Filmen Flickan, mamman och demonerna

I en lägenhet låser Siri, en ensamstående och psykotisk mamma, in sig själv tillsammans med sin dotter Ti. Här är det nämligen demonerna som styr. Ti kan höra mamman när hon pratar med demonerna, hon ser mammans förändrade och slutna ansikte.

Men demonerna som mamman talar med, kan Ti vare sig höra eller se. Situationen blir farlig när demonerna tar över hela Siris värld. Livsfarlig, faktiskt. Siri är inte Siri längre. Det är som att hon själv har förvandlats till en demon. Så för att överleva tar Ti till sin fantasi och beslutar sig för att besegra mammans demoner.

”När jag var barn var det ingen som förstod vad jag var med om. Allra minst jag själv. Bakgrunden till den här historien är min egen. Jag växte upp tillsammans med en mamma som led av schizofreni. Som barn hade det hjälpt mig att veta att jag inte var ensam och att det finns lösningar. Men hur berättar man den här historien för barn? 1998 skrev jag en bok där jag förvandlade sjukdomen till demoner. Det gjorde det möjligt att behålla kärleken till mamman intakt. Boken dramatiserades senare av Erik Uddenberg och regisserades av mig. Det blev succé! Vi har spelat historien om Ti och hennes psykotiska mamma i både Sverige och utomlands i 10 år: Sydafrika, Kanada, USA, Paris, London och andra platser. Det angelägna i historien ligger i att se alla barn som faktiskt tar hand om sina sjuka föräldrar i verkligheten. I varje publik, varje klassrum, varje stad så finns det barn som inte vet att det inte är deras fel att deras föräldrar är sjuka. Vårt manus måste vara det första som tar sig an psykoser och schizofreni ur barnets synvinkel. Samtidigt berättar vi också något viktigt för alla barn vars föräldrar tvingas hantera andra typer av demoner: krävande chefer, brist på pengar, alkohol, dåligt självförtroende och andra problem. Flickan, mamman och demonerna är en både engagerande och spännande film som med ett mycket vackert foto visar kärleken mellan förälder och barn, såväl som den mellan andra vuxna och barn. Skådespelarna som spelar mor och dotter är mor och dotter i verkligheten också vilket adderar ännu mer trovärdighet till deras agerande”

Suzanne Osten om filmen på Fundament Films webbsida

Filmen kan ses på länk nedan.

Se även: Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Lansering av kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film om 5-årig pojke med autism

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Så många får komma till BUP i tid

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Röster om barn och ungdomspsykiatrin


Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Till filmen Flickan, mamman och demonerna

Facit – anka, fjäril och fladdermus

Kunde du hitta en anka, en fjäril och en fladdermus på bilden som vi tidigare lade upp? Här publicerar vi facit med de tre djuren inringade.
20200708_225714
Kan du se dem nu?
The answer of duck, butterfly, bat

 

Se även: Kan du begreppet?

Vad ser du först på bilden?

Nalle Puh – patologiskt självtest

OBS! Har du verkligen sökt klart på bilden – gör det innan du tittar på facit.

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Röster om barn och ungdomspsykiatrin

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Följ KBT Sverige på instagram:

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Hälso- och sjukvården har en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar får vård för vissa allvarliga tillstånd.

Hälso- och sjukvårdens skyldighet att särskilt beakta barns behov gäller om förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med lider av psykisk störning eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada eller oväntat avlider. Det framgår av 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen, PSL.

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Film: Göra lite och nå längre som samtalsledare

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Röster om barn och ungdomspsykiatrin


Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Verktyg till läkare för att öva på samtal om barns behov och förälderns sjukdom

Ett virtuellt verktyg för allmänläkare i primärvården som stöd för att öva på samtal om barns behov.

20200425_130002

Allmänläkare i primärvården möter flertalet av de föräldrar som avses i 5 kap. 7 § HSL. [1] Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsverktyg med interaktiva virtuella patienter. Där kan blivande och kliniskt verksamma allmänläkare öva sig på att föra samtal om barns behov och om hur förälderns sjukdom kan påverka barn. [2]

Se även: Den virtuella BUP-mottagningen är ett verktyg som kan minska osäkerheten.

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

❤ Skolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

När skolan lär barn om psykisk hälsa så minskar de psykiska problemen

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

🧠 Tidskompassen – hur prioriterar du din tid?

