Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT. Hur det såg ut tidigare och hur det ser ut idag, globalt

”ACT research began in 1981 but the first tiny randomized trial did not appear in print until 1986. In mid-August of 2014 the number of randomized trials on ACT slipped 100. If you do the math it took 28 years to get to 100, about one new trial every 14 or 15 weeks.

Today, October 2, 2017 (just over 3 years later) the number of randomized trials on ACT slipped past 200. That means a new ACT trial appeared about every 11 days in the last 3 years. You can see the actual list of RCTs here: http://bit.ly/ACTRCTs

Looking over the list you can see that there are a growing number of trials in health areas. You can also see a lot of trials now outside of the US and Europe, especially from Asia and Iran. That is a challenge in many ways but is also something to be deeply proud of. ACT is owned by the world, and CBS, RFT and the Psychological Flexibility Model are proving to be relevant to human beings everywhere. The future of ACT is not going to be controlled by any one country, language, or applied area, nor even by a small set of any of these. The future of ACT will be controlled by the world community and the needs of people creating vital lives.”

Steven C. Hayes 171002

Annonser

Virtuell verklighet ska bota fobi

Många minns säkert filmen ”Gräsklipparmannen” i vilken virtual reality var den viktigaste beståndsdelen. Det har nu gått många år sedan den filmen kom och virtual reality testas nu inom vården för att bota fobier. Experiment visar också att tekniken kan minska fördomar. Kan den rent av programmera om vårt sätt att tänka?

3D-glasögon, som får oss att uppleva att vi befinner oss inne i den miljö datorn visar för oss, kan även påverka vår uppfattning om verkligheten.

En lista med fobier

I Stockholm testas exempelvis virtual reality mot fobier som spindelskräck.

Läs också: Tv-serie om hur du kan bli av med en fobi

KBT för städtvång -Cecilia och det renstädade helvetet

Om fobier

Ett avsnitt från Vetandets värld som först sändes torsdag 14 september 2017.

Terapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

En studie av 70 norska psykoterapeuters arbete visar att personligheten påverkar behandlingsutfallet enligt ett radioinslag från Sveriges radio.

– De terapeuter som berättade att de var osäkra på sin insats hade bättre behandlingsresultat, säger Helene Nissen Li, psykoterapeut vid Oslo universitetet.

Studien omfattade totalt 70 psykoterapeuter och 255 patienter.

Psykoterapeuterna fick svara på enkäter om deras syn på sig själva och sitt yrke. Sedan följdes deras patienter två år efter avslutad behandling.

Resultatet visar att patienternas förmåga till relationer hade förbättrats, deras så kallade interpersonella problem hade minskat.

Patienterna hade bland annat svår problematik så som personlighetsstörningar och de behandlades med olika former av psykoterapi.

– Under lång tid, upp till två år senare, hade de bättre relationer till andra människor, de hävdade sig bättre och kunde knyta an till andra på ett sundare sätt, säger Helene Nissen Li.

Studien kan dock inte förklara varför terapeutens tvivel kopplas till ett bättre behandlingsresultat.

Se även: Vad är verksamt i psykoterapi?

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

Lyssna på inslaget från Vetenskapsradion 170929.

Aaron Beck högt upp på listan över inflytelserika läkare

Psykoterapeuten Aaron T. Beck hamnar väldigt högt upp på listan över de mest inflytelserika läkarna under det förra året av Medscape.

Aaron Beck är mannen bakom grundandet av kognitiv beteendeterapi.

Läs mer om Aaron Beck

Becks definition av KBT

Psykoanalytikern Carl Jung hamnar också högt upp på listan.

Till Beckers ASC review där tre andra från topplistan presenteras: https://www.beckersasc.com/leadership-management/medscape-top-most-influential-physicians-in-past-100-years.html

Till Medscape (kräver inloggning) https://login.medscape.com/login/sso/getlogin?urlCache=aHR0cDovL3d3dy5tZWRzY2FwZS5jb20vc2xpZGVzaG93LzIwMTctaW5mbHVlbnRpYWwtcGh5c2ljaWFucy02MDA5MDk1

KBT inom kriminalvården

Alla behandlingsprogram i kriminalvården, förutom 12-stegsprogrammet, är baserade på KBT.

”Programmen genomförs både i grupp och individuellt mellan programledare och klient. De flesta program vänder sig till såväl män som kvinnor, men det finns program som riktar sig mot enbart män eller enbart kvinnor.”

Kriminalvården utvecklar egna behandlingsprogram men de flesta är hämtade från andra länder, till exempel Kanada och Storbritannien, och är anpassade till svenska förhållanden.

KBT minskar risken för återfall i brott

Kriminalvårdens behandlingsprogram

KBT minskar risken för återfall i brott

Amerikanska studier visar att KBT kraftigt minskar risken för återfall i kriminalitet. Dr. Faye Taxman gjorde en studie av över 500 program inom olika instanser av kriminalvård i USA. Endast ca 20% av programmen innehöll KBT och enbart 5% av de intagna hade tillgång till KBT. Forskning har visat att professionellt använda KBT-program kan minska återfallsfrekvensen med 25 till 35 procent. De befintliga KBT-programmen passar inte för alla intagna men bör erbjudas till de som kvalificerar sig för deltagande i terapi.

KBT inom den svenska kriminalvården

Sean Smith i Alec – CRIMINAL JUSTICE REFORM 170707