Om riktlinjearbetet för vård vid depression och ångest; ”konstig röra”

Psykoterapeuten Anders Klingström beskriver arbetet med de Nya riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. som en ”konstig röra” där ostyrkta föreställningar om psykoterapi och familjeterapi togs för sanningar, medan medicinska behandlingar med svagt vetenskapligt stöd kunde rankas högt.

Till artikeln

”Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri” – ett nytt debattinlägg gällande socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest

Annonser

”För mig gränsar de svenska riktlinjerna till det oetiska.”

”Alla vill inte ha mediciner, men däremot hjälp att bearbeta svåra trauman eller konflikter. För mig gränsar de svenska riktlinjerna till det oetiska.” Helene Nissen-Lie, första amanuens i psykologi vid Oslo universitet, och en av undertecknarna till debattartikeln som publicerades i januari -17 om de nya riktlinjerna för behandling av depression och ångestsyndrom.

”Det vore olyckligt om Socialstyrelsen rekommenderar samma metod till alla patienter med en bestämd diagnos. Mycket tyder på att patientens egna preferenser, terapeutens relationsskapande förmåga och förmåga att bedöma vad just den patienten behöver är viktigare än metoden i sig”, säger Carsten René Jørgensen, professor i klinisk psykologi vid Aarhus universitet i Danmark som också undertecknat DN-artikeln.

Socialstyrelsens svar på debattartikeln.

Replik från företrädare för Socialstyrelsens projektledningsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

”Vid lindrig till medelsvår depression lyfter vi KBT och IPT, eftersom dessa visat effekt vid placebokontrollerade studier. För svåra depressioner är vår slutsats att det inte finns studier av tillräckligt bra kvalitet för att rekommendera psykoterapi. Men det har kommit nya studier sent inpå som vi tittar på nu, bland annat om effekterna av renodlad terapi vid svår depression”, säger Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen.

Läs dagens artikel i etc.

Se även: Slutrepliken i DN-debatten.

Tyvärr väljer Socialstyrelsen en mycket smalare väg där en inriktning av psykoterapi ska ges till alla som lider av depression och ångestsyndrom.

I akademikerbloggen kommenteras de nya riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Att enbart fokusera på en inriktning av psykoterapi är fel väg att gå om fler personer ska kunna få rätt hjälp skriver Josefine Johansson i inlägget.

Läs inlägget här.

Debatten angående de nya riktlinjerna har pågått i olika fora sedan en tid. förra veckan hamnade en radioreporter mitt i ett storbråk angående de nya riktlinjerna för behandling av depression.

Radioreportern hamnade mitt i ett storbråk angående de nya riktlinjerna för behandling av depression.

Från seminariet med rubriken Sverige ur tiden? Som hölls i riksdagen 22/2 -17 med olika forskare, psykoterapeuter och chefen för den enhet inom socialstyrelsen som drar upp de nya riktlinjerna för behandling av depression. Här är själva Inbjudan till seminariet

Lyssna på inslaget från Vetenskapsradions veckomagasin.

Tidigare debatt om de nya riktlinjerna:

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/26/varden-ska-nu-begransas-framst-till-ett-ensidigt-biologiskt-perspektiv-med-en-okad-satsning-pa-psykofarmaka-och-ect-aven-for-barn-och-ungdomar/

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/26/slutreplik-i-debatten-om-de-nya-riktlinjerna-for-behandling-av-depression/

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/15/1181/

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/02/19/inaktuella-former-av-pdt-slutreplik-om-riktlinjerna-for-behandling-av-depression/

Varför ska universiteten utbilda psykoterapeuter när de inte används i vården? Det är ett oerhört slöseri.

Det sa Stephan Hau, psykolog, psykoterapeut och professor vid Stockholms universitet under ett seminarium i riksdagen om nationella behandlingsriktlinjer vid depression och ångestsyndrom.

I Tyskland beräknas 30 procent av den vuxna befolkningen lida av psykisk ohälsa och nästan 3,4 miljoner går i psykoterapi. Psykoterapeutisk behandling ingår i sjukförsäkringssystemet och alla innefattas i det, även arbetslösa, barn och studenter, och för de som saknar inkomst betalar staten för psykoterapeutisk behandling enligt Stephan Hau.

Universiteten i Sverige utbildar 1000-tals psykoterapeuter. Det är ett oerhört slöseri att inte använda sig av den kompetensen i arbetet med psykisk ohälsa.

psykologtidningen 170223.

Inaktuella former av PDT… Slutreplik om riktlinjerna för behandling av depression.

I den slutreplik som nu publicerats efter Socialstyrelsens projektledningsgrupps svar gällande de nya riktlinjerna för behandling av depression så menar debattörerna att en metaanalys där två studier med PDT i gruppformat – ”båda illa genomförda studier från 1970-talet med inaktuella former av PDT” drar ner resultatet. Författarna menar att dessa två studier ”…självklart ska exkluderas från underlaget i nationella riktlinjerna och jämförelsen ska avse individuell PDT mot KBT. Och då är resultatet att PDT och KBT har likvärdig effekt.” I övrigt så anser man projektgruppen liksom i tidigare debatter inte alls bemötte några av synpunkterna i det ursprungliga debattinlägget.
Läs slutrepliken här.
Tidigare inlägg i debatter om de nya riktlinjerna: ”Psykiatridebatten har fått fel fokus”

”Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri” – ett nytt debattinlägg gällande socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest

 

Idag publicerades ett nytt debattinlägg[1] gällande socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest. Bakom artikeln står tre personer som varit med i riktlinjearbetet. Här lyfts att det tidigare kommit kritik bla i andra debattartiklar och att i samtliga fall har projektledningen för riktlinjerna bemött kritiken avfärdande med hänvisning till riktlinjerna tagits fram på ett ”vetenskapligt stringent” sätt.  Läs tex Socialstyrelsen bemöter nu kritiken om enfaldighet., Replik från företrädare för Socialstyrelsens projektledningsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom., Slutreplik i debatten om de nya riktlinjerna för behandling av depression. det har även sänts olika radioinslag om riktlinjerna och debattenI artikeln tas det vidare upp att projektledningen och den sk prioriteringsgruppen har gjort direkta fel. Bla att de ska ha gett utsagor om att psykodynamiskt orienterad barnterapi skulle vara skadligt för barn vilket det ej finns någon vetenskaplig grund för enligt artikelförfattarna. Man lyfter upp att det var en extrem minoritet av personer med kunskap om annat än KBT och läkemedelsbehandling och att därför ledde omröstningarna generellt till låg prioritet för andra insatser. Slutsatsen som artikelförfattarna gör är att ”Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer helt enkelt är ett haveri. Remissversionen borde omedelbart dras tillbaka och en ny projektledning med bredare representation och mindre partiskhet behöver ta över. I den nya projektledningen behöver ett antal kunniga psykoterapiforskare ingå, med representation från olika terapiinriktningar och helst från andra länder än Sverige, för att bryta inskränkthet och låsningar”. Den 22 november kommer det att hållas ett seminarium i Riksdagen med titeln ”Sverige ur tiden?” med anledning av de nya riktlinjerna. Det har också startat ett upprop där personer ombeds att dela sin terapiberättelse och att skriva under en namninsamling med anledning av riktlinjerna.

 

Läs artikeln från SvD i sin helhet här.

De nya riktlinjerna.

[1] http://www.svd.se