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Första linjeboken – stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa

Röster om barn och ungdomspsykiatrin


[1] Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

[2] Logga in på den virtuella vårdcentralen.

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Idag släpps rapporten ”Jag tyckte jag bodde i helvetet”.

20200320_201635

En rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem allra närmast.

Rapporten är baserad på enkätfrågor som 112 ungdomar inom Maskrosbarns stödverksamhet svarat på samt djupintervjuer med nio ungdomar. Resultatet visar bland annat att 81 % av ungdomarna har blivit utsatta för psykiskt våld och 64 % av ungdomarna har blivit utsatta för fysiskt våld av en förälder.

Alla ungdomar inom Maskrosbarn har minst en förälder som har ett missbruk och/eller psykisk ohälsa. Färska siffror visar att just denna målgrupp är extra utsatta för våld och multiutsatthet.

Länk till rapporten nedan.

Se även: Våga berätta – fakta, råd och stöd till barn kring psykisk ohälsa

KBT Sverige finns nu på instagram

Arbetsmaterial för lågstadiet – hur man kan prata om känslor, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin.

Samlad elevhälsa med psykolog och kurator

Sveket mot Elin

Vad är stabilisering?

Snorkel; en sida riktad till barn och ungdomar om nedstämdhet/oro/ångest

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

När skolan lär barn om psykisk hälsa så minskar de psykiska problemen

Metodstöd för elevhälsan

Gratis utbildning i att möta barn och unga med trauma

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

Ung ångest: Ångesten håller mig hemma från skolan

Länk till rapporten ”Jag tyckte jag bodde i helvetet

Debattinlägg: Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin får katastrofala effekter

– Det borgerliga regionstyret vill införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Skåne. Det betyder att alla som uppfyller Region Skånes krav kan öppna en privat mottagning och tanken är att de ska ta emot patienter som kommer via regionens bedömningsfunktion En väg in, som sedan 2013 är kontaktfunktion för unga som mår psykiskt dåligt skriver chefsöverläkarna för samtliga psykiatriska kliniker i Skåne i ett debattinlägg. [1]

Inför förslaget till beslut som ska läggas fram i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd den 23 januari har Region Skåne vänt sig till en rad experter för att få klarhet i vilka för- respektive nackdelar ett vårdval inom den öppna barn- och ungdomspsykiatrin kan innebära. Bland dem som uttalat sig finns företrädare för Skånes barn- och vuxenpsykiatriska kliniker, chefläkare, representanter för brukarorganisationer, universitetsföreträdare och Region Skånes strategiska råd för psykisk hälsa. Enligt debattörerna avråder alla remissinstanser från att införa vårdval.

Om region Skåne inför vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin kan det bli enklare för patienter med lättare åkommor att få träffa en doktor, men det sker på bekostnad av dem som har komplexa, kroniska eller akuta svårigheter, skriver debattörerna.

Se även: Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Region Skåne satsar på mindfulness – rätt eller fel?

Flera hundra barn i Skåne väntar på att bli utredda och få vidare behandling på BUP

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Röster om barn och ungdomspsykiatrin

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin.

Barnkonvention är nu svensk lag

En väg in på BUP

Så många får komma till BUP i tid

Antalet anmälningar mot BUP ökar

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

[1] Sydsvenskan 17 januari 2020
Debattinlägg: ”Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne får katastrofala effekter.

Vad är TRT?

Teaching Recovery Techniques (TRT) är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer.
Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa barnen hantera traumatiska minnen genom
inslag såsom psykoedukation, avslappningsövningar, andningsövningar och imaginära tekniker.
Interventionen bidrar till att barn och unga får strategier att förhålla sig till det som varit, hantera
vardagen och må bättre här och nu.
Metoden är utvecklad av Children and War Foundation i Norge och har med goda resultat använts
för traumadrabbade barn och ungdomar i ett antal länder som drabbats av katastrofer och
konflikter. TRT har utvärderats i tidigare internationella studier.

Sedan hösten 2016 har metoden,
som del i ett svenskt forskningsprojekt på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid
Uppsala universitet, testats i olika verksamheter som arbetar med ensamkommande barn runtom i
landet. Deltagande i grupp har visat goda effekter bland barn och ungdomar och projektet planerar
genomföra en studie i större skala.

Se även: Gratis utbildning i att möta barn och unga med trauma

Andra terapiformer

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Om skillnader vad gäller risk för utvecklande av PTSD och om att behandlingen behöver anpassas.

