Skaparen av DBT i lång intervju

Marsha Linehan ligger bakom utvecklandet av Dialektisk beteendeterapi (DBT) som är en tredje vågens KBT metod. DBT innefattar träning i medveten närvaro (mindfulness). I en intervju med Daniel Flynn får vi möta Marsha Linehan som berättar om utvecklingen av DBT och hur behandling och behandlingsresultat kan se ut.

Längd: 30,24 min

Se filmen nedan

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även CFT: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Vad är DBT?

Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Defusion: Räkna tankar

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Vad är Cognitive Process therapy?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag har en tanke…

Vad är schematerapi?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Följ KBT Sverige på instagram:

Se filmen här

Vad är DBT?

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en tredje vågens KBT metod. DBT utvecklades av Marsha Linehan under 1990-talet. Den började användas i Sverige 1998.

DBT utvecklades ursprungligen för självmordsnära och självskadande patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning. Senare har insatsen anpassats för andra typer av problem. DBT fungerar transdiagnostiskt, dvs för flera olika diagnoser. 

DBT är baserat på inlärningsteori och kognitiv teori, men med ett särskilt fokus på emotionsteori. DBT innefattar även influenser från zenbuddhistisk filosofi såsom träning i medveten närvaro (mindfulness). Termen ”dialektisk” speglar de två polerna acceptans och förändring, som båda ses som nödvändiga i behandlingen. Terapeuten bekräftar, stöttar och accepterar patienten där hen befinner sig för stunden och leder hen samtidigt framåt genom att ge konkreta verktyg till förändring. Patienten å sin sida lär sig att använda tekniker som underlättar acceptans och förändring.

Patienter som bestämmer sig för att delta i DBT förbinder sig att närvara vid de behandlingstillfällen som ingår. Kring varje patient finns ett multidisciplinärt DBT-team som arbetar under kontinuerlig handledning. Behandlingen innefattar veckovis färdighetsträning i grupp och individuell terapi. Patienten kan även nå sin individuella terapeut på telefon mellan träffarna, för att få hjälp att undvika destruktivt beteende. Den gruppbaserade färdighetsträningen syftar till att lära sig hantera och stå ut med svåra känslor utan att ta till destruktiva beteenden. Man tränar medveten närvaro, sociala färdigheter, känsloreglering och att stå ut i kris. I den individuella terapin arbetar man med det som för tillfället utgör det största problemet i patientens liv. Om självskadande handlingar har förekommit sedan förra tillfället prioriterar man dessa framför allt annat. Kedjeanalys används för att identifiera vad som föregått, utlöst och förstärkt handlingen, vilka alternativa strategier som kunde ha använts i situationen och vad som försvårar deras användning. I takt med att patienten blir mer emotionellt stabil kan livshändelser, särskilt av traumakaraktär, bearbetas och man börjar jobba mot patientens individuella mål.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även CFT: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Defusion: Räkna tankar

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Vad är Cognitive Process therapy?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag har en tanke…

Vad är schematerapi?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Följ KBT Sverige på instagram:

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Det nya vårdprogrammet lägger stor vikt på ett gott bemötande

20200320_201635

och rekommenderar psykopedagogiska insatser, psykoterapeutiska behandlingar som DBT (Dialektisk beteendeterapi), MBT (Mentaliseringsbaserad terapi) samt en generalistisk modell som kan användas av vårdgivare utan DBT- eller MBT-specialisering. Programmet rekommenderar behandling inom öppenvården i den mån det är möjligt och erbjuder separat behandlingsstöd för barn och ungdomar med EIPS. Läkemedelsbehandling av EIPS-kärnsymtom rekommenderas inte i vårdprogrammet. Det nya vårdprogrammet erbjuds av Psykiatristöd.

Webbplatsen Psykiatristöd fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län. Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer i vårdprogram gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse/avtal med Stockholms läns landsting.

Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Webbsändning: nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

Skaparen av DBT i lång intervju

Vilken terapiform föredrar du?

Mentalisering – vad är det?

Psykoterapeutisk, psykosocial och annan icke-farmakologisk behandling av PTSD

Döden har äntrat vår vardag på ett oundvikligt sätt

Vad är emotionellt instabilt personlighetssyndrom/borderline?

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Följ KBT Sverige på instagram