”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Mindfulness och självhjälp räcker inte. För att förhindra allvarlig utbrändhet krävs mer drastiska åtgärder, säger Torbjörn Åkerstedt, professor och föreståndare för Stockholm Stress Center i en artikel i DN [1].

Enligt Torbjörn Åkerstedt finns det flera varningstecken att se upp för.

– Ofta är det så att det är när sömnen inte fungerar som man blir utbränd. Då fungerar inte längre kroppens återhämtningsfunktion. När folk slutat sova kommer sammanbrottet ganska snart.

De akuta sömnproblemen föregås ofta av perioder med ökad belastning, både på jobbet eller i hemmet, där den utsatte försöker lägga mer tid på stresskällorna.

– Det leder ofta till att man blir spänd, stressad och irriterad. Det är vanligt med mardrömmar, att man vaknar tidigt och är uppe i varv. Så kan man hålla på rätt länge, men efter ett tag börjar det ta slut med bränsle i systemet, säger Torbjörn Åkerstedt.

Läs också:

Varningslistan: vanliga kroppsbesvär vid stress och varför vi får dem

Testa dig själv: Är du på väg att bli utmattad?

Den okända delen av en utmattning: röv-fasen

Om utmattning: Sjuksköterskan som slits mellan familjen och sitt krävande arbete på sjukhusets akutmottagning

Vad är mindfulnessbaserad kognitiv terapi?

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”

”Skadliga effekter – går snarast ner med mindfulnessträning”

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Jessica Bladh – Drabbad av utmattningssyndrom

Osäkerhet kring behandling av utmattningssyndrom

Här fungerar avkoppling bäst och här får du ny energi i naturen

Dagens Nyheter 160602: https://www.dn.se/ekonomi/tidiga-varningssignaler-pa-utbrandhet/

[1] till artikeln i Dagens Nyheter

Den okända delen av en utmattning: röv-fasen

Paula Barte skriver i en debattartikel om något hon kallar Röv-fasen, den okända delen av en utmattning.

”‘Röv-fasen’ infinner sig egentligen när som helst under sjukdomsförloppet och kan dessutom infinna sig efter att den sjuka förklarat sig själv frisk (eller fått förklarat för sig att hen nu är frisk, oavsett hur hen mår).

Är du på väg att bli utmattad?

Röv-fasen är olika för alla och kan egentligen inte beskrivas närmare än att den sjuka/friska tyst upprepar ord som ”röv” för sig själv.
I kontakten med människor upprepas ofta ord som ”idiot”, ”pucko”, hjärndöd” etcetera, emellertid är det ofta en del av en inre monolog.

Självskattningstest för utmattningssyndrom

När någon frågar hur den sjuka/friska mår säger hen ofta floskler som ”jo, det går framåt”, men tänker ofta saker som ”orkar inte ens förklara för du är ändå för trög/för privilegierad för att fatta”, ”jag besparar dig mitt gnäll” eller rätt och slätt ”röv”.”

Läs även: Varningslistan: vanliga kroppsbesvär vid stress och varför vi får dem

Filmen Utmaningen – om den sjuka jobbstressen

Hantering av stress med hjälp av ACT

Tv-program: Vilket är det bästa sättet att undvika stress?

Maten som kan lindra depression.

Vad är compassion fatigue?

Kombinationen av mycket krav och lite kontroll är väldigt dålig

Följ KBT Sverige på instagram:

Debattartikel i ECT av Paula Barte

Animerad film om hur kronisk stress påverkar hjärnan

Hur hjärnans storlek, struktur och funktioner påverkas av kronisk stress. I filmen får vi också veta vad man själv kan göra för att reversera den negativa effekten av stress på vår hjärna.

Filmen ”How cronic stress affects your brain” är 4,15 min och på engelska. Se den här nedan.

Se även: Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Ljudkänslighet är relativt vanligt, KBT-behandling kan hjälpa

Skogen är stresshormonernas värsta fiende

Självskattningstest för utmattningssyndrom

Hjärnröntgen kan hjälpa till att ge svar på vilken typ av behandling som bör sättas in mot depression; läkemedel eller psykoterapi

Självskattningstest för sömnsvårigheter

Hjärnans “lyckopunkt” kan ha upptäckts

Jessica Bladh – Drabbad av utmattningssyndrom

Martin Ingvar – Hjärnan under långvarig stress

How cronic stress affects your brain.