Vad händer när sekt-gemenskapen går överstyr?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram

Gratis utbildning i att möta barn och unga med trauma

Arbetar du inom vården och möter barn som flytt? Lärandecentrum Migration och Hälsa inom Västra Götalandsregionen i samarbete med Bris arrangerar fyra utbildningstillfällen i Teaching Recovery Techniques (TRT) som är en gruppintervention för barn och unga med traumasymtom från krig eller katastrofer. Utbildningen är kostnadsfri.

Se länk till anmälan nedan.


Se även: Läkemedelsbehandling av barn och unga kan leda till att de inte får tillgång till bevisat effektiv psykoterapeutisk behandling

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Vad är TRT?

Många behandlingsinsatser för PTSD hos barn och unga har ingen mätbar effekt

Stöd för tidig KBT-behandling av PTSD hos barn och ungdomar

Ledare som lyssnar – en kostnadsfri utbildning om psykisk hälsa

Livelansering av kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Barnböcker om känslohantering

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen

🐘 Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram


Läs mer och anmäl dig till utbildningen här

Många behandlingsinsatser för PTSD hos barn och unga har ingen mätbar effekt

De flesta insatser visade antingen inga relevanta effekter eller så var underlaget otillräckligt för att man skulle kunna bedöma deras effekter vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn och unga. För exempelvis Eye movement desensitation and reprocessing (EMDR) som används i Sverige finns endast ett osäkert vetenskapligt underlag när det gäller barn och unga. Utifrån de kriterier som använts för att bedöma effekter går det alltså inte att uttala sig om behandlingen har effekt eller inte konstaterar Statens beredning för social och medicinsk utvärdering i sammanfattningen av en genomgång av brittisk forskning [1]. Generellt behövs dock fler studier med hög kvalitet, och långtidseffekter behöver dokumenteras konstaterar Statens beredning för social och medicinsk utvärdering.

Eye movement desensitation and reprocessing (EMDR) används i Sverige. Enligt NICE-kommittén kan EMDR övervägas som andrahandsval efter att KBT med traumafokus har prövats. Det vetenskapliga underlaget är dock alltför osäkert för att man ska kunna dra några slutsatser om insatsens effekter kommenterar SBU.

Genomgången av forskningen visar enligt SBU att det är trolig att behandling med individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) som är traumafokuserad minskar symtom på PTSD hos barn och unga. Läs mer om detta.


Se även: Stöd för tidig KBT-behandling av PTSD hos barn och ungdomar

Läkemedelsbehandling av barn och unga kan leda till att de inte får tillgång till bevisat effektiv psykoterapeutisk behandling

Skrivterapi är effektivt vid PTSD

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

Gratis utbildning i att möta barn och unga med trauma

Traumatiserade äldre löper risk att feldiagnostiseras

Ny studie visar på vikten av mer fysisk aktivitet bland barn

Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

[1] SBU 2019/128

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Mitt i centrala Göteborg, öppnar Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin nya centrala enhet senare i år.

Den nya enheten ska ta hand om alla remisser och nybesök. Sedan ska all utredning och behandling ske ute på öppenvårdsmottagningarna. Nybesöken kommer gå till på samma sätt för alla. Alla kommer få en vårdplan innan de kommer ut till ”sin” öppenvårdsmottagning. Enheten avlastar också mottagningarna vilket förhoppningsvis gör att de kan hjälpa fler patienter. Det blir helt enkelt mer effektivt, säger Marie Carlsson, verksamhetschef för BUP vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ett annat syfte med BUP Drottninggatan är att centralisera mer komplicerade behandlingar och övergripande verksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrin. Lokalerna kommer inhysa forskning och utveckling, en behandlingsenhet för svårare neuropsykiatrisk problematik, DBT-teamet som främst hjälper unga med självskadebeteenden, samt en specialmottagning för bipolär sjukdom och psykos och för tvångssyndrom. Flera av dessa verksamheter har legat utspridda i östra Göteborg men kommer nu flytta in till centrum.

Läs även: Skaparen av DBT i lång intervju

Trots ökad oro har antalet självmord minskat under coronapandemin

Regeringen satsar på att utveckla traumakompetensen inom BUP och första linjen


Röster om barn och ungdomspsykiatrin


Flera hundra barn i Skåne väntar på att bli utredda och få vidare behandling på BUP


Läs mer om den nya enheten i Göteborg