Vad är tillämpad spänning?

Tillämpad spänning går ut på att du spänner dina muskler, vilket gör att blodtrycket ökar. Det hindrar att blodtrycket sjunker och därför minskar risken att svimma.

Tillämpad spänning som behandlingsmetod vid fobi för blod-, skador- och sprutor (bss-fobi) introducerades av Öst och Sterner redan 1987. [1] Metoden är lätt att lära ut och det krävs vanligen inte flera besök hos psykoterapeut, för många räcker det med ett.

Syftet med tillämpad spänning är att motverka blodtrycksfall i den parasympatiska andra fasen vid exponering av ett fobiskt stimuli. Alltså tvärtemot vad som är brukligt vid exponering, (då man strävar efter att få patienten så avslappnad som möjligt). För en patient med benägenhet att svimma är det i stället det motsatta, det vill säga muskelspänning, som fungerar bäst. Tillämpad spänning kombineras också med exponeringsträning.

Behandlingen sker vanligen i tre steg
1. Patienten får lära sig att noga identifiera tidiga symtom på blodtrycksfall. Spänningen ska sättas in snabbt. Har det systoliska trycket (det övre) gått ned till 80-90 är det oftast för sent att förhindra svimning.

2. Patienten får lära sig en effektiv spänningsteknik, att spänna händer, armar, lår och vadmuskler i stort sett samtidigt och hålla musklerna i spänning tills de känner att värmen stiger i ansiktet, att använda samma teknik vid svimningssymptom tills dessa klingar av för att sedan kunna använda denna teknik då de exponeras för fobiskt stimuli.

3. Exponering för fobiskt stimuli.

För att förbereda kroppen vid exempelvis injektion är det lämpligt att inleda med 5 x 20 sekunder med muskelspänning. Patienten spänner sedan under hela injektionstiden och en stund efteråt. När patienten kan känna igen tecken på att blodtrycket sjunker ska den använda spänningstekniken tills symtomen på blodtrycksfall försvunnit.

Sammanställt av: Nicklas Lakso, Socionom, Leg. psykoterapeut, Handledare och lärare i KBT för KBT Sverige

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Många män drabbas av dysmorfobi

Om fobier

En lista med fobier

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

CFT: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Vad är DBT?

Vad är Emotionsfokuserad terapi (EFT)?

Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Defusion: Räkna tankar

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Vad är Cognitive Process therapy?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag har en tanke…

Vad är schematerapi?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

[1] Öst LG, Sterner U. Applied tension. A specific behavioral method for treatment of blood phobia. Behav Res Ther 1987; 25: 25–9.

Följ KBT Sverige på instagram:

Skaparen av DBT i lång intervju

Marsha Linehan ligger bakom utvecklandet av Dialektisk beteendeterapi (DBT) som är en tredje vågens KBT metod. DBT innefattar träning i medveten närvaro (mindfulness). I en intervju med Daniel Flynn får vi möta Marsha Linehan som berättar om utvecklingen av DBT och hur behandling och behandlingsresultat kan se ut.

Längd: 30,24 min

Se filmen nedan

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även CFT: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Vad är DBT?

Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Defusion: Räkna tankar

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Vad är Cognitive Process therapy?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag har en tanke…

Vad är schematerapi?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Följ KBT Sverige på instagram:

Se filmen här

Vad är DBT?

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en tredje vågens KBT metod. DBT utvecklades av Marsha Linehan under 1990-talet. Den började användas i Sverige 1998.

DBT utvecklades ursprungligen för självmordsnära och självskadande patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning. Senare har insatsen anpassats för andra typer av problem. DBT fungerar transdiagnostiskt, dvs för flera olika diagnoser. 

DBT är baserat på inlärningsteori och kognitiv teori, men med ett särskilt fokus på emotionsteori. DBT innefattar även influenser från zenbuddhistisk filosofi såsom träning i medveten närvaro (mindfulness). Termen ”dialektisk” speglar de två polerna acceptans och förändring, som båda ses som nödvändiga i behandlingen. Terapeuten bekräftar, stöttar och accepterar patienten där hen befinner sig för stunden och leder hen samtidigt framåt genom att ge konkreta verktyg till förändring. Patienten å sin sida lär sig att använda tekniker som underlättar acceptans och förändring.

