Vad är trichotillomani eller Hair-Pulling Disorder?

Ordet trichotillomani kommer från grekiskan, tricho som betyder hår och tillo som betyder rycka/dra.

Ca 0,5-3,5 % av alla vuxna har trichotillomani. Studier saknas om hur vanligt det är bland barn.

Inom psykiatrin använder man sig av manualen DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Den senaste versionen, DSM-5, utkom på engelska 2013 och på svenska 2014. Nytt i DSM-5 är att trichotillomani kategoriseras tillsammans med tvångsrelaterade störningar i DSM-5 som innefattar diagnoserna samlarsjuka, exkoriationssjuka (skin-picking) och dysmorfofobi. De är sammanförda under rubriken: ”Tvångssyndrom och relaterade syndrom”.

I de uppdaterade diagnoskriterierna för trichotillomani har man tagit bort kriterierna att beteendet ska föregås av en ökad inre spänning eller att en känsla av lust eller lättnad ska infinna sig efter utförd ritual.

Karaktäristiskt för trichotillomani är att återkommande dra loss hårstrån där det växer hår på kroppen. De vanligaste områdena är skalp, ögonbryn och ögonfransar. Andra förekommande områden är armhåla, ansikte och könshår. Områden där hen drar loss hår kan också variera med tiden.

Personer med trichotillomani kan dra loss hår under korta perioder utspridda under en dag eller under färre tillfällen, som då pågår oavbrutet i flera timmar. Detta sätt att dra loss hår kan fortsätta i månader och ibland flera år.

Beteendet vara en upplevd ovana, en respons på ett inre sug, eller fungera ångestlindrande.

Det kan också finnas en skillnad i hur medveten personen är om att hen rycker bort hår. Det kan börja som en anspänning där personen sedan fokuserar på ritualen för att få en lättnadskänsla eller med ett mer ofokuserat automatiskt beteende där personen verkar omedveten om sina ritualer. De kan också få en känsla av att det kliar eller att de får en stickande känsla i hårbotten och rycker då bort hår för att få en lindring.

Hårryckandet kan i stunden utlösas av olika saker, såsom svårhanterliga känslor (ångest, ilska, uttråkning m.m.) eller att hårstrået känns eller ser annorlunda ut. För många sker beteendet omedvetet, när man t.ex. tittar på tv eller kör bil, medan det för andra sker mer medvetet. Ofta åtföljs hårryckandet av speciella ritualer. Det är inte ovanligt att personer med trichotillomani äter upp hårstrån som de rycker loss, vilket i sin tur kan medföra allvarliga medicinska komplikationer.

➡️ Följ KBT Sverige på Facebook

Se också: Steven Hayes om ACT för OCD

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

Bacillofobi och bakteriofobi

Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Vad är dysmorfofobi?

Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

Koncentrerad behandling av OCD och andra ångeststörningar

Vad är hälsoångest?

Följ KBT Sverige på instagram

 

Bättre behandling vid samlarsyndrom sökes

Vi har tidigare berättat att patologiskt samlande/samlarsyndrom så sent som 2013 blev en egen diagnos. I socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas KBT-behandling.

Kognitiv beteendeterapi för samlarsyndrom erbjuds ibland i primärvården, då ofta som gruppbehandling under femton veckor. Mellan träffarna ges hemuppgifter som handlar om att rensa och börja organisera hemma. 

KBT har god evidens som behandlingsform. Många olika studier har visat att särskilt utvecklad KBT för just samlarsyndrom fungerar ganska bra, vilket man ofta ger på en mottagning. Men föga förvånande för oss som jobbat med personer med samlarsyndrom, så når man ofta inte hela vägen. Det behövs insatser på plats och ofta handfast hjälp. 

Volen Ivanov har varit med och byggt upp Samlarteamet inom Stockholm stad, där Johan Ågren och tre boendestödjare till ingår. Under Volen Ivanovs handledning utvecklar de ett sätt att arbeta med KBT med klienterna i deras hem rapporterar Forte. [1]

Boendestödjarna uppmuntrar och utmanar klienterna att till exempel rensa en liten begränsad yta och stå ut med ångesten, eller att gå till soprummet utan att ta med sig något hem. Arbetet går inte fort, men framåt. I ett aktuellt forskningsprojekt ska Volen Ivanov undersöka effekten av att kombinera Stockholm Stads och Region Stockholms insatser.

– Vi kommer att rekrytera 70–80 personer med samlarsyndrom till studien. Alla kommer att få kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin, men hälften kommer dessutom att få hjälp av Samlarteamet i sitt hem efteråt. Vår hypotes är att de som får båda insatserna kommer att lyckas minska belamringen i sitt hem mer än de andra. Att de därmed får en större förbättring när det gäller symtom och att kunna använda sina hem, säger Volen Ivanov till Forte.