Film: Att bredda perspektiven som samtalsledare

Film: Aktivera må bra-mönster som samtalsledare

Film: Konsten att bli klar

Test: Är du på väg att bli utmattad?

Ju högre poäng du får desto större risk för utmattning.

20200320_201635

SMBM – Shirom Melamed Burnout Measure används ofta på stressmottagningar.

Här nedan beskrivs ett antal tillstånd som kan betyda att du är på väg in i ett utmattningstillstånd. Svara på de 14 frågorna och bedöm själv på en skala 1-7 i vilken mån du upplever dessa tillstånd under större delen av din dag – där 1 är nästan aldrig och 7 är nästan alltid.


1. Jag känner mig trött. 1 2 3 4 5 6 7

2. Det känns som om jag inte orkar gå till skolan på morgonen. 1 2 3 4 5 6 7


3. Jag känner mig fysiskt utmattad. 1 2 3 4 5 6 7


4. Jag känner att jag har fått nog. 1 2 3 4 5 6 7


5. Mina ”batterier” är ”uttömda”. 1 2 3 4 5 6 7


6. Jag känner mig utbränd. 1 2 3 4 5 6 7


7. Jag tänker långsamt. 1 2 3 4 5 6 7


8. Jag har svårt att koncentrera mig. 1 2 3 4 5 6 7


9. Jag har svårt att tänka klart. 1 2 3 4 5 6 7


10. Jag har svårt att fokusera mina
tankar. 1 2 3 4 5 6 7


11. Jag har svårt att tänka på
komplicerade saker. 1 2 3 4 5 6 7


12. Jag känner att jag har svårt att
uppmärksamma min familj och mina vänner 1 2 3 4 5 6 7


13. Jag känner att jag har svårt
att engagera mig känslomässigt i min
familj och mina vänner 1 2 3 4 5 6 7


14. Jag känner att jag har svårt att känna medkänsla med min familj och mina vänner 1 2 3 4 5 6 7

Frågorna 1,2,3,4,6 motsvarar fysisk trötthet

Frågorna 7,8,9,10,11 motsvarar mental trötthet

Frågorna 12,13,14 motsvarar emotionell trötthet

Ju högre poäng desto högre risk för utmattning.

Du kan räkna ut medelvärdet i varje delskala och även för alla frågor – ligger du på 4.0 i snitt är det dags att söka hjälp, patienter på Stressmottagningen ligger oftast över 5.0.

Ett annat test som brukar användas är KEDS. Läs mer om det här.

Relaterat: Nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom

Granskning av den sjuka stressen

Skogen är stresshormonernas värsta fiende

Ny serie om fyra unga kvinnor som alla blivit sjuka av stress

Risken för en medikalisering av normala livserfarenheter är uppenbar

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Varningslistan: vanliga kroppsbesvär vid stress och varför vi får dem

  • Värk, domningar och känselbortfall
  • Skakningar och darrhänthet
  • Yrsel
  • Allmän sjukdomskänsla, matthet, svaghet
  • Tinnitus

Ovanstående är symptom som är vanliga vid stress. På MåBra’s hemsida [1] hittar du en lista med ännu fler symptom och förklaringar bakom symptomen. Testa här om du är på väg att bli utmattad.

Se även: Självskattningstest för utmattningssyndrom

Vad ser du först på den här bilden?

Utmattad psykiatriker släpper bok med tips och råd

Filmen Utmaningen – om den sjuka jobbstressen

Hantering av stress med hjälp av ACT

Att göra sådant som har betydelse i tider av stress

Den okända delen av en utmattning: röv-fasen

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Personporträtt

Läs även om ett nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom.

[1] Till inlägget på MåBra

Nytt framgångsrikt behandlingsprogram för vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom

För vårdpersonal som drabbas av utmattningssyndrom har Ersta psykiatriska klinik utarbetat ett behandlingsprogram som nu också har utvärderats.

