Om möjligheterna till att nå ut till många patienter/klienter med webbaserad KBT-behandling för sömnstörningar.

I en artikel i Reuters Health tas fördelen med att många fler kan nås med hjälp av internetbehandling. Det presenteras goda resultat hos personer som fått den individanpassade internetbehandlingen (Sleep Healthy Using the Internet, eller SHUTi) i jämförelse med resultaten hos personer som deltagit i ett icke individanpassat webbaserat utbildningsprogram om sömnnstörningar. Efter ett år hade 57 procent av SHUTideltagarna inte någon sömnstörning i jämförelse med 27 procent av de som deltog i den icke individanpassade undervisningen.

Läs mer: http://sports.yahoo.com/news/based-therapy-relieves-insomnia-160257814.html

KBT-behandling bättre än sömnpiller.

Annonser

Vad är KBT?

Enligt Dr. Aaron T Beck som också är den som påbörjade utvecklingen av KBT så förklaras KBT idag såhär:

In CBT, the therapist and the client work together as a team to identify and solve problems. Therapists help clients overcome their difficulties by changing their thinking, behavior, and emotional responses. CBT has been found to be effective in more than 1,000 outcome studies for a myriad of psychiatric disorders, including depression, anxiety disorders, eating disorders, and substance abuse, among others, and for personality disorders. It has also been demonstrated to be effective as an adjunctive treatment to medication for serious mental disorders such as bipolar disorder and schizophrenia. CBT has been adapted and studied for adolescents and children, couples, and families. Its efficacy has also been established in the treatment of many medical disorders, such as irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, hypertension, fibromyalgia, post-myocardial infarction depression, non-cardiac chest pain, cancer, diabetes, migraine, and other chronic pain disorders.

 

post