Volen vill då kunna sprida konceptet till alla Sveriges regioner och kommuner. Han studerar hur alla inblandade parter inom psykiatrin och socialtjänsten upplever samarbetet, samt vilka hinder och framgångsfaktorer som finns.

På många håll har det funnits bra samarbetsmodeller mellan kommun och region, många startade vid psykiatrireformen, tyvärr förefaller det som att det blir mindre och mindre vanligt. Vi på KBT-Sverige välkomnar därför dessa samarbeten, vilket dock inte är en ny företeelse i sig som sagt. 

Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

 

Se länk till artikeln nedan

 

Se även: Vad är OCD eller tvångssyndrom?

 

Om diagnosen samlarsyndrom och behandling med KBT

 

Steven Hayes om ACT för OCD

 

Vad är tankefällor?

 

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

 

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

 

Psykiatrin får även fortsättningsvis två miljarder kronor extra om året

 

[1] Tidskriften Forte, hämtat 201121

Koncentrerad behandling av OCD och andra ångeststörningar

Direktsänd online-salong med Lars-Göran Öst idag.

Screenshot_20191103-085257_Chrome

Temat är ”Koncentrerad behandling av OCD och andra ångeststörningar”. Lars-Göran Öst kommer att dra en del forskningsresultat som ännu inte är publicerade. Av den anledningen kommer inte inspelning av föreläsningen att läggas upp på BTFs webbsida.

Föreläsningen är öppen för alla.

BTF-salong idag 1 september med start kl 18.00.

Se länk till Zoom-mötet nedan.

➡️ Gilla KBT Sverige på Facebook

Se också: Steven Hayes om ACT för OCD

Vad är OCD eller tvångssyndrom?

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

Vad är hälsoångest?

EABCT 2020 i Aten och online

Bacillofobi och bakteriofobi

Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Vad är dysmorfofobi?

Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

Följ KBT Sverige på instagram

Länken till Zoom-mötet är: https://us02web.zoom.us/j/2453461850?pwd=dHhYTHFHeStBQmphQWxDYkswQmQ3dz09

Vad är OCD eller tvångssyndrom?

Tvångssyndrom kallas också för OCD som är en förkortning av engelskans obsessive-compulsive disorder.

Screenshot_20191103-085257_Chrome

Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder = OCD) innefattar tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångshandlingar är det mest typiska och är vanligen lätt igenkännbara. OCD kategoriseras tillsammans med tvångsrelaterade störningar i DSM-5 som innefattar diagnoserna samlarsjuka, exkoriationssjuka (skin-picking), trichotillomani (hair-pulling) och dysmorfofobi.

DSM-IV definierar tvångssyndrom enligt följande kriterier (alla måste vara uppfyllda):

Tvångstankar, impulser eller fantasier som upplevs som påträngande men härrörande från personen själv och som personen har försökt att upphöra med.

Dessutom tvångshandlingar i form av konkreta eller mentala handlingar som personen känner sig tvingad att utföra samt utförs för att minska att någon katastrof ska hända. Handlingarna har inte något tydligt eller rimligt samband till det som de ämnar stoppa.

Personen måste ha insikt om att tvångstankarna och tvångshandlingarna är orimliga eller överdrivna (detta kriterium gäller inte barn).

Problemet orsakar ett signifikant lidande och är tidskrävande (tar minst en timme om dagen i anspråk), alternativt stör i betydande grad personens liv.

Om personen har andra psykiatriska diagnoser så är inte tankarna och beteendena begränsade till denna (till exempel till skuldkänslor vid depression).

Störningen beror inte på effekter av någon drog eller av någon kroppslig sjukdom.

➡️ Följ KBT Sverige på Facebook

Se också: Steven Hayes om ACT för OCD

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

Bacillofobi och bakteriofobi

Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Vad är dysmorfofobi?

Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

Koncentrerad behandling av OCD och andra ångeststörningar

Vad är hälsoångest?

Följ KBT Sverige på instagram

 

Steven Hayes om ACT för OCD

Här samtalar mannen bakom ACT, Steven Hayes, med dr. Kaminetzky om hur ACT kan användas för tvångssyndrom/OCD (Obsessive-Compulsive Disorder). De pratar också om Hayes nya bok.

Längd: 1,14h på engelska

Se länk nedan.

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Ladda ned vår KBT-ord-poster


Se även: Att jobba med ACT i grupp och vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Vad är OCD eller tvångssyndrom?

Vad är tredje vågens KBT?

Hur uttalar man ordet ”ACT”?

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

Hexaflex för psykologisk rigiditet

ACT-Studie där det i resultatet av behandlingen inte gick att finna några positiva resultat över tid

Steven C. Hayes om forskningen inom ACT


Se samtalet här.

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

Författaren Mikael Bergstrand led tidigare av svåra tvångstankar. I hans nya bok ”Ingemar Modigs uppvaknande” lider huvudpersonen, precis som författaren själv, av tvångssyndrom. I Nyhetsmorgon på TV4 berättade Mikael om när tvångstankarna tog över hans liv, varför han ville skriva om sjukdomen och om vad som har hjälpt honom att hantera tvångstankarna.

