Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

En unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller just nu på att utvecklas i Sverige berättar TV4. Behandlingen är den första i världen som görs via internet, där ungdomar kan få hjälp att hantera sina känslor och stoppa ett destruktivt beteende. Läs mer om metoden.

Läs även: Internetbehandling för ungdomar som skadar sig själva.

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Utbildningar för att bättre förstå och bemöta självskadebeteende.

Till inlägget från TV4 nyheterna 180215

 

Annonser

Medvetna övningar

En samling övningar i medveten närvaro, självmedkänsla etc

 

Medveten om andningen: Andningsankaret: http://www.snorkel.se/vad-gora/minska-din-stress/mindfulness/

 

Medveten närvaro på stranden (3,41): http://www.stresscoachen.nu/gratis-mindfulnessovningar/

 

Medveten om kroppen: Kroppsscanning: http://www.snorkel.se/vad-gora/minska-din-stress/mindfulness/

 

Medveten om tankarna. En tanke är bara en tanke: http://www.snorkel.se/vad-gora/minska-din-stress/mindfulness/

 

Andrum: Lägga märke till tankar, känslor, förnimmelser: Välkomna det som pågår just nu i känslor och i sinnet och följa andningen. (5:59) http://cfms.se/bibliotek/ljudfiler/

 

Bara vara: Medvetenheten om vad som pågår här och nu utan att förändra. (5:32) http://www.stresscoachen.nu/gratis-mindfulnessovningar/

 

Tillgiven andning (core meditation) Compassion till sig själv. (16:58) http://cfms.se/bibliotek/ljudfiler/

 

Self-Compassion Break på engelska. Övning där de tre delarna av selfcompassion gås igenom. Att validera vad jag upplever under tiden som jag upplever det. Alla lider, lidande är en del av livet. Att vara snäll mot mig själv. (12:21) https://chrisgermer.com/meditations/

 

Kroppscanning kort (15:09) http://www.erstadiakoni.se/sv/sjukhus/Patient/Kliniker–avdelningar/Psykiatri/Oppenvard/ljudarkiv/

Meditation kan reparera en hjärna som blivit utbränd

Meditation kan reparera en hjärna som blivit utbränd. I ett inslag från TV4 förklarar psykoterapeuten Åsa Nilsonne och meditationsläraren Kristina Kumlin hur det kan gå till.

Se även: Osäkerhet kring behandling av utmattningssyndrom

Är du på väg att bli utmattad?

Den okända delen av en utmattning: röv-fasen

Meditation påverkar din hjärna.

Till inslaget från 110208

 

”Vi äger våra känslor, de äger inte oss.”

Se Susan David i ett TED Talk om hur vi kan kontrollera våra känslor på ett sunt sätt.

Se även: Om varför negativa känslor är bra för dig

Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar.

Om känslor, emotioner och affekter och vissa svårigheter med att mäta dessa.

Susan Davids TED Talk (på engelska): http://t.ted.com/kZ3eEcm

Gratis självhjälpskurs i ACT

Nu finns en gratis självhjälpskurs i sju delar av en av grundarna av ACT, Steven C. Hayes.

”Are you interested in learning more about Acceptance and Commitment Therapy? Do you want to know how to defuse from your thoughts, get better at accepting unwanted emotions and get more clarity around your goals and values? Then join me on an ACT mini-journey introducing some of the most fundamental and helpful concepts.”

Beskrivning av kursen:
”Over the next couple of weeks I will introduce you to different aspects of Acceptance and Commitment Therapy. Each email will include one concept as well as additional resources for you to dig deeper.”

Se även: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

ACT-verktyget Choice Point 2.0 av Russ Harris är här

Kursmaterialet skickas ut via e-mail. Anmäl dig här.

Personer med depression använder språket annorlunda – såhär upptäcker du det

Personer med depression använder signifikant mer ord som är i första person singularis, ord som ”jag”, ”mig” osv. Och signifikant färre ord som är i andra eller tredje person som ”de” eller ”hon” enligt engelska forskare.

Absoluta ord som ”alltid”, ”aldrig” och ”totalt” används mer i forum för psykisk ohälsa jämfört med andra typer av forum. Den typen av ord anses vara mer vanligt förekommande bland personer med depression som också har ett ”svart eller vitt-tänkande”. Absoluta ord är också vanligare hos personer med ångest och/eller självmordstankar enligt forskarna från University of Reading.

Läs även: Människor som finner glädje i att hjälpa andra löper mindre risk för depression

Maten som kan lindra depression.

Blogginlägg om studien

Mohammed Al-Mosaiwi and Tom Johnstone Department of Psychology, School of Psychology and Clinical Languages, University of Reading (2018) In an Absolute State: Elevated Use of Absolutist Words Is a Marker Specific to
Anxiety, Depression, and Suicidal Ideation: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2167702617747074

Röster om barn och ungdomspsykiatrin

”BUP har varit ett skämt minst 30-år……. vägrade utreda min dotter som barn fast jag stod på mig……dottern 24 år flera diagnoser bl.a. Högfungerande autism 😬”

”BUP i Kungälv har varit väldigt bra. Bra bemötande, snabb hjälp vid akuta ärenden och framför allt hög kompetens. Katastrof dock att de har fått ta över hab utan att ha resurser för det!”

”Fin personal som var förstående för alla inblandade parter.. fick ingen diagnos på papper dock men de skrev ut medicin mot adhd ändå. Det var lite lustigt kan jag tycka..”

I skrivande stund har våran frågeställning ”Vad har du för erfarenheter av BUP?” 89 kommentarer från patienter, anhöriga och professionella. Ovanstående är några exempel. Läs gärna inläggen och kommentera här