Vad känner du i terapirummet?

”Som behandlare ägnar vi med rätta en betydande del av vår tid till att fokusera på våra klienter. Vi diskuterar kluriga ärenden med våra kollegor, i handledning eller på utbildningar. Vi har en omfattande träning i att få andra att stanna upp och reflektera, men i vilken grad vänder vi blicken mot oss själva? Ger vi verkligen oss själva det utrymme för självreflektion och själviakttagelse som behövs för att vi ska kunna utföra vårt jobb väl?
I vilken grad kan vi förhålla oss öppet gentemot oss själva, notera det som sker inom oss och välja hur vi agerar baserat på vad vår klient behöver i stunden?”

Salong av Beteendeterapeutiska föreningen

”Onsdagen den 11/11 ges du möjligheten att känslospana och titta nyfiket på dig själv och ditt agerande i terapirummet. Reflektion i liten grupp kommer att ske men inget påtvingat delande i storgrupp. Det blir en annorlunda BTF-salong där grafer och nya forskningsrön byts ut mot nyfikenhet och utforskande av dig själv.”

Onlineevenemang

Startar kl 18:00, på Zoom.

Se länk nedan.

 

Se även: Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

Föreläsning om hur man upprättar en bra krisplan

Föreläsning ”Går det att skapa en seriemördare med hjälp av psykoterapi?”

Filmatiserad föreläsning om hur känslor uppstår

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

TV-serie om läkare som försöker bota personer med hypokondri

Tv-serie om hur du kan bli av med en fobi

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Nka:s filmer om psykisk ohälsa i familjer.

Följ KBT Sverige på instagram:

Onlineevenemanget Vad känner du i terapirummet? hittar du här.

Onlineföreläsning: Suicidalt beteende utifrån ett funktionellt perspektiv

Vad händer i kontakten med patienter om man anlägger ett funktionellt perspektiv på suicidalitet?

20191103_085622

Om man skiftar från prevention av något patologiskt till att förstå vad det är personen försöker hantera och arbeta med det.

Beteendeterapeutiska föreningens ordförande Johanna Morén har erfarenhet av att jobba med suicidalitet och haft äran att fackgranska den svenska översättningen av den ”suicidala bibeln” som kommer ut i höst och är skriven av Chiles, Strosahl och Weiss Roberts. Föreläsningen är öppen för alla.

På grund av att läget med Covid-19 fortfarande är osäkert så kör de endast salong via länk.

8 oktober 2020 med start 18:00.

Länk till Zoom-mötet hittar du nedan.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Förhöjd suicidsrisk för ensamkommande

Följ KBT Sverige på instagram:

Länken till Zoom-mötet hittar du här.

Professor emeritus Sten Rönnberg har avlidit

Sten Rönnberg var den som förde beteendeterapin till Sverige.

20200320_201635

Sten Rönnberg startade även Beteendeterapeutiska föreningen.

Sten Rönnberg avled efter en längre tids sjukdom. Han kommer att få sin sista vila i familjegraven i Töre i Norrbotten.

Här finns en länk till det ledsamma beskedet som sonen Oskar förmedlar på Stens facebooksida.

Tack för din insats och ditt livsverk Sten!

Här kan du läsa ett tidigare inlägg om Sten Rönnberg på KBT Sverige: Norrbottningen som tog KBT till Sverige

Sten Rönnberg: Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Se även: Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

”Hästen läker sår”

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Vem var John B. Watson?

60-års utveckling av kognitiv teori och terapi

Följ KBT Sverige på instagram:

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Sten Rönnberg gav i medlemsbladet för beteendeterapeutiska föreningen sex tips på hur en person som genomgått grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning på Kbt ska göra för att hålla sig ajour med vad som händer.

De 6 punkterna är:

1. Läs eller skriv något om KBT varje dag.

2. Gå i regelbunden handledning.

3. Följ utvecklingen inom KBT, tex genom e-postlistor, hemsidor och medlemsblad. (Också genom att följa KBT Sverige. /Red.)

4. Läs skönlitteratur och ta del av kulturutbudet. Det ger en hälsosam distans till livsfrågor och inblick i andra människors liv.

5. Motionera och ät enligt den aktuella forskningen på området.

6. Bli specialist på avspänning och avslappning. Det är ett bra sätt att själv undvika stress.

Vi på KBT Sverige saknar ett avsnitt om målmedvetet övande. Detta kan dock vara en central del av handledning.

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?


Beteendeterapin gjorde sitt intåg till Sverige under senare delen av 1960-talet. Sten Rönnberg låg bakom detta… Läs mer.

Uppdatering 200902: Professor emeritus Sten Rönnberg har avlidit

Skaparen av KBT har avlidit

Se även: Grundläggande psykoterapiutbildningar (ofta kallade Steg 1)

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

”Hästen läker sår”

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Vem var John B. Watson?

60-års utveckling av kognitiv teori och terapi

”Personer med psykisk ohälsa ska i första hand erbjudas de behandlingar som har vetenskapligt stöd”

Fyra företrädare för Beteendeterapeutiska föreningen skriver i Sydsvenskan att det är underligt att de politiker som styr Region Skåne prioriterar ”många verktyg i verktygslådan” framför att erbjuda de verktyg som har visat sig fungera bäst.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska vara vägledande för beslut kring vilka behandlingsformer den offentligt finansierade vården ska erbjuda. Den rekommenderar kognitiv beteendeterapi, KBT, interpersonell psykoterapi samt läkemedel för mild till medelsvår depression och KBT för i princip alla ångeststörningar. Mindfulness rekommenderas enbart för att förebygga återfall hos patienter med återkommande depressioner.

Debattörerna skriver vidare att argumentet att satsningen i relation till regionens budget är liten håller inte. Då ignoreras följdkostnaderna för att inrätta mindfulnessgrupper och genomföra behandlingarna, liksom de kostnader som följer av att erbjuda mindre effektiva behandlingar som fortsatt vård och sjukskrivningar. Till det kommer det fortsatta lidandet hos patienter som inte förbättras av den behandling de erbjuds.

Relaterat: Region Skåne satsar på mindfulness – rätt eller fel?

Läs även: Socialstyrelsen lanserar behandling mot depression – trots oklar effekt

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”

”Skadliga effekter – går snarast ner med mindfulnessträning”

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression hos vuxna

Vad är mindfulnessbaserad kognitiv terapi?

Vad är mindfulness eller medveten närvaro?

Riksdagsledamot vill förebygga psykisk ohälsa med mindfulness

Till debattinlägget i Sydsvenskan 180731