Kan du begreppet? 2

Här har vi sammanställt inlägg där vi delat information om begrepp, behandlingsmetoder och personer. Kan du begreppet?

Screenshot_20191103-090814_Chrome

C-E

A-B

Vad är Collaborative Care?

Vad är Cognitive Process therapy?

Vad är Compassion?

Vad är compassion fatigue?

Vad är COPE?

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Vad är DBT?

Vad är datorspelsberoende?

Vad är defusion?

Vem får ställa diagnos?

Vad är dysmorfofobi?

Vad är Emotionsfokuserad terapi (EFT)?

Vad är emetofobi?

Vad är emotionellt instabilt personlighetssyndrom/borderline?

Vad är EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale?

Vad är externaliserande symtom?

F-J

Se också: Vad är det egentligen på bilden?

Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Depressiva symtom ökar efter barnets första år, särskilt hos papporna. När barnet är 2,5 år är pappornas stressnivå i linje med mammornas, visar forskningen rapporterar SVT Nyheter Småland.

Sex till åtta veckor efter förlossningen får alla som har fött barn fylla i ett formulär på bvc. Formuläret kallas EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. Men en depression kan alltså komma senare och risken är då att föräldrarna inte fångas upp i samma utsträckning.

Maude Johansson, doktorand på Linnéuniversitetet i Växjö har studerat postpartum depression, även kallad förlossningsdepression, och föräldrastress hos över 1 300 föräldrar i Kronobergs län. Fokus för studien har varit hur föräldrar mår 2-2,5 år efter förlossningen.

Resultaten visar att en depression kan komma senare och att föräldrarna då inte fångas upp i samma utsträckning. Depressiva symtom ökar efter barnets första år, särskilt hos papporna.


Se även: Kan män drabbas av postpartumdepression?

Vad är postpartum depression?

Vad är EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale?

Förekomsten av depression kan påverkas av ökad jämställdhet

Depression under och efter graviditeten går att förebygga med KBT och IPT

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Ny svensk film baserad på egna erfarenheter av att växa upp med en schizofren förälder

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Så många får komma till BUP i tid


Till rapporten ”Ny forskning: Stress hos nyblivna föräldrar sitter i längre
Publicerad 30 augusti 2019

Vad är EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale?

Sex till åtta veckor efter förlossningen får alla som har fött barn fylla i ett formulär på bvc.

20200307_183536

Formuläret kallas EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. EPDS är konstruerad för att fånga kvinnor som troligen har en depression och en klinisk bedömning krävs för att ställa diagnosen depression. EPDS är validerad på drygt 35 olika språk, inklusive svenska och används inom hälsovården i många länder.

Se formulär nedan.


Läs även: Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Kan män drabbas av postpartumdepression?

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

En väg in på BUP

Filmen Flickan, mamman och demonerna

Olika sorters natur ger olika mycket effekt på stress

Föreläsning – psykisk ohälsa bland barn och unga

Vad är postpartum depression?

Grönt ljus för nässpray innehållande esketamin vid depression


EPDS-formulär på svenska Cut-off poäng är 11/12. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 151.

Kan män drabbas av postpartumdepression?

Ny forskning publicerad i Hormones and behaviour[1] menar att det kan vara så att också män kan drabbas. Om testosteronnivån sjunker så kan känslan av att vara deprimerad öka. Irritation, sorgsenhet och sömnlöshet kan vara tecken på postpartumdepression. Blivande mödrar och nyblivna mammor screenas betydligt oftare än pappor vilket minskar risken för upptäckt och behandling av tillståndet. Sex till åtta veckor efter förlossningen får alla som har fött barn fylla i ett formulär på bvc. Formuläret kallas EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scale. För pappornas partners kan en sänkt testosteronnivå hos papporna vara positivt enligt samma studie. De rapporterade nämligen färre depressionssymptom nio och 15 månader efter förlossningen.

Se även: Vad är postpartum depression?

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Depression under och efter graviditeten går att förebygga med KBT och IPT

En väg in på BUP

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Livelansering av kostnadsfri utbildning om våld mot barn

[1] University of Southern California. ”Swings in dad’s testosterone affects the family — for better or worse — after baby arrives.” ScienceDaily. ScienceDaily, 5 September 2017.