Psykoterapeututbildningar inriktning barn och ungdom

Det finns idag fyra olika inriktningar på utbildningarna som leder till psykoterapeutexamen. Dessa kan du söka till när du har behörighet till psykoterapeutstudier.

Följande universitet och högskolor har rätt att utfärda Psykoterapeutexamen och har utbildning riktad mot barn och ungdom.

Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg, tfn 031-786 00 00
Hemsida: www.gu.se
Inriktning barn- och ungdom KBT

Lunds universitet, Institutionen för psykologi
Box 213, 221 00 Lund, tfn 046-222 36 40
Hemsida: www.lu.se
Inriktning psykodynamisk psykoterapi för barn och ungdom, inriktning kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom

Umeå universitet, institutionen för psykologi 
Hemsida: www.umu.se 
Har med start ht 2018 inriktningen ”familj, barn- och ungdom”

Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg, tfn 031-786 00 00
Hemsida: www.gu.se
Barn- och
ungdomspsykoterapi

Ericastiftelsen
Odengatan 9, 114 24 Stockholm, tfn 08-402 17 60
Hemsida: www.ericastiftelsen.se
Barn- och ungdomspsykoterapi

Se även: Psykoterapeututbildningar med familjeterapeutisk inriktning

Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Läs mer om psykoterapeututbildningen och utbildningsanordnare med andra inriktningar.

Läs mer om Grundläggande psykoterapiutbildning och se en lista över utbildningsanordnare.

Läs mer om skillnaden mellan psykoterapeut, psykiatriker, psykolog etc

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/06/18/vad-ar-vad-nar-det-galler-behandlare-som-jobbar-med-psykoterapipsykologisk-behandling/

Läs mer om psykoterapeututbildning, legitimation mm på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se

Samrådsforum för psykoterapi.http://www.samradsforum.se/

Annonser

Sänkta krav enda sättet att minska utbrändhet

En ny studie från Linköpings universitet visar att ett arbete med höga krav kan leda till utbrändhet, även om arbetsmiljön förbättras och den anställde får mer handlingsutrymme och socialt stöd berättar SVT nyheter Öst.

– Om utbrändhet ska förebyggas så måste arbetsgivarna först sänka kraven, menar psykologen Anna-Carin Fagerlind Ståhl, en av forskarna bakom studien.

– Det är förebyggande arbete på organisationsnivå som krävs, inte fler mindfulnesskurser menar forskarna.

Läs även: ”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”: https://kbtsverige.wordpress.com/2017/11/30/mindfulness-och-sjalvhjalp-racker-inte-for-att-forhindra-allvarlig-utbrandhet/

Till forskningsartikeln ”Longitudinal association between psychological demands and burnout for employees experiencing a high versus a low degree of job resources”: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5778-x

Till artikeln i SVT Nyheter Öst 180918:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/sankta-krav-enda-sattet-att-minska-utbrandhet

Allt vanligare med KBT-terapi på nätet vid psykisk ohälsa, men alla gillar inte metoden

Sedan 2015 erbjuds patienter i Jönköpings län att arbeta med sina psykiska besvär, exempelvis depression, oro och ångest, på egen hand med stöd av ett datorprogram. Tanken är att nå ut till fler personer och öka tillgängligheten säger Annelie Uusitalo, kommunikationsavdelningen i Region Jönköpings län. Man har även skriftlig kontakt med en behandlare under tiden som ska ge stöd och se till att man gör de uppgifter som man får via programmet.

– Det är ett alternativ till vanlig KBT, där man träffas ansikte mot ansikte. Då får patienten lite större möjlighet att välja när man vill ha sin behandling och det kan ju vara en stor fördel, säger Uusital till P4 Jönköping.

Men alla är inte lika positivt inställda till den nya utvecklingen där vård sker mer och mer via internet.

Britt Skeppstedt Lindqvist har en egen psykoterapimottagning i Habo.

– För mig är det otänkbart att ha terapi på nätet, säger Britt Skeppstedt Lindqvist till P4 Jönköping.

Se även: iKBT minskade tandvårdsrädsla hos barn


internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva


Nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk och/eller fysisk ohälsa.


