hälsovård måste tillgodoses
  • Kunskapen om barnets rättigheter måste höjas

Under ett miniseminarium på MR-dagarna vill Bris och Sveriges Stadsmissioner lyfta barnens egna röster (som så ofta saknas i debatten), våra reflektioner och aktuell forskning inom området. Dels för att se framåt vad som krävs för att säkerställa barns rättigheter, men också för att se vad vi tillsammans som yrkesverksamma kan göra redan idag för att förbättra situationen för dessa barn.

Rapporten Min tur att berätta ingår i ”Barns rätt i skyddat boende” – ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Stadsmissioner och Bris. Projektet pågår mellan 2018-2021, genomförs i samarbete med forskare på Tema barn vid Linköpings Universitet och finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

Föreläsare Malin Rekke och Sara Liljegren

Arrangör(er)

Sveriges Stadsmissioner och Bris

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper 

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement, Förtroendevalda

Digitalt format

Extern livesändning i mötesverktyget Microsoft Teams – Öppnas i egen webbläsarflik

Måndag 19 april 14:30-15:00

Kostnadsfritt

 
Se länk till föreläsningen nedan
 

❤ Se även: Kostnadsfri webbkurs om autism

Kostnadsfri webbutbildning om mänskliga rättigheter

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Barnkonvention är nu svensk lag

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Här anmäler du dig till de kostnadsfria delarna av Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. När du har anmält dig får du en personlig inloggningslänk via e-post, via den kan du skapa en personlig profil på vår digitala plattform och ta del av utställningar och miniseminarier.

Digital salong: Videohandledning: pedagogiska aspekter

”Att göra det vi gjort men nu i Zoom” – Att handleda och bedriva KBT på distans. Presentation av Aina Lindgren och Anna Mautner från Psykoterapimottagningen på Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Efterföljande diskussion och erfarenhetsutbyte: Vilka fördelar och pedagogiska förbättringar har videohandledningen gett oss? Vilka utmaningar för kvalitet och säkerhet finns? Hur fungerar det att handleda distansterapier?

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Skolorna införde KBT för att motverka skolk och mobbing

När? Tisdag 13 april med start kl. 18.00-19.00. Tryck här för att vara med

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Digitalt samtal: Hälsa, klass och pandemi

Corona är inget jämlikt virus. En del kan sköta sitt arbete hemifrån. Andra utsätts för smitta på jobbet, har svårt att hitta rätt när drop in-mottagningar har stängt, och kämpar med att betala sin hyra. Samtidigt blir arbetslösheten allt större.

Men redan före coronakrisen ökade klyftorna i Sverige. Nästan hälften av alla barn har upplevt ekonomisk utsatthet under sin uppväxt. Coronakrisen gör inte situationen bättre. Tvärtom. Ändå är klassfrågan frånvarande i politisk debatt.

I nästa Bildningsbaren pratar de om ökade klyftor i Sverige under pandemin.

GÄSTER:
👉 Gunilla Klingberg, professor i barn- och ungdomstandvård

👉 Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap

👉 Margareta Rämgård, docent i vårdvetenskap

👉 Tapio Salonen, professor i socialt arbete

Samtalsledare är Cecilia Nebel.

Gratis och öppet för alla!

De närmaste dagarna med start idag fredag kommer det att hållas flera intressanta föreläsningar som är gratis eller nästan gratis. Läs mer om de andra föreläsningarna här.

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Arbetsmaterial för lågstadiet – hur man kan prata om känslor, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra

När? Torsdag 11 mars kl. 19.00. 

Bildningsbaren är inspelat på förhand utan publik. De släpper samtalet på Youtube den 11 mars klockan 19:00.

Samtalet går också att titta på i efterhand.

Till sidan på YouTube

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Tips och råd om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Att arbeta med försoning mellan vuxna och deras föräldrar

Görel Fred, socionom, handledare, leg psykoterapeut och författare. Hon är specialiserad på familjeterapi och har arbetat i 20 år med relationer mellan barn och vuxna. Senaste boken heter Att försonas med sin barndom – och kanske med sina föräldrar. Görel Fred driver också Försoningspodden. Hon kommer nu att delta som gäst på FFST:s systemcafé.

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Skolorna införde KBT för att motverka skolk och mobbing

De närmaste dagarna med start idag fredag kommer det att hållas flera intressanta föreläsningar som är gratis eller nästan gratis. Läs mer om de andra föreläsningarna här.

Torsdag 11 mars kl. 18.30-20.30.

Anmälan sker till ordforande@ffst.se senast kl 15:00, dagen för aktuellt systemcafé. Vid eventuella frågor maila till ovanstående adress.

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen