Hur är det med din anknytning?

En människas anknytningsmönster kan korrigeras i vuxen ålder,

Screenshot_20191103-090612_Chrome

det menar psykoterapeuten Cecilia Hörnell Sunar. Hon arbetar med emotionellt fokuserad terapi, en form av parterapi som bygger på anknytningsteorin.
– En kärlekspartner kan bli vår nya primära anknytningsperson, säger Cecilia Hörnell Sunar.

Den mytomspunna anknytningsteorin undersöks här. Hur nära måste man vara sin bebis för att den ska knyta an och bli trygg och hur reparerar man något som gick snett för trettio år sen? Radioprogrammet Kropp & Själ fördjupar sig i ämnet. [1]

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Anknytningsteori ger ett annat perspektiv på sekter

Sex och anknytningsmönster

Anknytning till naturen gör barn lyckligare

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Snabba fakta om olika anknytningsmönster och hur de kan uppstå.

Diskussion: Är autism en superkraft eller svaghet?

Följ KBT Sverige på instagram

[1] Har du dålig anknytning?
55 min – tis 04 feb 2020

Anknytningsteori ger ett annat perspektiv på sekter

En ledare med ett vad man brukar kalla desorganiserat anknytningsmönster vill skaffa sig en garanterad anknytning till andra.

Screenshot_20191103-090612_Chrome

Alexandra Stein ger i sin bok Terror, love and brainwashing: Attachment in cults and totalitarian systems (Routledge 2017) en ny förklaringsmodell av det starka bandet mellan karismatiska, auktoritära och manipulativa ledare och deras följare. En ledare med ett vad man brukar kalla desorganiserat anknytningsmönster vill skaffa sig en garanterad anknytning till andra. Detta gör hen genom att i sin tur skapa ett desorganiserat anknytningsmönster hos följarna, oavsett vad dessa har för ursprungligt anknytningsmönster. Samma psykologiska dynamik kan ses i misshandelsförhållanden, sekter, terroristgrupper och totalitära stater som Nordkorea. Helena Löfgren har recenserat boken. [1]

Totalitära grupper skapas genom en ledare som alternerar mellan kärlek och hot och manipulerar och isolerar sig själv och andra från alternativa trygga hamnar tills målet är nått. Därefter kan gruppen utökas. En totalitär ideologi är alltså inte målet, utan ett medel för att hindra följare från att reflektera adekvat över situationen.

Se även: Snabba fakta om olika anknytningsmönster och hur de kan uppstå.

Sex och anknytningsmönster

Ny: Coronaviruset ger kontrollförlust

Psykoterapeuten om att leva i sekter och hur man kan lyckas hoppa av

Exit – dokumentär om att lämna extremismen

Psykoterapeuten: Därför hamnar människor i sekter

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] Helena Löfgren är legitimerad psykoterapeut, specialiserad på social påverkan i grupper. Hennes recension publicerades först i Modern Psykologi 12/2017

Sex och anknytningsmönster

20200119_175735

Malin Drevstam, socionom, psykoterapeut, sexolog och författare, samtalar med Karin Skagerberg om våra tidiga erfarenheter av relationer som formar våra upplevelser och tankar kring sex och intimitet som vuxna.

En filmad föreläsning inspelad den 15 november 2019 på Chinateatern i Stockholm. 

– Vid intimitet och sex är vi ofta som mest sårbara och våra anknytningsmönster som etablerades i barndomen kan därför visa sig extra tydligt i dessa sammanhang. Genom att få syn på och förstå hur vi knyter an till en partner och hur detta kan visa sig i sexlivet, kan vi lära oss att känna större medkänsla med oss själva, ägna mindre tid åt självkritik och mer tid åt ett avslappnat och tryggt sexuellt utforskande som känns stärkande och bejakande, skriver Malin Drevstam på sin webbsida.

Se länk nedan

Se även: Anknytningsteori ger ett annat perspektiv på sekter

Vad är postpartum depression?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Snabba fakta om olika anknytningsmönster och hur de kan uppstå.

36 frågor som får personer att komma närmare varandra

Doften av din partner kan göra dig lugn

Schematerapi i teori och praktik

Australiensiska psykologiforskare har kommit fram till att män med skägg är mer sexistiska än renrakade är.

Psykoterapeutens tips – så håller ni ihop under småbarnsåren

En film om sexmissbruk

Agneta Lagercrantz om självmedkänsla

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Metoden som sägs kunna användas för att få personer att bli kära i varandra.

Alternativa terapiformer

Kan du begreppet?

Följ KBT Sverige på Facebook

UR Samtiden – Hjärndagen 2019
Föreläsning · 25 min

Arrangör: Forskning & Framsteg.

Tillgängligt till
30 juni 2021

Se samtalet mellan Malin Drevstam och Karin Skagerberg här.

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

En avhandling i klinisk psykologi vid Stockholms universitet visar att patienter som utvecklar en trygg anknytning till sin terapeut uppvisar bättre och mer hållbara resultat av sin psykoterapi.

Relationerna mellan trygg anknytning till terapeuten, terapeutisk allians och utfallet av behandlingen undersöktes med det ett nytt mätinstrumentet. Resultaten visade att en trygg anknytning till terapeuten var relaterat till förbättring även efter kontroll gjorts för den terapeutiska alliansen.

Länk till avhandlingen nedan

Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Anknytningsteori ger ett annat perspektiv på sekter

Sex och anknytningsmönster

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Psykoterapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

Snabba fakta om olika anknytningsmönster och hur de kan uppstå.

Hur kan terapeuten se till att terapin blir så bra som möjligt?

Terapeutbeteenden som är till hjälp eller till skada enligt klienter

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

Följ KBT Sverige på instagram

Läs mer om avhandlingen.

Läs också: Vad är verksamt i psykoterapi?

Snabba fakta om olika anknytningsmönster och hur de kan uppstå.

Mary Ainsworth kategoriserade tre olika anknytningsmönster: A, B och C-anknytning.

20200323_214835Senare har även D-anknytning kategoriserats som ett eget anknytningsmönster av bla Mary Main.

A-anknytning (avoidant); otrygg undvikande anknytning.

B-anknytning; trygg anknytning.

C-anknytning (ambivalent/anxious); otrygg ängslig anknytning.

D-anknytning (desorganized); otrygg desorganiserad anknytning.

 Vilken typ av anknytning som uppstår beror till stor del på anknytningspersonen (vanligen föräldern/föräldrarna), modern brukar ofta benämnas som den primära anknytningspersonen i litteraturen. Är anknytningspersonen otillgänglig och bortstötande ger det en A-anknytning, är anknytningspersonen tillgänglig, empatisk etc så ger det en trygg anknytning (alltså en B-anknytning). En C-anknytning kan uppstå om anknytningspersonen är oförutsägbar och nyckfull. D-anknytningen kan uppstå om anknytningspersonen är skrämmande, hotfull och/eller våldsam.

Referenser:

Broberg, A., P. Granqvist, et al. (2006). Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm, Natur och Kultur.

Broberg, A., P. Risholm-Mothander, et al. (2008). Anknytning i praktiken. Tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm, Natur och Kultur

Detta inlägg är skrivet av Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

❤ Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Sex och anknytningsmönster

Anknytning till naturen gör barn lyckligare

Anknytningsteori ger ett annat perspektiv på sekter

Hur är det med din anknytning?

Föreläsning om hur känslor uppstår

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Följ KBT Sverige på instagram

https://www.instagram.com/p/CCOLhoEDfmb/?igshid=mi1pciktnqwp

20200119_175735