De tjänar skattemiljoner på chatterapi – som saknar vetenskapligt stöd

GRANSKNING: Sköna startupmän. Prisxtra-miljonären. En vårdform som helt saknar evidens. Och du betalar för kalaset. Ovanstående är rubriken i en artikel där Dagens ETC granskar ett vårdföretag som erbjuder chatterapi.

Terapin är gratis för patienten men debiteras hemregionen. VD:n för företaget Mendly har gått en grundläggande psykoterapiutbildning och titulerar sig samtalscoach. 

”Sedan två år erbjuder vårdbolaget Mendly kostnadsfri, digital, chatterapi. Trots att det saknas vetenskapliga bevis för att deras metod fungerar håvar bolaget in miljonbelopp – och det är skattebetalarna som står för notan.”

Dagens ETC granskar hur bolaget kunnat göra sitt intåg på en marknad där de slåss med bolag som Kry och Mindoktor om offentliga medel. Se länk nedan.

Se även: Terapeut med annan grundutbildning blir den nya radiopsykologen

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Debattartikel: ”Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten”

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa

Läs mer om utbildningen till psykoterapeut.

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Se även: Debattartikel: Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården

Varför satsar man inte på psykoterapi i Sverige?

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

Ur egen ficka: en studie av en patientgrupp som söker och själva

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Tillgången till psykoterapeuter är för liten, det kan vara en orsak till ökad förskrivning av antidepressiva

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Hur kan man respondera på Coronakrisen genom att använda principer från acceptance and commitment therapy (ACT)?

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Ersättningen till psykoterapeuter sänks: ”Katastrof”

Socialstyrelsens utredare missar psykoterapeuterna?

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Debattartikel: Psykoterapi får aldrig vara en plånboksfråga

Psykoterapeututbildningar

Till artikeln ”De tjänar skattemiljoner på chatterapi – som saknar vetenskapligt stöd

De legitimerade psykoterapeuterna blir färre och färre

Trots att det finns stora problem med höga sjukskrivningstal för psykisk ohälsa så sjunker antalet legitimerade psykoterapeuter i Sverige.

pexels-photo-4098366.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

Facket oroas över patientsäkerheten i vården skriver Rickard Jakbo i Dagens Arena. [1] 

Enligt flera rapporter har sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat kraftigt de senaste decennierna. I dag utgör de nära hälften av alla sjukskrivningar och de psykiska diagnoserna leder också till allt längre sjukskrivningar.

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt vilket oroar många, inte minst Lise-Lott Lökken Svärd, som är psykoterapeut inom primärvården och vice ordförande i fackförbundet SSR:s psykoterapeutförening. Minskningen är ett problem bland annat då Socialstyrelsen rekommenderar psykoterapi som förstahandsval för flera diagnoser, till exempel lätt till medelsvår depression, framhåller Lise-Lott Lökken Svärd.

De flesta av landets vårdcentraler har inte en psykoterapeut anställd. Istället anställs personer som i bästa fall har en grundläggande psykoterapiutbildning. Region Gävleborg som har lägst andel psykoterapeuter ser inte bristen som ett problem för behandlingen av psykisk ohälsa.

– Vår egen personal som är legitimerade psykoterapeuter bidrar med handledning till dem som har den grundläggande utbildningen och vi har även upphandlade avtal med externa handledare säger Ywette Persson som är biträdande verksamhetschef för vuxenpsykiatrin inom Region Gävleborg till Dagens Arena.

Krister Berglund, psykiatridivisionschef i region Norrbotten håller med om att det sjunkande antalet psykoterapeuter är ett problem: 

– Psykiatrin har en komplex patientgrupp och därför är erfarna legitimerade psykoterapeuter viktigt för oss. Psykoterapeuter bedriver patientarbete, men kan också vara en vägledning till annan personal. Om mängden psykoterapeuter minskar ger det givetvis påverkan på verksamheten. Kontinuiteten i behandlingen av patienterna minskar säger han till Dagens Arena.

Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa

Läs mer om utbildningen till psykoterapeut.

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Se även: Debattartikel: Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården

Varför satsar man inte på psykoterapi i Sverige?

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

Ur egen ficka: en studie av en patientgrupp som söker och själva

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Tillgången till psykoterapeuter är för liten, det kan vara en orsak till ökad förskrivning av antidepressiva

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Hur kan man respondera på Coronakrisen genom att använda principer från acceptance and commitment therapy (ACT)?

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Ersättningen till psykoterapeuter sänks: ”Katastrof”

Socialstyrelsens utredare missar psykoterapeuterna?

