Psykoterapeutens tips – så håller ni ihop under småbarnsåren

Plötsligt när man får ett barn förändras kommunikationen mellan parterna i en relation. Småbarnsåren med brist på sömn och tid kan tära på föräldrarnas relation.  I tvprogrammet Malou  samtalar psykoterapeuten Egil Linge, med ett ungt par som är småbarnsföräldrar. Att kämpa mer och försöka lösa problem istället för att snabbt separera är ett av de råd som Linge ger.

Se även: Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Gruppterapi för föräldrar

Ställ frågor om psykiska problem och bekymmer, sådant du vill fråga någon på BUP om.

Hjärnans “lyckopunkt” kan ha upptäckts

Handbok för föräldrar med psykiska problem

Ny svensk film baserad på egna erfarenheter av att växa upp med en schizofren förälder

Anhöriga ifrågasätter vården av ”svårskötta, obildbara och sinnesslöa”

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Doften av din partner kan göra dig lugn

”Korrelationen mellan skärmtid och negativ psykisk hälsa är svagare än mellan att äta potatis och må dåligt”

Metoden som sägs kunna användas för att få personer att bli kära i varandra.


Se programmet här

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Depressiva symtom ökar efter barnets första år, särskilt hos papporna. När barnet är 2,5 år är pappornas stressnivå i linje med mammornas, visar forskningen rapporterar SVT Nyheter Småland.

Sex till åtta veckor efter förlossningen får alla som har fött barn fylla i ett formulär på bvc. Formuläret kallas EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. Men en depression kan alltså komma senare och risken är då att föräldrarna inte fångas upp i samma utsträckning.

Maude Johansson, doktorand på Linnéuniversitetet i Växjö har studerat postpartum depression, även kallad förlossningsdepression, och föräldrastress hos över 1 300 föräldrar i Kronobergs län. Fokus för studien har varit hur föräldrar mår 2-2,5 år efter förlossningen.

Resultaten visar att en depression kan komma senare och att föräldrarna då inte fångas upp i samma utsträckning. Depressiva symtom ökar efter barnets första år, särskilt hos papporna.


Se även: Kan män drabbas av postpartumdepression?

Vad är postpartum depression?

Vad är EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale?

Förekomsten av depression kan påverkas av ökad jämställdhet

Depression under och efter graviditeten går att förebygga med KBT och IPT

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Ny svensk film baserad på egna erfarenheter av att växa upp med en schizofren förälder

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Så många får komma till BUP i tid


Till rapporten ”Ny forskning: Stress hos nyblivna föräldrar sitter i längre
Publicerad 30 augusti 2019

Depression under och efter graviditeten går att förebygga med KBT och IPT

Upp till en av sju kvinnor i USA löper risk att utveckla depression under graviditeten eller efteråt (under postpartumperioden) enligt U.S. Preventive Services Task Force berättar CBS News[1].

Förekomsten av medelsvår till svår egentlig depression har i västvärlden uppskattats till mellan 3,1 procent och 4,9 procent under graviditeten och till 4,7 procent de första 3 månaderna post partum, med lindrig depression inkluderad till 11 procent respektive 13 procent vilket också svenska studier visat[2,3]

Vad är Edinburgh Postnatal Depression Scale?

Istället för att vänta och se så rekommenderas nu läkarna att snabbare erbjuda stöd till kvinnor med förhöjd risk för att utveckla depression.

Riskfaktorer som listas av U.S. Preventive Services Task Force är:

  • Tidigare depression
  • Depression hos annan familjemedlem
  • Att ha varit utsatt för fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp
  • Oplanerad eller oönskad graviditet
  • Demografiska faktorer som låg inkomst och tonårsgraviditet

Rekommendationen publicerades i Journal of the American Medical Association.

Det är två typer av psykoterapeutisk rådgivning som rekommenderas för att hjälpa kvinnor som är i riskzonen för att utveckla depression; KBT och interpersonell terapi (IPT).

KBT rekommenderas explicit för att kunna hjälpa människor att hantera negativa tankar. IPT rekommenderas för att förbättra relationsproblem som annars kan bidra till depression. Den psykoterapeutiska rådgivningen kan ske individuellt eller i grupp.


Se även: Kan män drabbas av postpartumdepression?

”Det är bra att visa negativa känslor för barn”

Förekomsten av depression kan påverkas av ökad jämställdhet

Nationella riktlinjer för vård vid ångest och depression

Vad är postpartum depression?

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Så många får komma till BUP i tid


[1] CBS News 190213: ”Depression during and after pregnancy can be prevented, panel says”

[2]Rubertsson C, Wickberg B, Gustavsson P, et al. Depressive symptoms in early pregnancy, two months and one year postpartum-prevalence and psychosocial risk factors in a national Swedish sample. Arch Womens Ment Health. 2005;8(2):97-104.

