Stereotypa beteenden – vad är det och hur kan de förändras?

Vad är stereotypa beteenden? När kan ett stereotypt beteende leda till problem och vad kan man i så fall göra? Dag Strömberg, leg. logoped och cert. beteendeanalytiker (BCBA) förklarar hur man kan förstå och förändra stereotypa beteenden på Habilitering & Hälsas hemsida.

Läs mer här.

Annonser

KBT för städtvång -Cecilia och det renstädade helvetet

Cecilia Håkanssons kostnader för desinfektionsmedel ligger på 2500 kronor i månaden. Det senaste året har hennes städtvång tagit över en allt större del av hennes liv och nu har hon sökt hjälp hos en KBT-terapeut. KBT, eller kognitiv beteendeterapi, går ut på att man genom att utsätta sig för det man är rädd för ska kunna förändra sina tankar och känslor inför det som skapar problem. Vetenskapliga studier har visat att KBT har god effekt på bland annat fobier, ångest och tvångssyndrom. Psykoterapeuten och forskaren Billy Larsson förklarar hur terapin fungerar. Vi får också följa med Cecilia på ett besök hos hennes KBT-terapeut. Det är sjunde gången hon är där och nu är det är dags för Cecilia att utsätta sig för det som ger henne ångest – kaos, smuts och känslan av att inte ha full kontroll.

Bildningsbyrån – psykisk hälsa

Längd:29:15 Tillgängligt till:30 juni 2017

Lyssna på inslaget.

Mer om OCD: Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

 

Vad är habit reversal training?

Habit reversal training är en KBT-metod som utvecklades redan på tidigt 1970-tal för nervösa vanor och tics. Allt efter att åren har gått så har metoden visat sig ha god effekt för en mängd olika ”nervösa vanor” såsom Tourettes syndrom, trichotillomani (att tvångsmässigt dra bort hårstrån från huvudet och/eller kroppen), skin picking. Metoden har även visat goda resultat vad gäller behandling av nagelbitande, att suga på tummen, tandgnisslande, kronisk huvudvärk och andra ovanor och repetitiva beteenden. Metoden går ut på att hitta alternativa beteenden, motrörelser, istället för beteendet. Så snart patienten får en signal eller upptäcker att hen utför ticset så ska patienten istället göra det alternativa beteendet. Man försöker alltid att hitta socialt stöd för patienten, en person som kan stötta patienten i att inte göra beteendet och i att istället göra motrörelsen. Motrörelsen ska inte vara för avancerad och ej heller för iögonfallande. För verbala tics handlar det ofta om att hitta en speciell andningsteknik med diafragman och med munnen stängd. För motoriska tics handlar det om att spänna de muskler som är involverade i ticset. För en ovana som involverar händerna som tex hairpulling så handlar det om att hitta alternativa saker att göra med händerna, tex sitta på dom eller sätta dom i fickorna. Motrörelsen bör pågå i en minut eller till att känslan klingat av.

 

Läs mer

O´Donohue, W. T. & Fisher J. E. (2008) Cognitive Behavior Therapy. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

 

KBT Sverige 161115

Nicklas Lakso

Socionom och leg psykoterapeut

 

Vad är KBT?

Enligt Dr. Aaron T Beck som också är den som påbörjade utvecklingen av KBT så förklaras KBT idag såhär:

In CBT, the therapist and the client work together as a team to identify and solve problems. Therapists help clients overcome their difficulties by changing their thinking, behavior, and emotional responses. CBT has been found to be effective in more than 1,000 outcome studies for a myriad of psychiatric disorders, including depression, anxiety disorders, eating disorders, and substance abuse, among others, and for personality disorders. It has also been demonstrated to be effective as an adjunctive treatment to medication for serious mental disorders such as bipolar disorder and schizophrenia. CBT has been adapted and studied for adolescents and children, couples, and families. Its efficacy has also been established in the treatment of many medical disorders, such as irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, hypertension, fibromyalgia, post-myocardial infarction depression, non-cardiac chest pain, cancer, diabetes, migraine, and other chronic pain disorders.

 

post