Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Nedanstående modell syftar till att illustrera maladaptiva och adaptiva strategier för hanterande av känslor.

20200712_201604

Modellen är inspirerad av en emotionsfokuserad schematerapeutisk approach, Leahy, Tirch och Napolitano (2011). [1]

Det mest effektiva sättet då det gäller att hjälpa patienter att modifiera sina emotionella övertygelser är ofta att adressera deras problematiska strategier för att hantera känslor.

Psykoterapeuten kan t ex fråga: När du känner på det där sättet vad gör du då för att hantera känslan? Ovanstående modell kan då vara till hjälp för att ringa in problemet och hitta alternativ.

Skrivet av

Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

Följ KBT Sverige på instagram: 

Se även: Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vad är Emotionsfokuserad terapi (EFT)?

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

[1] Leahy, Tirch och Napolitano (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner’s guide. New York: Guiford Press.

Schematerapi i teori och praktik

Schematerapi i teori och praktik innehåller den första utförliga presentationen av adaptiva och maladaptiva scheman på svenska.

Den schematerapeutiska behandlingen för varje maladaptivt schema beskrivs utförligt och utgår från såväl Jeffrey Youngs ursprungliga modell som den senaste forskningen och utvecklingen inom området. Boken presenterar också definitioner av grundläggande centrala begrepp, schematerapeutiska behandlingsinterventioner samt schematerapeutens specifika förhållningssätt.

Schematerapi är ett av alla de begrepp som finns med på KBT Sveriges KBT-poster

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

cropped-kbtsverigelog

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

På söndag, 13 januari, har ett nytt tv-program om svenska YouTube-stjärnor premiär på SVT Play [1]. Programmet heter Mitt perfekta liv och handlar om fyra kända vloggare som pratar om hur de egentligen mår, bakom fasaden.

I sex avsnitt träffar vloggarna Sabina Decireé, Joakim Kvist, Felicia Bergström och Jimmie Star psykoterapeuten Poul Perris i ett gruppsamtal om sina livshistorier och problem. I arbetet kommer Poul Perris i kontakt med både unga och vuxna som har mycket skärmtid.

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år

– Om man ser till forskningen finns undersökningar som talar för en korrelation mellan ökad skärmtid och psykisk ohälsa. Vad som sedan är hönan eller ägget behövs mer forskning om. Men människor som använder skärmen som ständig stimulans kan få problem med relationer och vänner när skärmen används som distraktion från saker man egentligen skulle behöva ta tag i, säger Poul Perris till Dagens Nyheter [2]

Alla avsnitt i serien publiceras på SVT Play söndag 13 januari. Serien är inspelad under våren 2018 och avslutas med en uppföljning tre månader senare, där de medverkande berättar om vad som hänt i deras liv sedan gruppsamtalen.

– Alla vi människor är sociala varelser och behöver känna oss sedda, bekräftade, värdefulla och inkluderade. Det är inte lätt, och i dag har vi ett samhälle vars värderingar inte alltid främjar det vi människor behöver för att må bra. Just nu finns en väldigt stark norm att du som individ ska vara självständig och stark, gärna en framgångsrik och lyckad entreprenör. När jag växte upp fanns det tvärtom något som vi kallade Jantelagen, men den har en tonåring i dag aldrig hört talas om, säger Poul Perris till Dagens Nyheter.

Poul Perris har tidigare varit med i Par i terapi och Nyfiken på partiledaren, där han samtalade med svenska partiledare inför riksdagsvalet 2014. Poul Perris utbildar och handleder också i schematerapi.

Se även: Tv-serier med terapi i fokus?

Filmer med terapi i fokus?

Schematerapi – en vidareutveckling av KBT

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Japanska skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

Dokumentärserie; ungdomar som har psykisk ohälsa filmar sin vardag

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsaFortsätt läsa ”Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten”

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Ett samtal med Jeffrey E. Young om utvecklandet från KBT till schematerapi och vidare.

Ett avsnitt från kanalen Psychotherapy Expert Talks.

Se länk nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Kristin Osborn om APT och paraverbal kommunikation

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Vad är schematerapi?

Föreläsning om schematerapi – en vidareutveckling av KBT

Se avsnittet från Psychotherapy Expert Talks här.

Föreläsning om schematerapi – en vidareutveckling av KBT

Poul Perris, läkare och psykoterapeut vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, berättar om hur schematerapi skiljer sig från ursprunglig KBT. Här har man en större förståelse för uppväxten och vad den har haft för konsekvenser för vårt beteende. Många utvecklar strategier för att undvika att hantera svåra känslomässiga lägen, menar Perris.

