Aaron Beck har lämnat oss

Psykoterapeuten Aaron T. Beck har gått bort vid en ålder av 100 år.

Besök KBT Sverige på Facebook

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Aaron Beck var mannen bakom grundandet av kognitiv beteendeterapi. Hans dotter Judith Beck skriver på Beck institutes webbsida:

Today our Institute, our community of practitioners and patients, and the Beck family are mourning the loss of my extraordinary father, Dr. Aaron Beck. He passed away peacefully in his home, at the age of 100.

My father dedicated his life to the development and testing of treatments to improve the lives of countless people throughout the world facing health and mental health challenges. He truly transformed the field of mental health with his development of and decades of research in cognitive behavior therapy.

My father and I co-founded the Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy to provide training to CBT practitioners worldwide.  Our dream was to create an institution that would allow CBT to evolve and thrive. We’ve succeeded beyond our expectations. We now honor my father’s legacy as we continue his work and further his mission of helping individuals live healthier, happier and more meaningful lives.

Thank you to those who have already passed along condolences and well wishes to our family. We’re grateful for your support and for your dedication to Beck Institute and the field of Cognitive Behavior Therapy.

Dr. Judith Beck
President and Co-Founder, Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy

Läs mer om Aaron Beck

Aaron Beck högt upp på listan över inflytelserika läkare

Becks definition av KBT

Johan Cullberg – svensk psykiatris nestor i stor radiointervju

Norrbottningen som tog KBT till Sverige

Vem var K. Anders Ericsson?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Judith Beck om alliansens betydelse och skillnaden mellan KBT i kontrollerade randomiserade studier och klinisk verksamhet.

Vem var Edward Thorndike?

J. Beck om att KBT kan hjälpa personer som är suicidala

Kognitiv terapi för mer komplexa problem : när vanliga metoder inte fungerar

Personporträtt

Under åren har vi skrivit om en rad olika personer på KBT Sverige. Inläggen börjar ofta med Vem är… eller vem var… beroende på om personerna levde då inlägget skrevs. Många av personerna har varit centrala inom KBT, en del har ingenting att göra med KBT. Då vi snart är uppe i 1000 inlägg på sidan tyckte vi att det var dags med en sammanställning med en del av dessa personporträtt.

Aaron Beck
Johan Cullberg
Anders Ericsson
Leon Festinger

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Ladda ned vår KBT-ord-poster

Leslie Greenberg
Steven Hayes
David H Malan
Orval Hobart Mowrer
Margit Norell
Jean Piaget
Sten Rönnberg
Edward Thorndike
John Watson

Se även: Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Om Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Om Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Se även: Boken Målmedveten träning för psykoterapeuter

Alternativa terapiformer

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Vad är klassisk betingning?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

❤Följ KBT Sverige på Facebook

💗Följ KBT Sverige på instagram

60-års utveckling av kognitiv teori och terapi

Dr. Aaron T. Beck reflekterar kring sin karriär och utvecklandet av Kognitiv beteendeterapi. Läs om hans utmaningar, framgångar och sådant han lärt sig under resans gång. Denna tillbakablick gör Beck i en artikel i Sage journals [1].

Se även: Aaron Beck högt upp på listan över inflytelserika läkare

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Judith Beck om alliansens betydelse och skillnaden mellan KBT i kontrollerade randomiserade studier och klinisk verksamhet.

Johan Cullberg – svensk psykiatris nestor i stor radiointervju

Vem är Steven C. Hayes?

Vem är Leslie Greenberg?

Norrbottningen som tog KBT till Sverige

[1] Sage journals A 60-Year Evolution of Cognitive Theory and Therapy
Aaron T. Beck First Published January 18, 2019

Aaron Beck högt upp på listan över inflytelserika läkare

Psykoterapeuten Aaron T. Beck hamnar väldigt högt upp på listan över de mest inflytelserika läkarna under det förra året av Medscape.

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Aaron Beck är mannen bakom grundandet av kognitiv beteendeterapi.

Läs mer om Aaron Beck

Becks definition av KBT

Psykoanalytikern Carl Jung hamnar också högt upp på listan.

Till Beckers ASC review där tre andra från topplistan presenteras: https://www.beckersasc.com/leadership-management/medscape-top-most-influential-physicians-in-past-100-years.html

Till Medscape (kräver inloggning) https://login.medscape.com/login/sso/getlogin?urlCache=aHR0cDovL3d3dy5tZWRzY2FwZS5jb20vc2xpZGVzaG93LzIwMTctaW5mbHVlbnRpYWwtcGh5c2ljaWFucy02MDA5MDk1

Johan Cullberg – svensk psykiatris nestor i stor radiointervju

Vem var K. Anders Ericsson?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Judith Beck om alliansens betydelse och skillnaden mellan KBT i kontrollerade randomiserade studier och klinisk verksamhet.

Vem var Edward Thorndike?