[3]Massoudi P, Hwang CP, Wickberg B. How well does the Edinburgh Postnatal Depression Scale identify depression and anxiety in fathers? A validation study in a population based Swedish sample. J Affect Disord. 2013;149(1–3):67-74.

”Det är bra att visa negativa känslor för barn”

– Om barn känner att något negativt har hänt och föräldrarna beter sig normalt och inte adresserar problemet så blir det förvirrande för barnen. Två motstridiga signaler skickas ut, säger Sara Waters, psykologiforskare  från Washington State University, som ligger bakom en ny studie publicerad i tidskriften Emotion rapporterar SVT Nyheter [1].

”Inte framför barnen” är något som en del föräldrar säger. Det finns hos många en föreställning om att man inte ska visa konflikter och starka känslor öppet inför barnen.

Tolkningen av resultatet av den här forskningen är att det viktigt att hantera sina känslor konstruktivt och uttrycka sina känslor på ett hälsosamt sätt. Genom detta så hjälper du ditt barn att vara motståndskraftig till upprörande händelser som de kommer möta i livet genom att se dig som förälder vara motståndskraftig.

Se även: Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Känslor och machonormen hos män

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Barnböcker om känslohantering

Vad är lågaffektivt bemötande?


Se även: ”Vi äger våra känslor, de äger inte oss.”


Om varför negativa känslor är bra för dig


Om känslor, emotioner och affekter och vissa svårigheter med att mäta dessa.


Myten om katharsis


Män dör för att de inte pratar om sina känslor


[1] ”Ny forskning: Bra att visa negativa känslor för ditt barn” SVT 181201.

Vad är EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale?

Sex till åtta veckor efter förlossningen får alla som har fött barn fylla i ett formulär på bvc.

20200307_183536

Formuläret kallas EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. EPDS är konstruerad för att fånga kvinnor som troligen har en depression och en klinisk bedömning krävs för att ställa diagnosen depression. EPDS är validerad på drygt 35 olika språk, inklusive svenska och används inom hälsovården i många länder.

Se formulär nedan.


Läs även: Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Kan män drabbas av postpartumdepression?

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

En väg in på BUP

Filmen Flickan, mamman och demonerna

Olika sorters natur ger olika mycket effekt på stress

Föreläsning – psykisk ohälsa bland barn och unga

Vad är postpartum depression?

Grönt ljus för nässpray innehållande esketamin vid depression


EPDS-formulär på svenska Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 151.

Kan män drabbas av postpartumdepression?

Ny forskning publicerad i Hormones and behaviour[1] menar att det kan vara så att också män kan drabbas. Om testosteronnivån sjunker så kan känslan av att vara deprimerad öka. Irritation, sorgsenhet och sömnlöshet kan vara tecken på postpartumdepression. Blivande mödrar och nyblivna mammor screenas betydligt oftare än pappor vilket minskar risken för upptäckt och behandling av tillståndet. Sex till åtta veckor efter förlossningen får alla som har fött barn fylla i ett formulär på bvc. Formuläret kallas EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. För pappornas partners kan en sänkt testosteronnivå hos papporna vara positivt enligt samma studie. De rapporterade nämligen färre depressionssymptom nio och 15 månader efter förlossningen.

Se även: Vad är postpartum depression?

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Depression under och efter graviditeten går att förebygga med KBT och IPT

En väg in på BUP

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Livelansering av kostnadsfri utbildning om våld mot barn

[1] University of Southern California. ”Swings in dad’s testosterone affects the family — for better or worse — after baby arrives.” ScienceDaily. ScienceDaily, 5 September 2017.

Vad är lågaffektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande vänder sig till personal och föräldrar som har barn och vuxna med starka känslouttryck i sin närhet.

Genom att ändra vårt eget bemötande kan vi dämpa känslouttrycken och minska stress hos andra. Det innebär att vi kan vi få ner antalet konflikter och våldsamma situationer genom att vara lågaffektiva. Ingen börjar slå på människor omkring sig om de är lugna.

Metoderna i lågaffektivt bemötande handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kropsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering.

Se även: Debatten mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande och dess efterspel

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

Bris-rapport – fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa

En väg in på BUP

Film: Göra lite och nå längre som samtalsledare

Barnböcker om känslohantering

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Film: Aktivera må bra-mönster som samtalsledare

Debattinlägg: Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin får katastrofala effekter


Vill du veta mer om LAB? Det finns en föreläsning uppdelad på två filmer om lågaffektivt bemötande. Läs mer om film 1 här och film 2 här.