Hur blir man av med en öronmask?

– Efter artikeln om låtar som fastnar på hjärnan har många undrat hur man ska bära sig av för att bli av med dom.

Jan Fagius [1] berättar att ett vanligt råd för att bli kvitt öronmasken är att prata med någon eller lyssna på någon annan musik. Det finns dock en rapport som visar att sådana försök faktiskt kan förstärka upplevelsen och att det bästa är att i stället inte bry sig om öronmasken. Kelly Jakubowski [2] ger följande förslag på hur man kan göra för att bli av med öronmasken: Ett sätt kan vara att med stort engagemang lyssna igenom hela låten från start till slut. Att distrahera sig själv genom att tänka på annat eller lyssna på annan musik.Att försöka att ej tänka på låten kommer att göra att man kan släppa den menar Jakubowski..

Vad gäller rekommendationen att försöka att ej tänka på låten så kan det kanske också leda till en motsatt effekt. Om du föreställer dig att du inte ska tänka på gula krokodiler så kommer du med stor sannolikhet att tänka på gula krokodiler. Att istället jobba med acceptansstrategier kanske kan vara en mer framkomlig väg. ACT (Acceptance and commitment therapy) är en KBT-metod som strävar efter att att öka den psykologiska flexibiliteten och höja livskvaliteten snarare än att fokusera på att få bort smärtsamma upplevelser. En del i ACT är defusion; tekniker för att minska oönskade effekter av tankar. En tidigare artikel på KBT Sverige ger en förklaring till begreppet. [3] En film som kort och koncist förklarar defusion finns på youtube [4].

[1] Forskning & Framsteg nr 4 2015

[2] “Dissecting an earworm: Melodic features and song popularity predict involuntary musical imagery,” by Kelly Jakubowski, PhD, Goldsmiths, University of London; Sebastian Finkel, MS, University of Tübingen; Lauren Stewart, PhD, Goldsmiths, University of London and Aarhus University and The Royal Academy of Music Aarhus/Aalborg, Denmark; and Daniel Müllensiefen, PhD, Goldsmiths, University of London. Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, published online Nov. 3, 2016. Länk till artikeln: http://www.apa.org/pubs/journals/releases/aca-aca0000090.pdf

[3] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/10/defusion-att-separera-fran-spraket-i-sina-tankar/

[4] En film med syfte att göra defusionbegreppet lite tydligare: https://youtu.be/kwlYXupjoaI

Artikeln om låtar som blir till öronmaskar.

Andra artiklar från KBT Sverige med relevans.

Om ACT-begreppet Hexaflex: Vad är en hexaflex?

Om Self Compassion, Positiv psykologi och ACT för att bli mer nöjd.

Negativa känslor är nyckeln till välmående.

Lär dig ACT från några av dom största

Ny podcast, samtal om compassion och ACT.

Vad är RFT nu igen?

Annonser

Defusion; att separera från språket i sina tankar

En annan ACT-term är Defusion. Vårat språk representerar inte vår verklighet exakt så som den är. Defusion handlar om att frikoppla invanda ord och formuleringar för att bättre kunna uppleva verkligheten så som den är. Här nedan finns en länk till en bra film som på ett enkelt sätt förklarar en teknik för hur man kan bära sig åt för att öka sin defusion och på så sätt bygga psykologisk flexibilitet.

Se också: Ny ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Hantera dina tonårsbarn med hjälp av ACT

Att leva med fienden – ACT för ”långvariga tillstånd”

Till filmen: Defusion – I’m noticing I’m having the thought…

Vad är KBT?

Enligt Dr. Aaron T Beck som också är den som påbörjade utvecklingen av KBT så förklaras KBT idag såhär:

In CBT, the therapist and the client work together as a team to identify and solve problems. Therapists help clients overcome their difficulties by changing their thinking, behavior, and emotional responses. CBT has been found to be effective in more than 1,000 outcome studies for a myriad of psychiatric disorders, including depression, anxiety disorders, eating disorders, and substance abuse, among others, and for personality disorders. It has also been demonstrated to be effective as an adjunctive treatment to medication for serious mental disorders such as bipolar disorder and schizophrenia. CBT has been adapted and studied for adolescents and children, couples, and families. Its efficacy has also been established in the treatment of many medical disorders, such as irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, hypertension, fibromyalgia, post-myocardial infarction depression, non-cardiac chest pain, cancer, diabetes, migraine, and other chronic pain disorders.

 

post