Emmas pappa får mani

” Här kan du läsa om bipolär sjukdom, hur den yttrar sig hos vuxna och hur man kan bete sig när man har en manisk period.”

Infoteket i Uppsala producerar barnböcker riktade till barn som har förälder med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
I slutet av varje barnbok finns råd till barnen om vad de kan göra om de känner sig oroliga för en förälder.
I ungdomsboken finns det information om den aktuella funktionsnedsättningen och hur man kan få hjälp.
Skrifterna är kostnadsfria för boende i Uppsala län och finns att hämta på infoteket. För övriga är kostnaden 50 kronor / styck. Fraktkostnad tillkommer. Böckerna kan beställas från Infoteket http://www.regionuppsala.se/infoteket
Alla deras barnböcker finns nu också som filmer på Youtube. Dessutom med svensk eller finsk textning.

Se filmen här: https://youtu.be/yYLmWh13Db0?list=PLT-qYiiQzAGe1baUv7E61S73eItLUnPId

Annonser

Se till att människor med psykoser kan få arbete eller studera och se till att olika yrkesgrupper samarbetar kring dem

Jobb direkt och tvärfackliga team för att unga inte ska behöva drabbas av återkommande psykoser. Det är vad som har visat sig vara effektivt i vård för personer med schizofreni.

Nyligen har Socialstyrelsen presenterat förslag till nya riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Se till att människor med psykoser kan få arbete eller studera. Se också till att olika yrkesgrupper samarbetar kring dem. Det är två metoder för att hjälpa psykospatienter till ett bättre liv.

Personer som drabbas av en psykos är ofta unga, ofta mellan 18 och 30 år. Men får de snabb vård av ett tvärfackligt team med många yrkeskompetenser innebär det att många inte behöver drabbas av en psykos igen. Det visar internationell forskning. Nu säger Socialstyrelsen att det är så här man bör arbeta inom psykiatrin och socialtjänsten.

I den här längre versionen diskuteras även att Socialstyrelsens förslag innebär att man inte bör satsa på boendetrappa, att polisen inte bör hämta till tvångsvård, hur läkemedel slår olika på män och kvinnor, årliga hälsokontroller, och det tvärfackliga arbete som krävs för stöd till unga som första gången fått psykos samt individanpassat stöd till arbete.

Vetandets värld fördjupar samtalet kring forskning och nya riktlinjer för psykosvården i en förlängd poddversion.

Se också:

Avatarterapi för personer som upplever demoner

KBT förstärker kopplingar i hjärnan hos personer som har psykos.

Förslaget till nya riktlinjer för psykosvård: https://kbtsverige.wordpress.com/2017/10/25/forslag-till-nya-riktlinjer-for-vard-och-stod-vid-schizofreni-och-schizofreniliknande-tillstand/

Till poddinslaget från Vetenskapsradion 171026 (39 minuter): https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/982665?programid=412

Om organisationen Suicide rescue

”SUICIDE RESCUE ÄR EN IDEELL ORGANISATION SOM ARBETAR AKTIVT FÖR ATT FÖRHINDRA SJÄLVMORD. VÅRT FOKUS LIGGER PÅ BARN, UNGDOMAR, UNGA VUXNA OCH HBTQ, MEN VI FINNS FÖR ALLA SOM GÅR I SJÄLVMORDSTANKAR.

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där Suicide Rescue:

pro-aktivt söker upp och tar kontakt med personer som gett uttryck för att de funderar på eller bestämt sig för att ta sitt liv.

erbjuder stöd till den i behov av att prata med en medmänniska som lyssnar.

verkar för att stärka den mentala och psykiska hälsanmed olika individanpassade insatser och verktyg .

Om du misstänker att någon tänker begå självmord eller själv funderar på att ta ditt liv, kan du vända dig till oss. Våra medarbetare finns att nå via e-post och chatt och vi har som målsättning att finnas tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar. Vid behov av akut hjälp, ring alltid 112.

Genom att uppmuntra till att våga prata om självmord hoppas vi kunna bidra till en öppnare och mer fördomsfri bild av något som tar fler människors liv idag än trafikolyckor. Vi arbetar också för att minska den skam som råder kring psykisk ohälsa och för att förstärka de positiva möjligheter varje människa har.”

Till Suicide rescue

Fler självmordsförsök bland personer med autism

Det är fem gånger så hög risk att en person med autismdiagnos försöker ta sitt liv jämfört med resten av befolkningen, visar en ny studie.

Resultaten i studien, som ännu inte är publicerad, visar också att runt var tionde person med autismdiagnos som saknar intellektuell funktionsnedsättning har försökt begå självmord, skriver Dagens Medicin.

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Tatja Hirvikoski, docent och specialist i neuropsykologi vid Karolinska institutet och FoU-chef vid Habilitering och hjälpmedel vid Stockholms läns landsting, ligger tillsammans med sina kollegor bakom studien. Hon anser att verksamheter som har kontakt med autistiska personer behöver arbeta med problematiken.

Tatja Hirvikoski har även tidigare forskat om personer med autisms förhöjda risk att dö i förtid. Hon blev med anledning av detta intervjuad av Autism- och Aspergerförbundet. I intervjun presenteras bla vad hon tycker behövs.