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Debattartikel: Psykoterapi får aldrig vara en plånboksfråga

Psykoterapeututbildningar

[1] Dagens Arena 211020: ”Allt färre psykoterapeuter

Ersättningen till psykoterapeuter sänks: ”Katastrof”

Möjligheten att få terapi varierar kraftigt beror på var i Sverige du bor.

pexels-photo-4098366.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

Och i Stockholm sänker regionen nu arvodet för psykoterapeuter med en tredjedel – vilket kan göra det ännu svårare.

– En långsiktig katastrof, säger psykiatern Johan Stiernstedt till SvD.

Fredrik Mellergren i Svd [1]

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Se även: Debattartikel: Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården

Varför satsar man inte på psykoterapi i Sverige?

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

Ur egen ficka: en studie av en patientgrupp som söker och själva

Tillgången till psykoterapeuter är för liten, det kan vara en orsak till ökad förskrivning av antidepressiva

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Hur kan man respondera på Coronakrisen genom att använda principer från acceptance and commitment therapy (ACT)?

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Socialstyrelsens utredare missar psykoterapeuterna?

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Debattartikel: Psykoterapi får aldrig vara en plånboksfråga

Psykoterapeututbildningar

[1] Svenska Dagbladet 210926 ”Sänkt ersättning till terapeuter: ‘Katastrof‘”

Varför satsar man inte på psykoterapi i Sverige?

Den som behöver terapi i Tyskland erbjuds hundratals timmar betalda av staten.

pexels-photo-4098366.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

 

I Sverige får den kanske inte träffa en terapeut alls. Varför sparar vi in på samtals­behandling – när experter menar att det i längden kostar ännu mer?

Fredrik Mellergren i Svd [1]

Se även: Debattartikel: Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Ur egen ficka: en studie av en patientgrupp som söker och själva

Tillgången till psykoterapeuter är för liten, det kan vara en orsak till ökad förskrivning av antidepressiva

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Hur kan man respondera på Coronakrisen genom att använda principer från acceptance and commitment therapy (ACT)?

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Socialstyrelsens utredare missar psykoterapeuterna?

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Debattartikel: Psykoterapi får aldrig vara en plånboksfråga

Psykoterapeututbildningar

[1] Svenska Dagbladet 210924 ”Tysk succé – varför satsar inte Sverige på terapi?

Debattartikel: Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården

”Det råder nämligen ingen tvekan om att det finns en överhängande risk för en våg av ökande psykisk ohälsa i spåren av pandemin.”  

pexels-photo-4098366.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

– I dag är rätten till psykoterapi ofta en ren plånboksfråga eller begränsas av tillgången på psykoterapeuter skriver Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR och Anders Klingström, ordförande Psykoterapeutföreningen i Dagens Medicin. [1]

”Det finns alldeles för få tjänster som psykoterapeuter inom den offentliga verksamheten. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, fanns det i november 2019 bara 414 anställningar som psykoterapeuter. Även utbildningsplatserna är alldeles för få och risken finns att allt färre utbildar sig till psykoterapeuter. Ovanpå det ingår psykoterapi inte i högkostnadsskyddet, vilket gör att alla som behöver hjälp inte har råd att få det.”

Författarna lyfter att vårdpersonal och personer som intensivvårdats för Covid-19 riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och posttraumatiska syndrom, att en IVA-behandling tar hårt på den enskilda patienten och kräver en lång rehabiliteringsperiod. De fysiska och psykiska effekterna  brukar kallas för IVA-syndrom. Vägen tillbaka till livet är lång och kräver rehabilitering och stöd. Att psykoterapeuter saknar en given plats i detta arbete är slöseri och en fördröjning av människors tillfrisknande skriver författarna.

Heike Erkers och Anders Klingström framför följande förslag till ansvariga sjukvårdspolitiker:

  • Inrätta särskilda psykoterapeuttjänster inom primärvården, barn- och mödravården, specialistpsykiatrin och skolan.
  • Gör psykoterapi tillgänglig för alla som bedömts vara i behov, samt minska dagens köer till psykoterapi inom primärvården och psykiatrin kraftigt.
  • Inkludera psykoterapi i högkostnadsskyddet.
  • Öka antalet utbildningsplatser och fördela utbildningarna över landets olika grundutbildningar.

Se även: Tillgången till psykoterapeuter är för liten, det kan vara en orsak till ökad förskrivning av antidepressiva

Hur kan man respondera på Coronakrisen genom att använda principer från acceptance and commitment therapy (ACT)?

