Personporträtt

Under åren har vi skrivit om en rad olika personer på KBT Sverige. Inläggen börjar ofta med Vem är… eller vem var… beroende på om personerna levde då inlägget skrevs. Många av personerna har varit centrala inom KBT, en del har ingenting att göra med KBT. Då vi snart är uppe i 1000 inlägg på sidan tyckte vi att det var dags med en sammanställning med en del av dessa personporträtt.

Aaron Beck
Johan Cullberg
Anders Ericsson
Leon Festinger

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Ladda ned vår KBT-ord-poster

Leslie Greenberg
Steven Hayes
David H Malan
Orval Hobart Mowrer
Margit Norell
Jean Piaget
Sten Rönnberg
Edward Thorndike
John Watson

Se även: Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Om Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Om Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Se även: Boken Målmedveten träning för psykoterapeuter

Alternativa terapiformer

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Vad är klassisk betingning?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

❤Följ KBT Sverige på Facebook

💗Följ KBT Sverige på instagram

Jan Beskow har avlidit

Jan Beskow anses av många vara nestorn på det suicidpreventiva området i Sverige, där han var verksam i över femtio år. SPES skriver på sin webbsida att de nåtts av det tragiska beskedet att psykiatriprofessor Jan Beskow har avlidit. [1]

Jan Eilert Beskow, född 17 mars 1931 i Uppsala, var en svensk psykiater och socialmedicinare, främst känd för sin forskning om självmord.

SPES skriver: Jan Beskow har under lång tid varit drivande för nya perspektiv i det svenska suicidpreventiva arbetet. Exempelvis att självmord är och måste behandlas som ett allvarligt samhällsproblem och inte endast en utmaning för vård eller psykiatri. Jan Beskow menade också att det moderna västerländska samhället i sig orsakar mycket lidande och suicidalitet. Han har även förespråkat ett skifte från ett utifrån- till ett inifrånperspektiv och ett större fokus på berättelser och lyssnande i mötet med den som inte orkar leva, liksom att dessa personers livserfarenheter har ett stort värde vi kan lära av. 

JAN BESKOWS Fyra konkreta råd till livskämparna[2]:

1) Bryt ensamheten – hitta vägar, inse att du har många kring dig
2) Håll ut – det vänder, livet förändras, tro på det
3) Underlätta vardagen – ät och sov ordentligt, rensa almanackan
4) Berätta – det underlättar att formulera sina tankar för någon.

Suicidrisken hos personer som försökt ta sitt liv kvarstår under lång tid.

Män dör för att de inte pratar om sina känslor 

Tusen  pojkar och män tar sina liv varje år i Sverige

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

Hur möta och identifiera självmordsnära personer?

Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Ladda ned vår KBT-poster

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Förhöjd suicidsrisk för ensamkommande

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] SPES hämtat 201213: Jan Beskow har avlidit

[2] Ur boken: Handbok för livskämpar, som Jan Beskow skrivit tillsammans med folkhälsovetarna Susanne Tell och Filippa Gagnér Jennetag (redaktör)

KBT-poster

Här har vi gjort en poster med ord som är relevanta för KBT på olika sätt. Skriv gärna ut den och dela den så gott du vill i oförändrat skick!

Se länk för nedladdning nedan.

hur vill jag vara

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Ladda ned och se hela postern här i PDF-format.

Läs mer om personer och begrepp på postern tillsammans med andra KBT-begrepp här!

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Vilka delar kan vi jobba med i handledning?

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

20200119_175735

Vem var David H Malan?

David Huntingford Malan (född 21 mars 1922) var en brittisk psykoanalytisk psykoterapeut och forskare

cropped-kbtsverigelog

erkänd för sitt bidrag till utvecklingen av psykoterapi. Malan främjade en vetenskaplig anda av undersökande, öppenhet och enkelhet inom området.

Malan menade att ”the aim of every moment of every session is to put the patient in touch with as much of his true feeling as he can bear”

Malans trianglar är två trianglar som har som avsikt att illustrera vad en psykodynamisk korttidsterapi är inriktad på.

Den ena triangeln, persontriangeln gäller spänningsfältet mellan a) nära relationer tidigare och i nutid som till exempel en förälder, b) andra personer och c) terapeuten.

Den andra, konflikttriangeln gäller spänningsfältet mellan a) medvetna eller omedvetna känslor och handlingsimpulser, b) försvar mot dessa och c) ångest.

Genom att i terapin behandla relationen mellan dessa spänningsfält är tanken att de som går i psykodynamisk terapi kan bearbeta de omedvetna känslor och impulser som ger upphov till ångest och försvar mot denna.

Se även: Boken Målmedveten träning för psykoterapeuter

Alternativa terapiformer

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Vad är klassisk betingning?


Vem var Leon Festinger?

Vem var K. Anders Ericsson?

Vem var Edward Thorndike?

Vem var John B. Watson?

Vem är Leslie Greenberg?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

❤Följ KBT Sverige på Facebook

💗Följ KBT Sverige på instagram

Vem var K. Anders Ericsson?

K. Anders Ericsson, född 1947 död 17 juni 2020, var en svensk forskare i psykologi tillika psykologiprofessor på Florida State University.

cropped-kbtsverigelog

Han är internationellt erkänd för sin forskning inom psykologin bakom expertis och prestation. Hans forskning ligger till grund för 10 000-timmarsregeln och deliberate practice/målmedveten träning. På svenska har Ericsson gett ut boken Peak: vetenskapen om att bli bättre på nästan allt — sanningen bakom 10 000-timmarsregeln.

