Vad är Still-Face-experimentet?

Här nedan ser du en film som visar Still-Face-experimentet som Professor Ed Tronick vid Harvard University lanserade 1975. Det har sedan upprepats många gånger världen över. En baby är tillsammans med sin mamma. Efter en stund instrueras hon att hålla ansiktet blickstilla. Man kan se hur snabbt babyn reagerar när den normala kommunikationen bryts. Efter bara en sekund ser babyn olycklig och stressad ut.

Följ KBT Sverige på instagram:

Läs även om klassisk betingning, som beskriven av Ivan Pavlov

Se även: Här finns en lista med massor av fobier

Vad är ”law of effect”?

Vad är lille Albert-experimentet?

Vad är Schrödingers katt?

Vad är Tavistock gruppträning?

Vad är åskådareffekten eller bystander-effekten?

Se även:

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Kan du begreppet?

Vem får ställa diagnos?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Coronaviruset ger kontrollförlust

KBT-behandling för hälsorelaterad ångest

Vad är skillnaden mellan hypervigilans och hälsoångest?

Ångest kan hjälpa dig minnas

Kan du begreppet?

Vad är Schrödingers katt?

Schrödingers katt är namnet på en paradox, som i stora drag går ut på att väldigt små fysikaliska partiklar kan befinna sig i ett så kallat överlagrat tillstånd.

Det här skulle innebära, med katten som exempel, att den samtidigt kan vara både död och levande i en låda.

Detta eftersom det är omöjligt att avgöra dess tillstånd utan att öppna lådan. Tillståndet upphör om man försöker observera partikeln och den hamnar i ett av flera möjliga stadier. Katten i exemplet är alltså antingen död eller levande när vi kikar i lådan.

Ytterligare en svårighet när sådana här partiklar observeras är att avgöra hur själva observationen har påverkat partikeln att lämna sitt överlagrade tillstånd, och hamna i det tillståndet som är observerbart.

En katt placeras i en sluten stålkammare. I stålkammaren placeras även en bit radioaktivt ämne med 50 % sannolikhet att sönderfalla inom en timme, samt en geigermätare kopplad till en hammare som krossar en flaska cyanid om sönderfall registreras, varvid katten skulle dö (under förutsättningen att cyaniden är placerad inom räckhåll för katten). Efter en timme hänger kattens öde på ett kvantmekaniskt tillstånd med samma sannolikhet för liv och död. Katten är både levande och död samtidigt enligt kvantmekaniskt synsätt. När kammaren öppnas, ser man en katt som antingen lever eller är död, inte både och. Frågan är: När övergår systemet från en blandning av tillstånd till antingen eller?

Om du öppnar lådan och katten lever, kanske det är din förtjänst. Om du öppnar lådan, och katten är död, kanske det är ditt fel.

Schrödingers katt är ett tankeexperiment framlagt 1935 av Erwin Schrödinger för att visa på brister i teorin om kvantmekaniken vid tillämpning på makroskopiskt plan, men det har populärt kommit att misstolkas som ett exempel på problemet med osäkerhet i observationer som uppkommer av att någon faktiskt observerar.

Schrödinger ville alltså inte visa på att det verkligen var en levande-död katt, utan han ansåg att kvantmekanikens teori var ofullständig och icke representativ för verkligheten i detta fall.

Syftet med det bisarra tankeexperimentet är att visa det absurda i att en kvantpartikel faktiskt kan befinna sig i två tillstånd samtidigt. Ända tills vi tittar efter. Först då bestämmer sig partikeln för vilket av tillstånden den ska anta. Detta var en av de besynnerligheter som kvantmekaniken ”den nya fysiken” – medförde.

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Kan du begreppet?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Boken Målmedveten träning för psykoterapeuter

vad är klassisk betingning?


Vem var Leon Festinger?

Vem var Edward Thorndike?

Vem var John B. Watson?

Vem är Leslie Greenberg?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Vem var K. Anders Ericsson?

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

 1. Bierka
 2. Nalyot
 3. Golovan
 4. Arap
 5. Arleekin (Clown)
 6. Avgust
 7. Baikal
 8. Barbus (Big Dog)
 9. Box
 10. Chingis Kahn
 11. Chyorny (Black)
 12. Diana
 13. Drujok (Buddy)
 14. Ikar
 15. Iks (X)
 16. Jack
 17. Joy
 18. Jurka
 19. Krasavietz (Beauty)
 20. Laska (Ferret)
 21. Lyadi (Lady)
 22. Martik
 23. Mikah (Nice Girl)
 24. Milord
 25. Moladietz (Good Boy)
 26. Murashka (Cute Little Thing)
 27. Nord
 28. Norka (Mink)
 29. Novichok (New One)
 30. Pastrel (Fast One)
 31. Pingiel
 32. Rex
 33. Rijiy I
 34. Rijiy II
 35. Rogdi (Old Russian Prince)
 36. Ruslan
 37. Tungus
 38. Umnitza
 39. Valiet (Jack)
 40. Zloday (Thief)

Läs om klassisk betingning, som beskriven av Ivan Pavlov

Se även: Här finns en lista med massor av fobier

Vad är ”law of effect”?

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Kan du begreppet?

Vem får ställa diagnos?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Coronaviruset ger kontrollförlust

KBT-behandling för hälsorelaterad ångest

Vad är skillnaden mellan hypervigilans och hälsoångest?

