Vad är den polyvagala teorin?

Den polyvagala teorin introducerades av Stephen Porges (1994) som hade som utgångspunkt att få förståelse för hur människan reagerar på trauma. Teorin presenterar att den tionde kranialnerven (vagusnerven), som är kroppens längsta nerv, har flera distinkta funktioner.

Ett centralt begrepp i den polyvagala teorin är neuroperception. Neuroperception kallas den process som uppstår då autonoma nervsystemet läser av tecken på faror i din omgivning. Det handlar om att ofrivilligt, automatiskt och omedvetet utforska personer och omgivningen efter potentiella hot. Även fast det sker omedvetet kan du själv notera de fysiologiska effekterna. Enligt den polyvagala teorin kan ansiktsuttryck kopplas till fysiska reaktioner vilket innebär att andra personer kan läsa av vad som sker fysiologiskt hos dig. Neuroception är viktig för vår överlevnad.

Den polyvagala teorin presenterar tre automatiska grundlägen:

Två av dessa grundlägen har sitt ursprung i det parasympatiska nervsystemet;
Ett av dem aktiveras vidtrygghet (ventral vagus) det andra vid starkt upplevt hot (dorsala vagus). Det tredje grundläget är det sympatiska nervsystemet som aktiveras vid fara.

Mobilisering – Sympatiska systemet

Denna strategi administreras av det sympatiska nervsystemet, som mobilisera dig under farliga situationer. Det är ett sätt att kämpa eller fly (fight och flight) undan potentiella hot. Det kan till exempel identifieras när man är rädd, ledsen, arg eller har ångest. När ett ”hot” uppfattas aktiveras det sympatiska systemet snabbt och det autonoma nervsystem flyttar fokus för att stödja försvar istället för läkning och återhämtning. Man tänker sig att hjärtrytmen då går upp och vi får kortare andning.

Immobilisering – Dorsal vagal

Är vår äldsta strategi vid fara. När man utsätts för ett starkt upplevt hot aktiveras det mer primitiva systemet, den icke myelinsiserade dorsala delen av vagusnerven. Det leder till en systemnedstängning (freeze/frys) som kan få till följd att man svimmar, kollapsar, isolerar sig, stänger av eller dissocierar. Vid tecken på extrem fara gör det dig totalt immobiliserad. Ditt parasympatiska nervsystem släcker ner så mycket som möjligt av livsfunktioner så vi ”spelar döda”.

Socialt engagemangssystem – Ventral vagal

Det här är den senast utvecklade strategin och också den känsligaste för stress. Den senast utvecklade delen av vagusnerven administerar responsen. Systemet ansvarar för känslor av säkerhet och trygghet genom sociala relationer. När vi är lugna, trygga, glada, tacksamma och harmoniska är ventrala vagus aktiv. När våra sociala och fysiologiska miljöer bedöms vara säkra, hämmas våra stressresponser och ett lugnt och tryggt tillstånd uppstår. Detta tillstånd stöder socialt engagemang med andra, främjar fysisk och mental hälsa, tillväxt och återhämtning. När systemet är aktiverat kan vi fokusera och vara närvarande, vi är i kontakt med oss själva, andra och vår omvärld.

Kritik

Kritik mot den polyvagala teorin har framförts, bland annat att den är allt för förenklad och att det inte finns evidens för att delar av det som beskrivs har ett påvisbart samband. Till exempel att pulsen plötsligt som regel alltid går ned vid starkt upplevda hot. Annan kritik har handlat om att för stort fokus läggs på vagusnerven när det handlar om komplexa situationer som inbegriper flera olika hjärnstrukturer. Teorin sägs inte heller ta hänsyn till omfattande forskning som finns gällande freeze och andra responser på upplevda hot.

Sammanställt av: Nicklas Lakso, Socionom, Leg. psykoterapeut, Handledare och lärare i KBT för KBT Sverige

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även Polyvagal teori och ACT – gratis webbinarium

Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Vad är tillämpad spänning?

Många män drabbas av dysmorfobi

Om fobier

En lista med fobier

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

CFT: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Vad är DBT?

Vad är Emotionsfokuserad terapi (EFT)?

Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Defusion: Räkna tankar

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Vad är Cognitive Process therapy?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag har en tanke…

Vad är schematerapi?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Följ KBT Sverige på instagram:

Vad är tillämpad spänning?

Tillämpad spänning går ut på att du spänner dina muskler, vilket gör att blodtrycket ökar. Det hindrar att blodtrycket sjunker och därför minskar risken att svimma.