Allt fler unga mår dåligt – skolor har svårt att hitta psykologer. Har någon skola psykoterapeuter?

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Socialstyrelsens utredare missar psykoterapeuterna?

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Debattartikel: Psykoterapi får aldrig vara en plånboksfråga

Psykoterapeututbildningar

[1] Dagens Medicin 200909: ”Inkludera psykoterapi i högkostnadsskyddet

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

-Varken barnpsykiatrins specialistkompetens eller behovet av psykoterapeutisk kompetens diskuteras! Detta skriver tre psykoterapeuter i DN Debatt med anledning av att de anser att barn ej får de insatser de skulle behöva och att effektivisering drabbar barnen. Vårdkedjan brister menar de.

-Att utbilda sig till psykoterapeut och bli legitimerad av socialstyrelsen innebär en mycket lång specialist­utbildning. Denna kan vara en vidareutbildning för psykologer, socionomer, läkare och andra professioner och syftar till att kunna behandla psyko­terapeutiskt.

-Hur kommer det sig att man inte alls kräver denna kunskap när man ser till de små barnen och deras föräldrar. Man kan inte ersätta denna kunskap med gruppbehandling utförd av personal som tränas under en kort utbildning i en metod hämtad från andra länder än Sverige. Evidensbaserade metoder efterfrågas på ett oreflekterat sätt. Det finns kompetent personal som är legitimerade psykoterapeuter som skulle kunna utföra detta arbete på ett långt mer effektivt sätt med långtidseffekter för förälder och barn fortsätter debattörerna.

Debattartikeln är författad av:

Maria Borg, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Margareta Hansson, leg psykolog, leg psykoterapeut

Monica Hedenbro, socionom, med dr i barnpsykiatri, leg psykoterapeut


Se även: Hur vanligt är det att gå i terapi?

Riktlinjerna tränger ut psykoterapeut- kompetensen

Läkemedelsbehandling av barn och unga kan leda till att de inte får tillgång till bevisat effektiv psykoterapeutisk behandling

Debatten mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande och dess efterspel

Debattartikel: Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården

Antalet anmälningar mot BUP ökar

Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Röster om barn och ungdomspsykiatrin

Kostnadsfri utbildning om våld mot barn


DN Debatt 190722 ”Tidiga insatser till små barn motverkar psykisk ohälsa

Replik från Sveriges kliniska psykologer

– Vi håller med om att psykoterapeuter fyller en oerhört viktig roll i hälso- och sjukvården. Samtidigt är psykologer med sin breda utbildning oumbärliga i att ge patienterna rätt bedömning, diagnos, behandling och utvärdering, skriver Sveriges kliniska psykologer i ett repliksvar på en tidigare debattartikel.

I repliksvaret jämför de bla en psykoterapeututbildning med en psykologutbildning vilket blir uppenbart missvisande då psykoterapeututbildningen är en påbyggnadsutbildning, en specialistutbildning för de som redan har en grundläggande examina som tex psykolog, socionom, läkare eller sjuksköterska.

Vad är vad när det gäller behandlare som jobbar med psykoterapi/psykologisk behandling?

Till det tidigare debattinlägget: Varför kräver inte regionen att vårdcentralerna ska tillhandahålla vård från specialister i psykoterapi?

Se även: Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Debatt: ”Låt vetenskapliga resultat styra valet av behandlingsmetod”

Debattartikel: Psykoterapi får aldrig vara en plånboksfråga

Debattartikel: Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården

Vad krävs för att bli behörig till psykoterapeutstudier?

Till slutrepliken: Riktlinjerna tränger ut psykoterapeut- kompetensen

Riktlinjerna tränger ut psykoterapeut- kompetensen

– Vårdcentralerna behöver både psykologer och psykoterapeuter. Vi kompletterar varandra. När vårdcentraler endast anställer psykologer blir det en förlust för patienterna i Västra Götaland, skriver några psykoterapeuter som en slutreplik på en tidigare debattartikel och därpå följande motreplik.

Riktlinjerna från regionen tränger ut psykoterapeutkompetensen då många vårdcentraler inte har mer än en psykosocial resurs och då tvingas anlita en psykolog. Det finns inga alternativ utifrån hur riktlinjerna är formulerade, de behöver därför ändras menar debattörerna.

Debattörerna framhåller också att de gärna ser ett samarbete mellan psykologernas fackförbund och SSRs psykoterapeutförening.

– Vi vill understryka att det är av vikt att riktlinjerna i Krav – och kvalitetsboken utökas med krav på leg psykoterapeut och/eller leg psykolog inom VG-regions vårdcentraler, så som det redan ser ut i de andra landstingen runt om i Sverige.

