Vad är lågaffektivt bemötande?

Lågaffektivt bemötande vänder sig till personal och föräldrar som har barn och vuxna med starka känslouttryck i sin närhet.

Genom att ändra vårt eget bemötande kan vi dämpa känslouttrycken och minska stress hos andra. Det innebär att vi kan vi få ner antalet konflikter och våldsamma situationer genom att vara lågaffektiva. Ingen börjar slå på människor omkring sig om de är lugna.

Metoderna i lågaffektivt bemötande handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kropsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering.

Se även: Debatten mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande och dess efterspel

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

Bris-rapport – fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa

En väg in på BUP

Film: Göra lite och nå längre som samtalsledare

Barnböcker om känslohantering

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Film: Aktivera må bra-mönster som samtalsledare

Debattinlägg: Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin får katastrofala effekter


Vill du veta mer om LAB? Det finns en föreläsning uppdelad på två filmer om lågaffektivt bemötande. Läs mer om film 1 här och film 2 här.

Vad är Komet? Till våren 2017 planeras det instruktörsutbildningar i Komet.

Kometprogrammet är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan. Programmet bygger på att lära föräldrar och lärare bättre sätt att kommunicera med barnet. Idén är att det är den vuxne som i första hand måste ändra sitt beteende för att minska problemen. Grunden för Komet är kognitiv beteendeterapi (KBT) och social inlärningsteori.

Komet finns för föräldrar till barn 3-11 år, för föräldrar 12-17 år och för lärare, det finns även förstärkt Komet vilket innehåller extra tillägg för att hjälpa till att klara av och fullfölja behandling.

De som håller i föräldra- och lärarutbildningarna är utbildade gruppledare i Komet. Under våren 2017 kommer instruktörsutbildningar att hållas på KI. Att vara instruktör betyder att man är utbildad för att utbilda gruppledare i att hålla i Kometgrupper.

Från och med våren 2017 kommer sektionen för psykologi på Karolinska institutet (hädanefter KI) att ansvara för förvaltning av programmen Komet och ABC. Det gäller hela Sverige förutom Stockholms stad, där kommunen själv fortfarande ansvarar för detta.

Instruktörsutbildningen våren 2017 omfattar tre parallella spår: Komet (3-11 år), Komet (12-18 år) och ABC. Deltagarna som går utbildningen väljer ett av spåren och blir instruktör i just det programmet.

För att bli instruktör i något program krävs att man redan är certifierad gruppledare i det aktuella programmet. Man ska dessutom ha hållit minst tre grupper med föräldrar/lärare för att vara kvalificerad.

 

Läs mer om Komet: http://kometprogrammet.se/