J. Beck om att KBT kan hjälpa personer som är suicidala

Kognitiv terapi för mer komplexa problem : när vanliga metoder inte fungerar

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Aaron T Beck anses vara skaparen av kognitiv terapi.

20200320_201635

Becks banbrytande teorier används allmänt vid behandling av bl a klinisk depression.

Beck har även utvecklat självskattningstest av depression och ångest, däribland Beck Depression Inventory (BDI) som blev ett av de mest använda instrumenten för att mäta depressionssvårighetsgrad.

Beck har publicerat mer än 600 professionella tidskriftsartiklar och författat eller medförfattat 25 böcker.

Becks banbrytande teorier används allmänt vid behandling av bl a klinisk depression.

Beck har även utvecklat självskattningstest av depression och ångest, däribland Beck Depression Inventory (BDI) som blev ett av de mest använda instrumenten för att mäta depressionssvårighetsgrad.

Beck har publicerat mer än 600 professionella tidskriftsartiklar och författat eller medförfattat 25 böcker.

I en artikel med ett porträtt av den nu 95årige Dr. Beck, en av förgrundsgestalterna bakom psykoterapiformen Kognitiv beteendeterapi, får vi lära känna honom närmare.

Vi får veta att Beck tidigt drabbades av egna fobier och hur det gick till då han på egen hand övervann dem. Det framkommer (kanske inte så förvånande) att Beck själv har mycket lite intresse av hur han formats av sina barndomsupplevelser. Vi får också läsa om Becks egna erfarenheter som psykoanalytiker: att de luddiga mål som fanns för analysen gjorde honom utmattad i hans arbete.

I artikeln berättas även om hur det gick till när Beck valde att frångå ramarna för psykoanalys och bad sin patient att sitta upp så att hon kunde se hans ansiktsuttryck och hur han började ställa fler frågor och tolka svaren på ett annat sätt än det psykoanalytiska.

Artikeln publicerades i The New York times 000111.

Se länk nedan.

Aaron Beck är en av alla de personer och begrepp som finns med på KBT Sveriges KBT-poster

Se också: Norrbottningen som tog KBT till Sverige

Johan Cullberg – svensk psykiatris nestor i stor radiointervju

Kognitiv beteendeterapi – historia och framtid, föreläsning av Dr. Arthur Freeman.

Aaron Beck högt upp på listan över inflytelserika läkare

Vad är operant betingning?

Kognitiv beteendeterapi vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

Kognitiv terapi för mer komplexa problem : när vanliga metoder inte fungerar

Läs artikeln: https://mobile.nytimes.com/2000/01/11/science/scientist-at-work-aaron-t-beck-pragmatist-embodies-his-no-nonsense-therapy.html

Artikel med Aaron Becks dotter Judith Beck om alliansens betydelse mm.

KBT Sverige 2017

Välkommen till KBT Sverige

KBT Sverige önskar sprida kunskap om KBT, psykoterapi, psykoterapeutisk behandling, psykologisk behandling och närliggande områden. Sidan drivs av legitimerade psykoterapeuter som är lärare och handledare i psykoterapi med lång erfarenhet från fältet. Vi har bland annat erfarenhet av och god kunskap om behandling enskilt, i par och i grupp, med barn, ungdomar, vuxna och familjer. God erfarenhet av handledning och utbildning i ACT, andra KBT-metoder, målmedveten träning (deliberate practice) och även utbildnings och verksamhetshandledning från många olika fält, bland annat privatpraktiserande, kriminalvård, primärvård, vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri.

Vi bedriver behandling, utbildning och handledning med Stockholm som bas men även på flera andra orter runt om i Sverige. Vi har lokaler bland annat på Södermalm i Stockholm.

Välkommen att höra av dig om du söker KBT-behandling, utbildning eller handledning.

Då vi får många förfrågningar önskar vi att du i dagsläget företrädesvis hör av dig på kbtsverige@hotmail.com.

Vid behov av akut hjälp kontakta din psykiatriska mottagning, 112 eller se information på den här länken för andra instanser som erbjuder hjälp.

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Vår KBT-poster innehåller många relevanta och centrala begrepp och personer, se den i sin helhet här.

Vad är KBT?

Enligt Dr. Aaron T Beck som också är den som påbörjade utvecklingen av KBT så förklaras KBT idag såhär:

In CBT, the therapist and the client work together as a team to identify and solve problems. Therapists help clients overcome their difficulties by changing their thinking, behavior, and emotional responses. CBT has been found to be effective in more than 1,000 outcome studies for a myriad of psychiatric disorders, including depression, anxiety disorders, eating disorders, and substance abuse, among others, and for personality disorders. It has also been demonstrated to be effective as an adjunctive treatment to medication for serious mental disorders such as bipolar disorder and schizophrenia. CBT has been adapted and studied for adolescents and children, couples, and families. Its efficacy has also been established in the treatment of many medical disorders, such as irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, hypertension, fibromyalgia, post-myocardial infarction depression, non-cardiac chest pain, cancer, diabetes, migraine, and other chronic pain disorders.

post