Ångest kan hjälpa dig minnas

Kan du begreppet?

20200119_175735

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Lille Albert eller Little Albert, kallades pojken i de kända experimenten som utfördes av John Watson på Johns Hopkins University.

Screenshot_20191103-085343_Chrome

Mamman till sonen fick enligt uppgift 1 dollar för sonens deltagande. Lille Alberts riktiga namn var Douglas Merritte, son till en kvinna vid namn Arvilla Merritte. Merrite levde och arbetade som amma på campussjukhus under tiden experimentet pågick enligt en artikel i American Psychologist. [1]

Watson avslöjade aldrig Alberts sanna identitet och han gjorde inte några försök till att behandla bort rädslorna.

Efterforskningar visar att Douglas dog 6 år gammal av hydrocefalus. Det har ej gått att hitta information om ifall hans rädslor kvarstod.

Se även: Vad är lille Albert-experimentet?

Vem var John B. Watson?

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Vad är behaviorism?

Vad är the Bobo doll experiment?

Vad är Schrödingers katt?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Många personlighetstester är rent trams.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram

[1] Beck, H. P., Levinson, S., & Irons, G. (2009). Finding little Albert: A journey to John B. Watson’s infant laboratory. American Psychologist, 64(7), 605–614.

Vad är the Bobo doll experiment?

Albert Banduras kanske kändaste experiment är the Bobo doll experiment. 

Det finns nutida forskning om Social överföring av rädsla och/eller social överföring av lugn och trygghet. Vid social överföring av rädsla kan fobier utvecklas.

Mellan 1961 och 1963 försökte Albert Bandura och hans team att demonstrera betydelsen av observationsinlärning hos barn. De ville visa att imitation av en förebild spelar mycket större roll vid barns inlärning än uppmuntran som ges eller tas ifrån.

Experimentet omfattade barn i åldrarna 3 till 6 år från förskolan vid Stanford University.

I ett rum fyllt med leksaker fick en grupp barn bevittna hur en vuxen person slog en stor docka med en klubba. I en annan experimentgrupp representerade den vuxna personen en icke-aggressiv modell. Och i en tredje grupp användes förutom fysisk aggression även skällsord gentemot dockan.

Resultaten var mycket tydliga. De flesta av de barn som hade utsatts för den aggressiva modellen var mer benägna att agera på ett fysiskt aggressivt sätt än de som inte hade utsatts för den modellen.

Se en film från Bobo Doll-experimentet här nedan.

Se även: Vad är modellinlärning och observationsinlärning?

Vad är lille Albert-experimentet?

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är behaviorism?

Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Vad är Schrödingers katt?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Bandura, A., Ross, D. & Ross, S.A. (1961).Transmission of aggression through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-82.

Se en kortfilm om The Bobo Doll Experiment här. Längd 1,49 min.

Vad är lille Albert-experimentet?

John B. Watson lät den lilla 11 månader gamla Albert leka med försöksråttorna i hans laboratorium. En dag då lille Albert lekte som bäst med råttan slog Watson ett slag med en hammare mot en järnstång. Det höga ljudet skrämde Albert och efter denna händelse grundades en rädsla för råttor. Albert hade alltså förknippat det obehagliga ljudet med råttor. Senare märkte man också att experimentet hade lett till att Albert blev rädd för vita hundar, kaniner och till och med personer med vitt skägg, något som inom behaviorismen kallas för generalisering.

Här nedan finns en länk till en film om experimentet.

Se även: Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Vad är behaviorism?

Vem var John B. Watson?

Vad är kognitiva illusioner?

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är stroopeffekten?

Skaparen av KBT har avlidit

Modellinlärning och observationsinlärning

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Besök KBT Sverige på Facebook

The Little Albert Experiment: Här finns en film om experimentet. 6,21 min, på YouTube:

Vad ser du först på den här bilden? Del 4.

Screenshot_20191103-085343_ChromeVad är det första du ser på den här bilden?

Se även: Vad är kognitiva illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Vad ser du först på bilden? Del 3.

Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Kan du begreppet?

På bilden ovan ska man kunna se tre olika illusioner.

Vad ser du först på bilden? Del 3.

Screenshot_20191103-085257_ChromeVad ser du först när du tittar på den här bilden?

Se fler bilder: Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

Vad ser du först på den här bilden? Del 4.

Vad är kognitiva illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Ser du ankan, fjärilen och fladdermusen?

Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

20191103_085622Vad ser du först när du tittar på den här bilden?

Se en till bild: Vad är det första du ser på bilden?

Se ytterligare en bild: Vad ser du först på bilden? Del 3.

Se ännu en bild: Vad ser du först på den här bilden? Del 4.

Och en annan illusion

Vad är psykologiska illusioner?

Vad är literala optiska illusioner?

Vad är kognitiva illusioner?

Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Screenshot_20191103-090814_ChromeVad är det första du ser på den här bilden?

Vad är optiska illusioner?

Vad är literala optiska illusioner?

Vad är tvetydiga illusioner?

Se en till bild: Vad ser du först på den här bilden? Del 2.

Se ännu en bild: Vad ser du först på bilden? Del 3.

Se ytterligare en: Vad ser du först på den här bilden? Del 4.

Antidepressiv eller Tolkien?

Vad är det egentligen på den här bilden?

Vad är kognitiva illusioner?