Den så kallade ”10 000-timmarsregeln”,  populariserades av Malcolm Gladwell i boken Outliers som är baserad på Ericssons forskning.

Se även: Boken Målmedveten träning för psykoterapeuter

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Vad är klassisk betingning?


Vem var Leon Festinger?

Vem var Edward Thorndike?

Vem var John B. Watson?

Vem är Leslie Greenberg?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

 

Vem var Edward Thorndike?

Edward Lee Thorndike, född 31 augusti 1874 i Williamsburg, Massachusetts, död 9 augusti 1949 i Montrose, New York, räknas som en av de första som beskrev operant betingning.

Thorndike undersökte bland annat hur djur kan lära sig att lösa problem. Thorndike myntade begreppet ”law of effect” vilket kom att bli en av grunderna för behaviorismen. Thorndikes forskning ledde till teorin om konnektionism.

1937 blev Thorndike ordförande för Psychometric Society.

Se även: Vad är klassisk betingning?


Vem var Leon Festinger?

Vem var John B. Watson?

Vem är Leslie Greenberg?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

Följ KBT Sverige på Facebook 

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Orval Hobart Mowrer (23 januari, 1907 – 20 juni, 1982) var en amerikansk psykologiforskare som kanske är mest känd för sin forskning inom beteendeterapi.

20191103_085622

Privat upplevde Mowrer flera psykiska påfrestningar i form av depressioner, relationsproblem och senare också psykos. Mowrer var inte nöjd med den psykoanalytiska behandling han gick i och sökte sig därför till beteendeterapi och integrativa psykoterapimetoder. Mowrer tog livet av sig vid 75års ålder.

Mowrer var en av upphovsmännen till frustrations-aggressions-hypotesen. Mowrers tvåfaktorteori om lärandet lanserades 1947 och gör skillnad mellan klassisk betingning och lärande som leder till nya vanor.

Mowrer är en av alla de personer och begrepp som finns med på KBT Sveriges KBT-poster


Se även: Vem var Leon Festinger?

Vem var John B. Watson?

Vem är Leslie Greenberg?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

❤ Följ KBT Sverige på Facebook

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Lille Albert eller Little Albert, kallades pojken i de kända experimenten som utfördes av John Watson på Johns Hopkins University.

Screenshot_20191103-085343_Chrome

Mamman till sonen fick enligt uppgift 1 dollar för sonens deltagande. Lille Alberts riktiga namn var Douglas Merritte, son till en kvinna vid namn Arvilla Merritte. Merrite levde och arbetade som amma på campussjukhus under tiden experimentet pågick enligt en artikel i American Psychologist. [1]

Watson avslöjade aldrig Alberts sanna identitet och han gjorde inte några försök till att behandla bort rädslorna.

Efterforskningar visar att Douglas dog 6 år gammal av hydrocefalus. Det har ej gått att hitta information om ifall hans rädslor kvarstod.

Se även: Vad är lille Albert-experimentet?

Vem var John B. Watson?

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Vad är behaviorism?

Vad är the Bobo doll experiment?

Vad är Schrödingers katt?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Många personlighetstester är rent trams.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram

[1] Beck, H. P., Levinson, S., & Irons, G. (2009). Finding little Albert: A journey to John B. Watson’s infant laboratory. American Psychologist, 64(7), 605–614.

Vad är lille Albert-experimentet?

John B. Watson lät den lilla 11 månader gamla Albert leka med försöksråttorna i hans laboratorium. En dag då lille Albert lekte som bäst med råttan slog Watson ett slag med en hammare mot en järnstång. Det höga ljudet skrämde Albert och efter denna händelse grundades en rädsla för råttor. Albert hade alltså förknippat det obehagliga ljudet med råttor. Senare märkte man också att experimentet hade lett till att Albert blev rädd för vita hundar, kaniner och till och med personer med vitt skägg, något som inom behaviorismen kallas för generalisering.

Här nedan finns en länk till en film om experimentet.

Se även: Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Vad är behaviorism?

Vem var John B. Watson?

Vad är kognitiva illusioner?

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är stroopeffekten?

Skaparen av KBT har avlidit

Modellinlärning och observationsinlärning

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Besök KBT Sverige på Facebook

The Little Albert Experiment: Här finns en film om experimentet. 6,21 min, på YouTube:

Vem var John B. Watson?

John Broadus Watson, född 9 januari 1878, död 25 september 1958, var en amerikansk psykolog och professor vid Johns Hopkins University 1908-1920.

John Watson lanserade den psykologiska strömningen behaviorismen år 1914. Watson anses tillsammans med B.F. Skinner vara en av förhandsfigurerna inom kognitiv beteendeterapi.

Ett av Watsons mest kända experiment är little Albert-experimentet med ett 11 månadersbarn vilket orsakade stor publicitet.

Watson är en av alla de personer och begrepp som finns med på KBT Sveriges KBT-poster

Se även: Vad är modellinlärning och observationsinlärning

Vad är behaviorism?

Vad är lille Albert-experimentet?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Vad är schizoaffektivt syndrom?

Vem var Jean Piaget?

Vem var K. Anders Ericsson?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Vem är Steven C. Hayes?

Vem är Leslie Greenberg?