159 patienter deltog i studien. Efter 12 månaders behandling sjönk sjukskrivningsgraden från 100 till 30 procent.

Inom ramen för behandlingsprogrammet har Ersta psykiatriska klinik kunnat erbjuda sin patienter drygt 20 olika behandlingsinslag där de flesta har ordinerats omkring fem. Ofta en kombination av individuella samtalskontakter och till exempel kbt, mindfulness, aktivitetsgrupper eller samtalsgrupper. Störst effekt har behandlingar i grupp visat sig ha enligt verksamhetschefen, Alexander Wilczek.

Läs artikeln här.

Relaterat: Självmedkänsla

Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar.

När en tonårings copingmekanism är en barnfilm

Det här inlägget är tyvärr försvunnet.

Se gärna något av våra andra inlägg här: Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död

Varför fungerar ofta placebo-psykoterapier?

Vi är nu uppe i 1000 inlägg!

Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Självskattningstest för utmattningssyndrom

Personporträtt

Manliga chefer negativare till depression

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn

Kostnadsfri webbutbildning för att möta personer med spelproblem

Meditation påverkar din hjärna.

Psykiatern och forskaren Karin Ekdahl intervjuas i ett reportage i DN om nya studier med magnetkameror som bla visar att under meditation växer det ut nya dendriter, nervtrådar, det uppstår nya kopplingar i hjärnan vilket i sin tur ger fler möjligheter i vårat beslutsfattande. Dendriterna växer också vidare till bla till limbiska systemet vilket bla sköter känslomässig reglering. En ytterligare effekt av meditation är att binjurarna putsar ut mindre stresshormoner vilket bla påverkar puls och blodtryck.

Se även: ”Skadliga effekter – går snarast ner med mindfulnessträning”

Animerad kortfilm om mindfulness

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

KBT förstärker kopplingar i hjärnan hos personer som har psykos.

Vad är mindfulness eller medveten närvaro?

Sänkta krav enda sättet att minska utbrändhet

Osäkerhet kring behandling av utmattningssyndrom

Tv-program: Vilket är det bästa sättet att undvika stress?

Utmattad psykiatriker släpper bok med tips och råd

Meditation kan reparera en hjärna som blivit utbränd

 

Vad är mindfulnessbaserad kognitiv terapi?

Källa: Insidan, Dagens Nyheter publicerad 161218

Om compassion som väg till att känna trygghet och må bättre.

Ökad compassion för oss själva och för andra ökar vårat välmående. För många kommer tankarna kring compassion inte som någon nyhet. Buddistisk tradition är en stor och viktig aspekt av vad compassion är. I buddismen lärs ut att för att vara en sann balanserad och komplett individ så behöver du utveckla både vishet och compassion [1]. Det som är nytt är bland annat den forskning och de resultat som görs vad gäller compassion. I ett reportage i Dagens nyheter intervjuas Christina­ Andersson psykolog och forskare om compassion [2].

”–  Vid stress minskar förmågan att se andra människor, samma gäller om vi är inriktade på att hela tiden prestera. Många känner skuld och skam när de inte tycker sig uppfylla sina egna och andras krav.

Enligt Christina Andersson är compassion ett sätt att träna hjärnan att flytta fokus från materiella framgångar och mål som är självcentrerade till en känsla av sam­hörighet.”

Ett viktigt understrykande av Christina Andersson är att compassion inte handlar om att gå omkring och och peppa varandra. Coaching och affirmationer är alltså inte Compassion.

Att behandla sig själv så som man skulle behandla din bäste vän är ett sätt att tänka på för att bättre förstå vad compassion är [3]. Att i stället för att tänka ”Varför just jag?” kanske tänka ”Precis som för alla andra, nu händer det mig.” är en compassionstrategi för att hantera obehagliga känslor.

En orsak till att forskning vad gäller känslor och känslotillstånd är relativt begränsad kan vara att känslor är subjektiva upplevelser vilka skiftar från person till person [4]. Forskningen som Christina presenterar i sin nya bok om compassion har inte som syfte att särskilja och differentiera olika känslor. Boken ”Compassion­effekten” innehåller nya vetenskapliga rön, men även övningar för att nå inre trygghet och bättre självtillit.