Till reportaget på Autism- och Aspergerförbundets hemsida.

Läs även: Ny psykoterapeutisk metod där man träffar patienter som gjort ett suicidförsök kort efteråt

Källor:

TT

Dagens Medicin

Omni

Här kan du få hjälp 

 

Vad är psykologisk behandling?

Psykologisk behandling är ett begrepp som används allt oftare. Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder. Den förmodligen mest kända psykologiska behandlingsmetoden är psykoterapi. De vanligaste psykoterapiinriktningarna är kognitiv beteendeterapi, KBT och psykodynamisk psykoterapi, PDT. Precis som i alla former av vård måste behandlingen anpassas till den enskildes behov. Det är viktigt att psykologisk behandling bedrivs med samma kvalitet som annan medicinsk behandling.

Andra former av psykologisk behandling kan vara stödsamtal, motiverande samtal, krisbearbetning, motiverande samtal eller samtalsbehandling. Arbetsterapi och ljusterapi definieras också som psykologisk behandling av tex Norra Stockholms psykiatri.

Av ovanstående är som sagt psykoterapi den vanligaste och mest kända metoden. Ovanstående metoder skulle i mångt och mycket kunna kallas för psykoterapeutisk behandling. Stödsamtal, motiverande samtal, krisbearbetning och samtalsbehandling kan också definieras som psykosocial behandling. Alla former av arbetsterapi ingår inte i psykologisk behandling.

Vem kan då ge psykologisk behandling? Det finns egentligen ingen direkt tydlig avgränsning för vem som kan ge de flesta av de ovanstående typerna av behandling, arbetsterapi bör dock företrädesvis ges av arbetsterapeut. Många socionomer och andra yrkeskategorier jobbar med motiverande samtal inom socialtjänsten och som kuratorer inom hälso- och sjukvård vilket också är vanligt att tex sjuksköterskor gör. Psykoterapeuter, psykologer, kuratorer och psykiatriker jobbar ofta med en eller flera av de olika typerna av psykologisk behandling huvudsakligen eller i kombination med andra arbetsuppgifter. Det råder således något av en begreppsförvirring hos många. Vi på KBT Sverige förederar generellt att använda oss av begreppet psykoterapeutisk behandling som samlingsbegrepp då den utförs av behandlare med psykoterapeutisk kompetens.

Referenser
Socialstyrelsen
Psykologiguiden
1177 Vårdguiden
Norra Stockholms psykiatri

Utmattad psykiatriker släpper bok med tips och råd

Psykiatern Niklas Nygren pressade sig själv till bristningsgränsen och sjukskrevs för utmattningssyndrom. Ett och ett halvt år senare återgick han till arbetet, med nya verktyg för att undvika stress berättar han i Dagens Medicin.

Är du på väg att bli utmattad?

Först ett halvår in i sjukskrivningen hade Niklas orken att börja ett förbättringsarbete med meditation, motion och kognitiv beteende­terapi.

– Min terapeut kom med förklaringen att när man har gått så långt in i ett stresstillstånd, så går all mental energi åt till att upprätthålla det livet. Att göra en förändring skulle kosta ännu mer energi och därför är det paradoxalt nog lättare att fortsätta med det hektiska livet, säger han.

Varningslistan: vanliga kroppsbesvär vid stress och varför vi får dem

Niklas råd för att komma tillbaka och förhindra stress
1. Ta en sak i taget.
2. Motionera och/eller ­meditera.
3. Lär känna dina egna varningssignaler.
4. Sätt av tid för dina intressen.
5. Få in tysta perioder under dagen.

Läs också: ”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom

Till artikeln ”Utmattad psykiater vill visa vägen tillbaka” i Dagens Medicin (171201)

”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Mindfulness och självhjälp räcker inte. För att förhindra allvarlig utbrändhet krävs mer drastiska åtgärder, säger Torbjörn Åkerstedt, professor och föreståndare för Stockholm Stress Center i en artikel i Dagens Nyheter.

Enligt Torbjörn Åkerstedt finns det flera varningstecken att se upp för.

– Ofta är det så att det är när sömnen inte fungerar som man blir utbränd. Då fungerar inte längre kroppens återhämtningsfunktion. När folk slutat sova kommer sammanbrottet ganska snart.

De akuta sömnproblemen föregås ofta av perioder med ökad belastning, både på jobbet eller i hemmet, där den utsatte försöker lägga mer tid på stresskällorna.

– Det leder ofta till att man blir spänd, stressad och irriterad. Det är vanligt med mardrömmar, att man vaknar tidigt och är uppe i varv. Så kan man hålla på rätt länge, men efter ett tag börjar det ta slut med bränsle i systemet, säger Torbjörn Åkerstedt.

Läs också:

Varningslistan: vanliga kroppsbesvär vid stress och varför vi får dem

Testa dig själv: Är du på väg att bli utmattad?

Den okända delen av en utmattning: röv-fasen

Dagens Nyheter 160602: https://www.dn.se/ekonomi/tidiga-varningssignaler-pa-utbrandhet/