Patienter som bestämmer sig för att delta i DBT förbinder sig att närvara vid de behandlingstillfällen som ingår. Kring varje patient finns ett multidisciplinärt DBT-team som arbetar under kontinuerlig handledning. Behandlingen innefattar veckovis färdighetsträning i grupp och individuell terapi. Patienten kan även nå sin individuella terapeut på telefon mellan träffarna, för att få hjälp att undvika destruktivt beteende. Den gruppbaserade färdighetsträningen syftar till att lära sig hantera och stå ut med svåra känslor utan att ta till destruktiva beteenden. Man tränar medveten närvaro, sociala färdigheter, känsloreglering och att stå ut i kris. I den individuella terapin arbetar man med det som för tillfället utgör det största problemet i patientens liv. Om självskadande handlingar har förekommit sedan förra tillfället prioriterar man dessa framför allt annat. Kedjeanalys används för att identifiera vad som föregått, utlöst och förstärkt handlingen, vilka alternativa strategier som kunde ha använts i situationen och vad som försvårar deras användning. I takt med att patienten blir mer emotionellt stabil kan livshändelser, särskilt av traumakaraktär, bearbetas och man börjar jobba mot patientens individuella mål.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även CFT: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Defusion: Räkna tankar

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Vad är Cognitive Process therapy?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag har en tanke…

Vad är schematerapi?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Följ KBT Sverige på instagram:

Digitalt samtal om när vården sviker

20190524_165148

För 25 år sedan genomfördes psykiatrireformen som skulle göra tillvaron bättre för de svårast sjuka. Tanken var god – men vad blev resultatet? Åsa Mobergs och Anna Fredrikssons De omöjliga är en stridsskrift om de mest utsatta i psykiatrin. Sofia Åkermans Ärr för livet är en berättelse från insidan om samhällets svek mot självskadande flickor och kvinnor runt millennieskiftet, om vänskapens kraft och unga människors formbarhet – på gott och ont. De tre författarna möts på bokmässan i ett samtal om den psykiatriska vården, om ”svåra” patienter, om brister och möjligheter. [1]
 
Programledare:
Lars Mogensen, journalist.
 
Medverkande:
Anna Fredriksson
Åsa Moberg
Sofia Åkerman
Lars Mogensen
 

Bokmässan 2020
Spår Hjärnan
När vården sviker
lördag / 26 sep / 2020
14:15-14:45

Se länk nedan

Se även: Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

Om psykiatrireformens brister i ny bok

📚 BOKMÄSSAN 2020: Robert Plomin och Anders Hansen i ett samtal om arv och miljö

📕 BOKMÄSSAN 2020: Ett samtal om att konfrontera och överleva familjehemligheter

📚 BOKMÄSSAN 2020:Barnböcker om känslohantering

Möjliga – och omöjliga – inställningar till livet

📚 BOKMÄSSAN 2020: Marie Nilsson Lind om sin syster Josefin

📚 BOKMÄSSAN 2020: Vilka är de största framtidsutmaningarna för sjukvården?

Se även: Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Här har vi plockat ut några guldkorn från lördagen (Idag alltså) på bokmässan. Alla föredrag är tillgängliga att se i direktsändning.

Digitalt samtal om när vården sviker: https://kbtsverige.wordpress.com/2020/09/26/digitalt-samtal-om-nar-varden-sviker/

Robert Plomin och Anders Hansen i ett samtal om arv och miljö: https://kbtsverige.wordpress.com/2020/09/26/robert-plomin-och-anders-hansen-i-ett-samtal-om-arv-och-miljo/

[1] När vården sviker

Den nya självskadeavdelningen tvingades stänga efter fem månader

Det har endast gått ett halvår sedan Sahlgrenska öppnade sin specialistavdelning för patienter med livshotande självskadebeteende – den enda i sitt slag i landet. Under julhelgen stängde avdelningen plötsligt och patienterna skickades till andra avdelningar.

– Vi har haft en väldigt turbulent och kaotisk tid sedan vi öppnade, säger vårdenhetschefen Nina Pedersen till ETC Göteborg. [1]

Se även: Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Tv-serien In treatment kommer tillbaka!

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Utbildningar för att bättre förstå och bemöta självskadebeteende.

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

[1] ETC Göteborg 200128: ”Kaosartad start för ny självskadeavdelning – tvingades stänga efter fem månader

Hjälplinjen läggs ned, självmordslinjen får 30 miljoner

Som vi tidigare berättat vid flera tillfällen (Stödlinjen dit vem som helst kan ringa vid akut kris läggs nu ned Den nationella Hjälplinjen läggs ner – regionen hänvisar till vårdcentralen och psykakuten) läggs nationella hjälplinjen snart ned.

Screenshot_20191103-085257_Chrome

I dag uppmärksammades att Minds Självmordslinje får 30 miljoner kronor av Tim Bergling Foundation för att under de tre kommande åren bygga ut kapaciteten att ta emot samtal. I dag når bara 1 av 10 samtal fram.