I författaren Mikael Bergstrands nya bok ”Ingemar Modigs uppvaknande” lider huvudpersonen, precis som författaren själv, av tvångssyndrom. I Nyhetsmorgon berättar han om när tvångstankarna tog över hans liv och varför han vill skriva om sjukdomen.


Se även: Ny ACT-film om utvecklingen av människans sinne

Vad är tankefällor?

Russ Harris och Dennis Tirch om self-compassion och ACT

Vad kan jag kontrollera och inte?

Ny ebok med ACT-metaforer

Att leva med fienden – ACT för ”långvariga tillstånd”

Defusion; att separera från språket i sina tankar

Hexaflex för psykologisk rigiditet

Jag har en tanke


Till inslaget ”Så blev författaren fri från tvångssyndrom” från TV4, Nyhetsmorgon. Längd: 5 min 33 sek

Många män drabbas av dysmorfobi

I DNs insidan intervjuas överläkaren och forskaren Christian Rück vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

En vanlig missuppfattning är att det mest är kvinnor som drabbas av bdd eller ”självupplevd fulhet”, dysmoforbi. Det är helt fel, säger Christian Rück.

Vad som utlöser bdd är svårt att säga. Även om många uppger att sjukdomen har startat med en negativ kommentar så kan det vara något annat som ligger bakom. Studier visar att dysmorfofobi förklaras ungefär till hälften av genetik och av hälften med omgivningsfaktorer.

Omkring 1-2 procent av Sveriges befolkning lider av bdd. Fördelningen är relativt jämn, även om det förekommer något oftare hos kvinnor.

Se även: Vad är dysmorfofobi?

Vad är tankefällor?

Vad är orsaken till att så många fler kvinnor än män får depressionsdiagnos?

Vad är Still-Face-experimentet?

Diagnoskriterier för autism enligt ICD-10

Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Många med PMDS förlöjligas, får ingen hjälp alls, eller kan få fel diagnos

Traumatiserade äldre löper risk att feldiagnostiseras

Källa: insidan DN 170530

Stereotypa beteenden – vad är det och hur kan de förändras?

Vad är stereotypa beteenden? När kan ett stereotypt beteende leda till problem och vad kan man i så fall göra? Dag Strömberg, leg. logoped och cert. beteendeanalytiker (BCBA) förklarar hur man kan förstå och förändra stereotypa beteenden på Habilitering & Hälsas hemsida.

Läs mer här.

KBT för städtvång -Cecilia och det renstädade helvetet

Cecilia Håkanssons kostnader för desinfektionsmedel ligger på 2500 kronor i månaden.

47679801_2203607233246277_1200695907603972096_o

Det senaste året har hennes städtvång tagit över en allt större del av hennes liv och nu har hon sökt hjälp hos en KBT-terapeut. KBT, eller kognitiv beteendeterapi, går ut på att man genom att utsätta sig för det man är rädd för ska kunna förändra sina tankar och känslor inför det som skapar problem. Vetenskapliga studier har visat att KBT har god effekt på bland annat fobier, ångest och tvångssyndrom. Psykoterapeuten och forskaren Billy Larsson förklarar hur terapin fungerar. Vi får också följa med Cecilia på ett besök hos hennes KBT-terapeut. Det är sjunde gången hon är där och nu är det är dags för Cecilia att utsätta sig för det som ger henne ångest – kaos, smuts och känslan av att inte ha full kontroll.

Bildningsbyrån – psykisk hälsa

Se även: Vad är Still-Face-experimentet?

Vem får ställa diagnos?

Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

Vad är OCD eller tvångssyndrom?

Bacillofobi och bakteriofobi

Steven Hayes om ACT för OCD

Vad är hälsoångest?

Längd:29:15 Tillgängligt till:30 juni 2017

Lyssna på inslaget.

Mer om OCD: Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

 

Om diagnosen samlarsyndrom och behandling med KBT.

I en intervju i tidningen Land intervjuas Volen Ivanov om fenomenet patologiskt samlande/samlarsyndrom som så sent som 2013 blev en egen diagnos.
”Smala gångar mellan högar av skräp, papper, tidningar och diverse prylar som ”kan vara bra att ha”. En säng man inte längre får plats att sova i. Kartonger och lådor staplade från golv till tak.”
Forskningen om samlarsyndrom är fortfarande i sin linda. Hur vanligt det är hos befolkningen i Sverige är okänt. Enligt en brittisk forskningsstudie led minst 1,5 procent av befolkningen i ett område i London av samlarsyndrom.
Det är vanligt med samsjuklighet med ADHD eller ADD och även med andra psykiska och somatiska sjukdomar.
KBT i grupp förespråkas som behandling av Volen Ivanov.
Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5
Se länk till artikeln nedan
Läs hela artikeln i Land här.