Enkätstudie om Boostersessioner

Vill du dela med dig av dina erfarenheter av Boostersessioner i KBT?

Studien vänder sig till dig som

 • Läst minst en grundläggande psykoterapiutbildning

  (steg 1) med inriktning KBT, alternativt är psykolog med

  KBT-inriktning. 

Se även: Du får inte kalla dig psykoterapeut om du inte är det

 • Arbetar med KBT -behandling med vuxna individer (över

  18 år)

  Enkäten kommer att användas som underlag för ett examensarbete på psykoterapeutprogrammet på Stockholms Universitet. Enkäten tar ungefär 20 minuter att fylla i och svaren kommer anonymiseras.

  För att delta i undersökningen gå till https://survey.su.se/Survey/44821

Se även: Vilka ordnar GPU idag?

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

HUR HJÄLPER VI BÄST? PSYKOTERAPEUTISKT FÖRSTA-HJÄLPEN STÖD TILL FLYKTINGAR OCH ANDRA SOM PÅVERKAS AV KRIGET I UKRAINA

Terapeut med annan grundutbildning blir den nya radiopsykologen

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Debattartikel: ”Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten”

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa

Läs mer om utbildningen till psykoterapeut.

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Se även: Debattartikel: Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården

Varför satsar man inte på psykoterapi i Sverige?

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

Ur egen ficka: en studie av en patientgrupp som söker och själva

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Tillgången till psykoterapeuter är för liten, det kan vara en orsak till ökad förskrivning av antidepressiva

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Hur kan man respondera på Coronakrisen genom att använda principer från acceptance and commitment therapy (ACT)?

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Ersättningen till psykoterapeuter sänks: ”Katastrof”

Socialstyrelsens utredare missar psykoterapeuterna?

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Debattartikel: Psykoterapi får aldrig vara en plånboksfråga

Psykoterapeututbildningar