Hur är utbildningen till psykoterapeut upplagd?

Det första debattinlägget: Varför kräver inte regionen att vårdcentralerna ska tillhandahålla vård från specialister i psykoterapi?

Replik från Sveriges kliniska psykologer


Se även: ”Lättare” psykisk ohälsa har ökat dramatiskt på senare tid. Varför och vad kan vi göra åt det?

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Debatt: ”Låt vetenskapliga resultat styra valet av behandlingsmetod”

Replik på debattartikel: ”Antifreudianernas påståenden om evidens är oseriösa”

Debattartikel: ”Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten”

Debattartikel: Psykoterapi får aldrig vara en plånboksfråga

Debattartikel:Gå inte på myten om kemisk obalans i hjärnan som orsak till depression och ångest


Läs hela Slutrepliken

Klåfingrigheten hos regionledningar och politiker när det gäller att omorganisera primärvårdens insatser för psykisk ohälsa måste upphöra

De flesta vårdcentraler har samtalsmottagningar där patienter kan träffa psykologer och kuratorer.

Men arbetsmodeller med tveksam evidens importeras nu från USA, skriver Rolf Holmqvist, Linda Nord och Sebastian Öberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”Drömmarna om vad primärvården ska åstadkomma sträcker sig åt olika håll. Den ska vara mer tillgänglig så att människor snabbare ska få hjälp med relativt enkla problem. Satsningar görs på internetpsykologer och på att utveckla vårdprocesser för specifika diagnoser. Men den ska samtidigt ta alltmer av den sjukvård som specialistsjukhusen nu sköter. Relativt komplicerade psykiatriska problem, som ofta innebär omfattande psykosocial samsjuklighet, ska behandlas i primärvården. Det är uppenbart att dessa förhoppningar kan leda till ett omöjligt spagatläge.”

Åtgärder som behöver vidtas menar artikelförfattarna är:

Primärvården bär ett allt större ansvar för vården av allvarlig psykisk ohälsa. Kompetensen på detta område behöver öka, dels genom vidareutbildning av läkare och sjuksköterskor om komplicerade psykiatriska tillstånd, dels genom nyanställning av psykologer, kuratorer och psykoterapeuter.

Den behandling som nu ges vid samtalsmottagningarna på vårdcentralerna är generellt effektiv och resurssnål. Istället för att ständigt kritisera behandlarna för dålig tillgänglighet och långa behandlingstider, vilket är obefogat, är det viktigt att ge dem förutsättningar för att ge patienter den behandling som de behöver.

Klåfingrigheten hos regionledningar och politiker när det gäller att omorganisera primärvårdens insatser för psykisk ohälsa måste upphöra. Förändringar som bygger på dåligt grundade premisser måste ersättas av rejäla studier av hur denna del av vården faktiskt fungerar.

Arbetet med att förbättra vården måste fokusera på den svåra frågan om hur samarbetet mellan primärvården och psykiatrin ska se ut för människor med allvarliga psykiska problem. Planeringen för vården av de här patienterna sker inte med enkla vårdprocessdiagram – de gör snarare både patienter och behandlare förbannade.

Bakom artikeln står:

Rolf Holmqvist
leg. psykoterapeut och professor emeritus i klinisk psykologi, Linköpings universitet

Linda Nord
sjuksköterska och samtalsterapeut, privat verksamhet, Jönköping

Sebastian Öberg
vårdenhetschef, psykiatriska mottagningen, Mjölby

❤ Följ KBT Sverige på Facebook


Läs även: Socialstyrelsens utredare missar psykoterapeuterna?


Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”


Patienters åsikter om psykiatrivården

Primärvårdssatsningen utökas med 300 miljoner kronor nästa år

Integrerad beteendehälsa – ett nytt koncept för primärvårdens psykosociala team.

Kostnadsfri webbutbildning om att möta patienter med funktionsnedsättning

Debattartikel: Det är dags att rätten till psykoterapi får samma ställning som rätten till den somatiska vården


Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist


Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Debatt: ”Låt vetenskapliga resultat styra valet av behandlingsmetod”

Replik på debattartikel: ”Sigmund Freuds verk kan fortfarande tala till oss”

Debattartikel:Gå inte på myten om kemisk obalans i hjärnan som orsak till depression och ångest

Debatt om förhörsmetoderna som användes på barnen i fallet Kevin

Film: Konsten att komma igång


Till debattartikeln ”Tvinga inte ned primärvården i spagat” SvD 181222