Inspelat den 15 november 2016 på Stockholmsmässan. Arrangör: Akademikerförbundet SSR.

Se länk nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Vad är mindfulnessbaserad kognitiv terapi?

Vad är tredje vågens KBT?

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Se inslaget här.

Läs mer om schematerapi.

20200119_175735

 

Vad är schematerapi?

Schematerapi utvecklades av Jeffrey Young med kollegor.

20200320_201635

Metoden bygger delvis på traditionell KBT men i schematerapi finns även element från psykodynamisk terapi och gestaltterapi. De olika delarna i kombination är schematerapi.

När Jeffrey Young upptäckte att traditionell KBT ej var tillräcklig för behandling av personer med komplex problematik t.ex. personlighetsstörningar så kom han att ta in andra terapiinriktningar i sin behandling vilket blev grunden till vad som idag kallas för schematerapi. Bland annat det som hänt tidigare i våra liv och alliansen mellan klient och terapeut ges större fokus än vid traditionell KBT. Tanken är att händelser som tidigare har skett har skapat känslomässiga sår vilket har gjort att klienten idag hanterar situationer på sätt som är dysfunktionella.

I schematerapi menar man att det finns 18 olika dysfunktionella scheman vilka i sin tur är kopplade till en speciell grupp av känslomässiga kärnbehov. I schematerapi jobbar man med att läka de känslomässiga såren så att klienten kan hantera situationer som en sund vuxen.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Läs mer

Young, J., Klosko J., Weishaar, M. (2003) Schema Therapy. A practitioner´s guide. New York. Guildford Publications.

Young, J., Klosko, J. (2010) Lev som du vill och inte som du lärt dig. Reinventing your life. Stockholm. Natur och Kultur.

Gyllenhammar, C., Perris, P. (2016) Schematerapi : en klinikers handbok & en terapiberättelse Stockholm. Natur & Kultur

Följ KBT Sverige på instagram: 

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/05/23/studie-om-deltagares-erfarenheter-och-upplevelser-av-behovsgrupp-pa-schematerapeutisk-grund/

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Alternativa terapiformer

Vilken terapiform föredrar du?

Vad är tredje vågens KBT?

Schematerapi i teori och praktik

Följ KBT Sverige på Facebook

20200119_175735

Välkommen till KBT Sverige

KBT Sverige önskar sprida kunskap om KBT, psykoterapi, psykoterapeutisk behandling, psykologisk behandling och närliggande områden. Sidan drivs av legitimerade psykoterapeuter som är lärare och handledare i psykoterapi med lång erfarenhet från fältet. Vi har bland annat erfarenhet av och god kunskap om behandling enskilt, i par och i grupp, med barn, ungdomar, vuxna och familjer. God erfarenhet av handledning och utbildning i ACT, andra KBT-metoder, målmedveten träning (deliberate practice) och även utbildnings och verksamhetshandledning från många olika fält, bland annat privatpraktiserande, kriminalvård, primärvård, vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri.

Vi bedriver behandling, utbildning och handledning med Stockholm som bas men även på flera andra orter runt om i Sverige. Vi har lokaler bland annat på Södermalm i Stockholm.

Välkommen att höra av dig om du söker KBT-behandling, utbildning eller handledning.

Då vi får många förfrågningar önskar vi att du i dagsläget företrädesvis hör av dig på kbtsverige@hotmail.com.

Vid behov av akut hjälp kontakta din psykiatriska mottagning, 112 eller se information på den här länken för andra instanser som erbjuder hjälp.

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Vår KBT-poster innehåller många relevanta och centrala begrepp och personer, se den i sin helhet här.

Vad är KBT?

Enligt Dr. Aaron T Beck som också är den som påbörjade utvecklingen av KBT så förklaras KBT idag såhär:

In CBT, the therapist and the client work together as a team to identify and solve problems. Therapists help clients overcome their difficulties by changing their thinking, behavior, and emotional responses. CBT has been found to be effective in more than 1,000 outcome studies for a myriad of psychiatric disorders, including depression, anxiety disorders, eating disorders, and substance abuse, among others, and for personality disorders. It has also been demonstrated to be effective as an adjunctive treatment to medication for serious mental disorders such as bipolar disorder and schizophrenia. CBT has been adapted and studied for adolescents and children, couples, and families. Its efficacy has also been established in the treatment of many medical disorders, such as irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, hypertension, fibromyalgia, post-myocardial infarction depression, non-cardiac chest pain, cancer, diabetes, migraine, and other chronic pain disorders.

post