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

-Det är oerhört glädjande att Självmordslinjen får större möjlighet att kunna ta emot samtal från personer med självmordstankar. Nu är det viktigt att framtiden säkras även för nationella Hjälplinjen som riktar sig till en bredare målgrupp människor som befinner sig i en emotionell kris och behöver tillfälligt stöd och vägledning, säger Anki Sandberg, ordförande i NSPH.

Se även: Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Skriv på ett upprop för nationella Hjälplinjen här

Se även: Självmordet skriver om storyn om Avicii

Anställd på Hjälplinjen: det är en stor kompetens bland personalen som nu går förlorad

Hyllningskonsert för Avicii sålde slut direkt

Avicii – en av många musiker med ångest

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

BIP ERITA står för emotion regulation indvidual therapy for adolescents och bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT) och emotionsreglerande terapi (ERGT).

20200119_175735

BIP ERITA består av två internetförmedlade delar: en del som vänder sig till ungdomar och en lite kortare del som vänder sig till ungdomars vårdnadshavare. Under hela behandlingen har både ungdomar och vårdnadshavare kontakt med en terapeut via internet. Under behandlingen får både ungdomar och vårdnadshavare möjlighet att lära sig nya sätt att hantera känslor och tankar på som har visat sig vara effektiva i flera vetenskapliga studier. I det långa loppet hoppas man att projektet ska leda till att fler med självskadebeteende får tillgång till effektiv behandling.

BIP ERITA genomförs med stöd av Nationella Självskadeprojektet och drivs av barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för psykiatriforskning.

Se länken nedan

Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

Skaparen av DBT i lång intervju

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Den nya självskadeavdelningen tvingades stänga efter fem månader

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Hur bra är det att ge mediciner i stället för att behandla den egentliga orsaken?

Följ KBT Sverige på instagram

Läs mer och anmäl dig

Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

En unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller just nu på att utvecklas i Sverige berättar TV4.

pexels-photo-4050218.jpeg
Foto av Ekaterina Bolovtsova pu00e5 Pexels.com

Behandlingen är den första i världen som görs via internet, där ungdomar kan få hjälp att hantera sina känslor och stoppa ett destruktivt beteende. Läs mer om metoden.

Se inslaget längre ned i inlägget

Läs även: Internetbehandling för ungdomar som skadar sig själva.

Den nya självskadeavdelningen tvingades stänga efter fem månader

En väg in på BUP

Så många får komma till BUP i tid

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Utbildningar för att bättre förstå och bemöta självskadebeteende.

Till inlägget från TV4 nyheterna 180215

Internetbehandling för ungdomar som skadar sig själva.

Barninternetprojektet BIP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva.

Läs mer om självskadebeteende, om forskningsprojektet och anmäl intresse här: http://bup.se/sv/Om-BUP/Forskning/BIP/Om-Barninternetprojektet/BIP-ERITA/

Läs även Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Utbildningar för att bättre förstå och bemöta självskadebeteende.

 

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Att det görs felaktiga kopplingar mellan självskadebeteende och personlighetssyndrom är en trolig orsak till överdiagnostik av borderline-personlighetssyndrom menar artikelförfattarna i en artikel i Läkartidningen. Detta har lett till att de behandlingar som använts för behandling av självskadebeteende har varit sådana som utformats för borderlinepatienter. Behandlingsmetoder som valts har bla varit DBT, MBT och schematerapi. Nationellt pågår det sedan en tid tillbaka satsningar för att bredda behandlingsutbudet och öka kunskapen om individer med självskadebeteende.

Mer information om detta finns på Nationella Självskadeprojektets hemsida. Det finns nu också Internetbehandling för ungdomar som skadar sig själva.

”Både bland tonåringar och vuxna är självskadebeteende särskilt vanligt vid depression, men även vid ätstörningar, alkoholmissbruk och ångestsjukdomar, i synnerhet posttraumatiskt stressyndrom och generaliserat ångestsyndrom. Utöver borderline personlighetssyndrom är framför allt antisocialt personlighetssyndrom relaterat till att skada sig själv.”

Se även: Skaparen av DBT i lång intervju

Digitalt samtal om när vården sviker

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Vad är skillnaden mellan hypervigilans och hälsoångest?

Läs artikeln från Läkartidningen här.

Mer om PTSD: Om PTSD: Tiden läker inte alla sår.

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom. En föreläsning av Anke Ehlers

Om skillnader vad gäller risk för utvecklande av PTSD och om att behandlingen behöver anpassas.

Referens:

Läkartidningen. 2016;113:DZTL

Läkartidningen 49-50/2016

Lakartidningen.se 2016-12-07