Om anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn far illa.

Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga (skola, hälso- och sjukvård och tandvård till exempel) är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Läs mer om anmälningsskyldigheten och se en förklarande film här.

Tidiga tecken på att barn far illa.

Annonser

Våga se, våga agera. Tidiga tecken på att barn far illa.

 

Barn far illa när de utsätts för en psykisk eller fysisk kränkning, eller när brister i deras omgivning gör att de riskerar att inte få växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vanligtvis tänker man på hemmamiljön, men när barn utsätts för kränkningar eller försummelse till exempel i skolan, i samband med fritidsaktiviteter, tillsammans med vänner och bekanta eller i kontakt med främmande kan det leda till att de tar skada.

Stiftelsen allmänna barnhuset står bakom sidan där olika typer av tecken tas upp på att ett barn far illa. Här finns också bra information om hur du ska agera vid misstanke. Om skyldigheten att anmäla redan vid misstanke om att ett barn far illa.

Till sidan.