Möjliga – och omöjliga – inställningar till livet

Per Naroskin, Anna Kåver, Johanna Koljonen, Göran Everdahl och Stefan Einhorn

 
pexels-photo-4431090.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com
 
 

i ett samtal på Bokmässan 2020. [1] Bör vi le, dansa mjukt eller snubbla fram genom tillvaron? Professorn och läkaren Stefan Einhorn(Konsten att fördärva sitt liv – eller inte) skriver om vår inneboende förmåga att sätta krokben för oss själva. Psykologen Per Naroskin och journalisten Göran Everdahl (Leenden – en fälthandbok) guidar oss i den rika floran av mångtydiga leenden. Psykoterapeuten Anna Kåver (Dansa mjukt med tillvaron) påminner oss om vilka egna resurser vi har för att nå psykiskt och existentiellt välbefinnande. Tillsammans diskuterar de möjliga – och omöjliga – inställningar till livet. Programledare: Johanna Koljonen, journalist.

 
Söndag
27 september
12:00 – 12:30
 

Se länk nedan

Fler samtal på bokmässan 2020: Digitalt samtal om när vården sviker

Ett samtal om att konfrontera och överleva familjehemligheter

Robert Plomin och Anders Hansen i ett samtal om arv och miljö

Vilka är de största framtidsutmaningarna för sjukvården?

Marie Nilsson Lind om sin syster Josefin

Se även: KBT i utveckling – en föreläsning med Anna Kåver.

♣️Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

🐊 Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

[1] Möjliga och omöjliga inställningar till livet

KBT i utveckling – en föreläsning med Anna Kåver.

Hur har KBT (kognitiv beteendeterapi) använts från 1950-talet och framåt? Anna Kåver är legitimerad psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och författare och berättar om det. Hon berättar också om kritiken som riktats mot terapiformen.

Inspelat den 15 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Se föreläsningen här.

Vad är social fobi/ social ångest?

Det är relativt vanligt att känna en oro för att bli granskad, göra bort sig eller tappa kontrollen i sociala sammanhang.

En amerikansk undersökning från 1994 visade att 13,3% av befolkningen någon gång under sitt liv uppfyller kriterierna för social fobi. Social fobi innebär en rädsla för att tala inför publik, träffa nya människor eller andra sociala situationer. Med social fobi menas en rädsla för att göra bort sig, bli negativt bedömd och att stå i centrum i sociala situationer där de flesta människor inte upplever obehag. Social fobi är en ångeststörning där individen upplever obehag eller rädsla i eller inför sociala situationer. Social fobi finns i två olika former, generell social fobi och specifik social fobi. I den generella typen upplever individen ångest i närvaro av andra människor, i den specifika typen uppkommer ångestreaktionerna vid vissa situationer, till exempel då personen ska hålla ett föredrag. Hos vuxna med social fobi är det inte ovanligt med panikångestattacker. Den sociala ångesten kan visa sig på olika sätt, men vanligt är att

  • du börjar skaka
  • hjärtat slår snabbt eller hårt
  • du blir torr i munnen
  • du rodnar, blir varm eller känner dig kallsvettig
  • du får en klump i magen eller känner dig yr eller svag i musklerna.

Du kan också få domningskänslor i fingrar eller tår eller känna det som att det svartnar för ögonen, som om du håller på att svimma.

Typiska tankar för en person med social fobi kan vara att ”Jag gör bort mig”, ”Tänk om det syns” eller ”Vad ska alla tro?”. Det kan också kännas som att man så snabbt som möjligt måste fly från platsen för att slippa den obehagliga situationen.

Läs mer: Om fobier

Michael Nyqvists rollfigur har panikångest och går i KBT-behandling

”Lättare” psykisk ohälsa har ökat dramatiskt på senare tid. Varför och vad kan vi göra åt det?

Ung ångest: Ångesten håller mig hemma från skolan

Riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Att ha ångest är en del av livet men vad händer när den tar över?

Film: Att be om hjälp

Webbplatsen Psykiatristöd – ett stöd i det kliniska arbetet

Vad är tankefällor?

KBT bästa behandlingen för social ångest? https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/16/enligt-en-norsk-studie-sa-forefaller-kbt-vara-det-basta-behandlinalternativet-for-behandling-av-social-angest/

Källor för vidare läsning:

www.1177.se

https://medlineplus.gov/phobias.html

www.nationalencyklopedin.se

American Psychiatric Association (2002). MINI-D IV Diagnostiska Kriterier Enligt DSM-IV-TR. Pilgrim Press.

Barlow, D. H. (1993). Clinical Handbook of Psychological Disorders Second Edition. New York: The Guilford Press.

Crozier, W. Ray; Alden, Lynn E. International Handbook of Social Anxiety: Concepts, Research, and Interventions Relating to the Self and Shyness, p. 12. New York John Wiley & Sons, Ltd. (UK), 2001.

Kåver, Anna (1999). Social fobi – Att känna sig granskad och bortgjord. Cura Bokförlag och Utbildning AB. 

John G. Robertson: An Excess of Phobias and Manias. Senior Scribe Publications 2003.

Öst, Lars-Göran (2006). ”Specifik fobi och social fobi”. Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Stockholm: Natur och Kultur. sid. 71-88.

Svensk kortfilm om hur ångest kan begränsa en persons vardag.

Vad är hälsoångest?