Till inslaget: P4 Jönköping
1:42 min
Publicerat onsdag 10 oktober 2018

”Hästen läker sår”

Att rida kan hjälpa patienter med psykiska diagnoser att tillfriskna vilket rapporteras i ett inslag av P4 Norrbotten. Psykiatrin vid Sunderbyns sjukhus, beläget mellan Boden och Luleå i Norrbottens län, har erbjudit 15 patienter möjligheten att rida hos Bodens ridklubb.

– Jag mår betydligt bättre med ridterapin! Längtar till den här dagen i veckan då jag får komma till hästarna. Det här gör att jag står ut, säger Ann-Marit Karlsson..

– Det har ökat mitt självförtroende. När jag har varit med hästarna åker jag alltid hem utan ångest. Hästen hjälper mej att skingra tankarna. Han härbärgerar min ångest, säger hon.

– Att sköta hästen i boxen, rykta, borsta, tränsa ger också en hel del för deltagarna, säger Margareta Friberg, sjukgymnast och ridlärare.

Balansen hos ryttarna är imponerande. Dom rider barbacka med enbart ett täcke på hästryggen. Ridningen avslutas alltid med att ryttaren lägger sig framåt på hästens rygg och kramar den.”


Se även: Somliga kanske tycker att det verkar fånigt att prata med babyröst till sina djur


Publicerat onsdag 16 november 2011 kl 06.53

Sveriges Radio Norrbotten

Socialstyrelsens utredare missar psykoterapeuterna?

Psykoterapeuter och också andra yrkeskategorier som sysslar med psykologisk behandling nämns överhuvudtaget inte av socialstyrelsens ”expert” när han uttalar sig om behandling av psykisk ohälsa.

Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen intervjuas i en artikel i Svenska Dagbladet[1]. Peter Salmi säger att fler unga borde kunna erbjudas terapi i stället för lugnande och ångestdämpande läkemedel. Peter Salmi använder främst ordet psykologisk behandling och hänvisar till rekommendationerna om bland annat KBT-behandling i de nationella riktlinjerna. Detta gällande mild till måttlig depression eller ångest. Så långt är allting gott. TT frågar enligt artikeln Salmi om barn och unga ”får för lite av det idag”, åsyftande till psykologisk behandling.

– Nu börjar ju vårdcentraler få psykologer anställda, men man får nog anse det vara en bristvara fortfarande. En bredare grupp av ungdomar borde kunna erbjudas psykologisk behandling, säger Peter Salmi.

Vad är vad när det gäller behandlare som jobbar med psykoterapi/psykologisk behandling?

Vi på KBT Sverige tycker att det är minst sagt anmärkningsvärt att andra professioner överhuvudtaget inte nämns i sammanhanget. Antalet anställda psykoterapeuter inom hälso- och sjukvården har minskat drastiskt vilket vi kunde läsa om i en debattartikel underskriven av tio psykoterapeuter vilken publicerades för några dagar sedan. Psykoterapeututbildningen är en specialistutbildning i psykoterapi. Psykoterapeututbildningen finns i olika inriktningar bland annat psykodynamisk terapi och KBT. Dessutom finns det många verksamma behandlare med grundläggande psykoterapiutbildning (även kallad steg 1). Det finns även andra yrkeskategorier som bedriver vissa former av psykologisk behandling.


Se även: Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist


[1] ”Expert: Mer psykoterapi till unga” SvD 181120

Åttaåring bältades i timmar – ”Helt obegripligt”

En åttaåring låg bältad i flera timmar på Sunderby sjukhus som är beläget mellan Boden och Luleå i Norrbotten och en av gångerna ska barnet även ha slutat andas rapporterar SVT Nyheter Norrbotten.

– Jag tycker att det är helt obegripligt att man kan bedöma att en bältesläggning är sista utvägen för en åttaåring, säger Kerstin Evelius, nationell samordnare inom psykisk hälsa.

Hur vanligt är det att barn bältas i Sverige i dag?

– Under 2016 hittade vi 164 tillfällen där 37 barn hade blivit utsatta för bältesläggning mer än 4 timmar och avskiljning mer än 8 timmar enligt Kerstin Evelius.

Läs mer: SVT Nyheter Norrbotten 181122