Tillämpad spänning som behandlingsmetod vid fobi för blod-, skador- och sprutor (bss-fobi) introducerades av Öst och Sterner redan 1987. [1] Metoden är lätt att lära ut och det krävs vanligen inte flera besök hos psykoterapeut, för många räcker det med ett.

Syftet med tillämpad spänning är att motverka blodtrycksfall i den parasympatiska andra fasen vid exponering av ett fobiskt stimuli. Alltså tvärtemot vad som är brukligt vid exponering, (då man strävar efter att få patienten så avslappnad som möjligt). För en patient med benägenhet att svimma är det i stället det motsatta, det vill säga muskelspänning, som fungerar bäst. Tillämpad spänning kombineras också med exponeringsträning.

Behandlingen sker vanligen i tre steg
1. Patienten får lära sig att noga identifiera tidiga symtom på blodtrycksfall. Spänningen ska sättas in snabbt. Har det systoliska trycket (det övre) gått ned till 80-90 är det oftast för sent att förhindra svimning.

2. Patienten får lära sig en effektiv spänningsteknik, att spänna händer, armar, lår och vadmuskler i stort sett samtidigt och hålla musklerna i spänning tills de känner att värmen stiger i ansiktet, att använda samma teknik vid svimningssymptom tills dessa klingar av för att sedan kunna använda denna teknik då de exponeras för fobiskt stimuli.

3. Exponering för fobiskt stimuli.

För att förbereda kroppen vid exempelvis injektion är det lämpligt att inleda med 5 x 20 sekunder med muskelspänning. Patienten spänner sedan under hela injektionstiden och en stund efteråt. När patienten kan känna igen tecken på att blodtrycket sjunker ska den använda spänningstekniken tills symtomen på blodtrycksfall försvunnit.

Sammanställt av: Nicklas Lakso, Socionom, Leg. psykoterapeut, Handledare och lärare i KBT för KBT Sverige

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Många män drabbas av dysmorfobi

Om fobier

En lista med fobier

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

CFT: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Vad är DBT?

Vad är Emotionsfokuserad terapi (EFT)?

Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Defusion: Räkna tankar

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Vad är Cognitive Process therapy?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag har en tanke…

Vad är schematerapi?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

[1] Öst LG, Sterner U. Applied tension. A specific behavioral method for treatment of blood phobia. Behav Res Ther 1987; 25: 25–9.

Följ KBT Sverige på instagram:

Ljudkänslighet är relativt vanligt, KBT-behandling kan hjälpa

Johan Paulin, forskare vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet, har i en ny avhandling studerat hur en del har besvär av låga ljud som de flesta inte störs av.

20200119_175735

– Det här handlar om människor som reagerar på ljud som egentligen inte borde ge de reaktioner som de upplever. Det finns exempelvis folk som störs väldigt mycket av att andra tuggar mat, eller stör sig på sin partners andning, vilket kan försvåra många aspekter av ens liv, säger Paulin till VK. [1]

Reaktionen vid den allvarligare varianten av ljudkänslighet, hyperakusi, kan skilja sig ganska kraftigt från individ till individ. Ofta handlar det om fyra sätt att hantera situationen, som kan gå in i varandra: ilska, irritation, smärta och rädsla för att utsättas för ljuden.

Johan Paulin har i sin avhandling funnit att nio procent anger sig vara ljudintoleranta, vilket om det överförs till riksnivå innebär nästan en miljon drabbade.

De som är drabbade rekommenderas att söka sig till en audiolog eller allmänläkare för vidare behandling, ofta i form av kognitiv beteendeterapi eller exponeringsterapi. Att exponera sig för obehaget – likt den behandling som ges vid fobier – kan ha en positiv effekt. Vissa får använda hörselsnäckor med så kallat vitt brus.


Misofoni betyder bokstavligen ”hat av ljud”. Det kännetecknas av starka känsloreaktioner på vissa ljud som ilska, avsky och aggressiva handlingar mot den som ger upphov till ljuden i fråga.

Läs mer om misofoni

Följ KBT Sverige på instagram:

Se också: Vad är hyperakusi?

Kan du begreppet?

Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Musikterapi blir allt vanligare i Sverige

Vad gör stressen med din hjärna?

[1] Forskare: Många lider av okänd ljudintolerans. VästerbottensKuriren
Publicerad 200111

Vad är hyperakusi?

Hyperakusi (eller hyperacusis) innebär extrem känslighet för vardagens ljud och är ett problem som drabbar cirka åtta procent av befolkningen.

20191103_085622

I svåra fall uppstår undvikande av många situationer och en vana att skydda öronen med hörselskydd, även i situationer där det inte behövs.