Compassionmetoden” riktar fokus på tre samverkande system i hjärnan:

Hotsystemet” som aktiveras automatiskt och hastigt. Vi känner rädsla, ångest, illska eller skam.

Utforskandesystemet” väcker en nyfikenhet och ökar lusten att prestera för att uppnå ett mål.

Trygghetssystemet” aktiveras när vi tar det lugnt och känner samhörighet med andra, samt känslan av inre harmoni.

– Om de två första systemen dominerar uppstår en obalans och då finns olika övningar som kan göra att vi aktiverar trygghetssystemet. Och det i sin tur ökar medkänslan med andra och vår självmedkänsla.

Christina Andersson ligger bakom etablerandet av compassion i Sverige. Compassion är en metod som växer i Sverige, sedan en tid tillbaka finns Compassion också som app på svenska [6]. Det finns också en introduktionsfilm till compassion på the international center for Compassionate Organizations hemsida [7].

Se även: Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Vad är compassion fatigue?

Vad är mindfulness eller medveten närvaro?

Referenser 

[1] http://www.buddhanet.net/

[2] Insidan Dagens Nyheter 161111

[3] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/07/self-compassion-battre-an-sjalvfortroende/

[4] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/05/om-kanslor-emotioner-och-affekter-och-vissa-svarigheter-med-att-mata-dessa/

[5] ”Compassioneffekten – Att utveckla självtillit och inre trygghet”, Christina Andersson. (Natur & Kultur, 2016).

[6] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/15/compassion-som-app/

[7] https://kbtsverige.wordpress.com/2016/10/21/vad-ar-compassion/

Tidigare artiklar på KBT Sverige

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/30/om-self-compassion-positiv-psykologi-och-act-for-att-bli-mer-nojd/

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/06/11/negativa-kanslor-ar-nyckeln-till-valmaende/

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/08/09/ny-podcast-samtal-om-compassion-och-act/

Välkommen till KBT Sverige

KBT Sverige önskar sprida kunskap om KBT, psykoterapi, psykoterapeutisk behandling, psykologisk behandling och närliggande områden. Sidan drivs av legitimerade psykoterapeuter som är lärare och handledare i psykoterapi med lång erfarenhet från fältet. Vi har bland annat erfarenhet av och god kunskap om behandling enskilt, i par och i grupp, med barn, ungdomar, vuxna och familjer. God erfarenhet av handledning och utbildning i ACT, andra KBT-metoder, målmedveten träning (deliberate practice) och även utbildnings och verksamhetshandledning från många olika fält, bland annat privatpraktiserande, kriminalvård, primärvård, vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri.

Vi bedriver behandling, utbildning och handledning med Stockholm som bas men även på flera andra orter runt om i Sverige. Vi har lokaler bland annat på Södermalm i Stockholm.

Välkommen att höra av dig om du söker KBT-behandling, utbildning eller handledning.

Då vi får många förfrågningar önskar vi att du i dagsläget företrädesvis hör av dig på kbtsverige@hotmail.com.

Vid behov av akut hjälp kontakta din psykiatriska mottagning, 112 eller se information på den här länken för andra instanser som erbjuder hjälp.

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Vår KBT-poster innehåller många relevanta och centrala begrepp och personer, se den i sin helhet här.

Vad är KBT?

Enligt Dr. Aaron T Beck som också är den som påbörjade utvecklingen av KBT så förklaras KBT idag såhär:

In CBT, the therapist and the client work together as a team to identify and solve problems. Therapists help clients overcome their difficulties by changing their thinking, behavior, and emotional responses. CBT has been found to be effective in more than 1,000 outcome studies for a myriad of psychiatric disorders, including depression, anxiety disorders, eating disorders, and substance abuse, among others, and for personality disorders. It has also been demonstrated to be effective as an adjunctive treatment to medication for serious mental disorders such as bipolar disorder and schizophrenia. CBT has been adapted and studied for adolescents and children, couples, and families. Its efficacy has also been established in the treatment of many medical disorders, such as irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, hypertension, fibromyalgia, post-myocardial infarction depression, non-cardiac chest pain, cancer, diabetes, migraine, and other chronic pain disorders.

post