Orsakerna till hyperakusi är till viss del kända, men många frågetecken kvarstår.

Kognitiv beteendeterapi, eventuellt också ”tinnitus retraining therapy” med brusgenerator, kan minska besvären.

Källa: Läkartidningen

Se också: Kan du begreppet? Vad betyder följande begrepp?

Ljudkänslighet är relativt vanligt, KBT-behandling kan hjälpa

Vad är misofoni?

Hur kommer det sig att vissa låtar fastnar i huvudet? Går det att skapa hits om man kan den magiska formeln?

Forskare har upptäckt en låt som sänker ångest med 65%

Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram:

Vad är en baslinjemätning?

Baslinjen (eng: baselinemäts innan en behandling påbörjas. 

20200119_175735

Baslinjen ger en nivå av viss prestationsförmåga, attityd, smärta, typ och grad av till exempel beteendeproblem eller depression.

Baslinjemätningen, jämfört med senare mätningar, ger en utgångspunkt för att mäta hur effektiv interventionen är.

Vad är Still-Face-experimentet?

Vad är RFT?

Samtal lindrar existentiell ensamhet hos äldre och sköra

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Vem får hantera remisser?

Att bedöma faktorer som ligger utanför terapisessionen

Från forskning till behandling och praktik – ett panelsamtal med terapeuter och forskare.

”Ett panelsamtal om hur man ska möta patienter och hur teori översätts till praktik. För många patienter kan det vara en väldigt stor sak att möta en terapeut.” Medverkande: Steve Flatt, psykolog, Michael Scott, psykolog, Nicole Rosenberg, professor, och Joanne Woodford forskare. Moderator: Christopher Williams. Samtalet är inspelat på EABCT 2016.den 1 september på Stockholm Waterfront.

31 augusti-4 september hölls EABCT 2016 i Stockholm. EABCT är en stor internationell KBT-konferens och kongressen i Stockholm var den 46:e i ordningen och programmet innehöll många intressanta talare inom KBT-fältet. EABCT är en förkortning för EUROPEAN ASSOCIATION OF BEHAVIOURAL AND COGNITIVE THERAPIES.

Se samtalet på UR: http://urskola.se/Produkter/199404-UR-Samtiden-Europeiska-KBT-kongressen-2016-Fran-forskning-till-behandling-och-praktik

Kognitiv beteendeterapi – historia och framtid, föreläsning av Dr. Arthur Freeman.

”Kognitiv beteendeterapi har existerat som behandlingsmetod i ungefär fyrtio år.

20200119_175735

Men dess rötter återfinns betydligt längre tillbaka inom bland annat filosofi som ligger till grund för utvecklingen. Här berättar Art Freeman, professor i psykologi, om sitt livslånga arbete med KBT och presenterar en modell som fokuserar på nuet men också tar hänsyn till det förflutna och framtiden”. Föreläsningen hölls på EABCT 2016.

31 augusti-4 september hölls EABCT 2016 i Stockholm. EABCT är en stor internationell KBT-konferens och kongressen i Stockholm var den 46:e i ordningen och programmet innehöll många intressanta talare inom KBT-fältet. EABCT är en förkortning för EUROPEAN ASSOCIATION OF BEHAVIOURAL AND COGNITIVE THERAPIES.

Se länken nedan.

Se även: Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Norrbottningen som tog KBT till Sverige

Kognitiv beteendeterapi vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

COPE har god effekt på både alkoholkonsumtion och PTSD-symtom

Följ KBT Sverige på instagram:

Se föreläsningen på UR Samtiden: http://urskola.se/Produkter/199403-UR-Samtiden-Europeiska-KBT-kongressen-2016-Kognitiv-beteendeterapi-historia-och-framtid

Ställ frågor om psykiska problem och bekymmer, sådant du vill fråga någon på BUP om.

– Du som är ung kan anonymt skicka in frågor till BUP, [1] föräldrar eller andra vuxna får däremot inte svar. Frågorna besvaras av behandlare som är anställda inom BUP Stockholm. Frågor och svar publiceras på hemsidan och det finns möjlighet att söka på ett specifikt ämne i svarsbanken. En sökning på ämnet ”fobi och rädsla” ger tex 100 träffar.

Se även:En väg in på BUP

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

BUP-väntetider tas upp i riksdagen

Främjande av elevers psykiska hälsa skapar bättre förutsättningar på flera plan

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

Goda resultat för KBT-behandling mot migrän hos barn och ungdomar.

[1] http://bup.se/