KBT-poster

Här har vi gjort en poster med ord som är relevanta för KBT på olika sätt. Skriv gärna ut den och dela den så gott du vill i oförändrat skick!

Se länk för nedladdning nedan.

hur vill jag vara

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Ladda ned och se hela postern här i PDF-format.

Läs mer om personer och begrepp på postern tillsammans med andra KBT-begrepp här!

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Vilka delar kan vi jobba med i handledning?

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

20200119_175735

Vad är RFT?

Relational Frame Theory (RFT) är en psykologisk teori om mänskligt språk och tänkande.

Det är en empiriskt grundad teori utvecklad som ett pragmatiskt verktyg för analys av komplext mänskligt beteende. RFT utgör en viktig länk mellan de traditionellt disparata perspektiven inom kognitiv och beteendeinriktad psykologi.

RFT kan ses som en språkutvecklingsteori där det centrala fenomenet är människans förmåga att lära sig att sätta olika stimuli i relation till varandra, även utan att dessa stimuli behöver vara närvarande eller relaterade till varandra via inlärning. Denna relationsinlärning följer inte kända operanta eller respondenta inlärningsprinciper. Förmågan att relatera stimuli på detta sätt är troligen unik för människan som språkligt kompetent varelse. Inga experiment har med säkerhet kunnat påvisa denna förmåga hos något djur. Egenskapen är värdefull i många sammanhang men framstår också som en potentiell grogrund för mänskligt lidande.

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Hur uttalar man ordet ”ACT”?

Hantering av stress med hjälp av ACT

Ny ebok med ACT-metaforer

Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare  😉

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Gratis självhjälpskurs i ACT

Vem är Steven C. Hayes?

Vad är RFT nu igen?

kbtsverigelog

Vem var K. Anders Ericsson?

K. Anders Ericsson, född 1947 död 17 juni 2020, var en svensk forskare i psykologi tillika psykologiprofessor på Florida State University.

cropped-kbtsverigelog

Han är internationellt erkänd för sin forskning inom psykologin bakom expertis och prestation. Hans forskning ligger till grund för 10 000-timmarsregeln och deliberate practice/målmedveten träning. På svenska har Ericsson gett ut boken Peak: vetenskapen om att bli bättre på nästan allt — sanningen bakom 10 000-timmarsregeln.

Den så kallade ”10 000-timmarsregeln”,  populariserades av Malcolm Gladwell i boken Outliers som är baserad på Ericssons forskning.

Se även: Boken Målmedveten träning för psykoterapeuter

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Vad är klassisk betingning?


Vem var Leon Festinger?

Vem var Edward Thorndike?

Vem var John B. Watson?

Vem är Leslie Greenberg?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Vad kan jag kontrollera och inte?

Möt CORONA med hjälp av ACT

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

 

Vem var Leon Festinger?

Leon Festinger (1919-1989) var en amerikanska socialpsykolog. Han är kanske mest känd för att ha utvecklat teorin om kognitiv dissonans. Festinger betonade vikten av att studera situationer i verkliga livet, han själv infiltrerade bland annat en domedagssekt. Festinger företrädde en riktning som kom att kallas kognitivism.

 

Se även: Vem var John B. Watson?

Vem var Jean Piaget?

Vem var K. Anders Ericsson?

Modellinlärning och observationsinlärning

Vad är kognitiv dissonans?

Vem var Margit Norell?

Vem är Leslie Greenberg?

Vad är den biopsykosociala modellen?

Vad är Cognitive Process therapy?

Vad är kognitiv dissonans?

Kognitiv dissonans innebär en känsla av obehag som uppstår när det finns bristande överensstämmelse mellan olika värderingar, attityder, tankar och uppfattningar som kan finnas hos någon samt mellan dessa och tanken på vad han eller hon vill göra och faktiskt gör.

20200119_175735

När vi utsätts för kognitiv dissonans försöker vi så fort som möjligt att göra oss av med den genom att ändra våra attityder, åsikter och handlingar.

Begreppet skapades 1957 av Leon Festinger (1919-1989) Festinger företrädde en riktning som kom att kallas kognitivism.

Se även: Vem var John B. Watson?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Vem var K. Anders Ericsson?

Vem var Margit Norell?

Vem är Leslie Greenberg?

Vad är den biopsykosociala modellen?

Vad är Cognitive Process therapy?

Vem var Leon Festinger?

Vad är den biopsykosociala modellen?

Hälsa och ohälsa behöver ofta förstås inte bara ur ett perspektiv, utan istället som biologiska, psykologiska och sociala fenomen i samspel.

Den biopsykosociala modellen lanserades av den amerikanske psykiatern George Engel år 1977. Han menade att den biomedicinska sjukdomssynen måste ersättas med en modell som lägger lika stor vikt vid hälsotillståndets psykologiska och sociala sidor, som vid dess medicinska. De tre perspektiven tillsammans samverkar och inverkar i sjukdomsuppkomsten, och de måste alla beaktas vid utredning och behandling av sjukdomar. Synsättet accepteras numera av de flesta, åtminstone på ett allmänt plan, men tycks ändå ha svårt att tränga igenom i den kliniska verksamheten.

Den biopsykosociala modellen är tänkt att fungera som en allmän ram för bedömning och behandling av kroppssjukdomar, psykisk ohälsa och sociala problem på det sättet att alla tre aspekterna behöver beaktas, inte var för sig utan i deras samspel med varandra, om man vill nå fram till full förståelse av det problem som man står inför.

Engels modell har bibehållit och kanske till och med ökat i aktualitet sedan den lanserades 1977?

När det gäller bedömning och behandling är det således bra med ett biopsykosocialt förhållningssätt. De tre yrkeskategorierna läkare, psykolog och socionom är kanske de man vanligen brukar tänka sig i ett team för att få ihop det biopsykosociala perspektivet. Är någon, några eller kanske helst alla dessutom specialistutbildade till psykoterapeuter så kan man tänka sig att det ger förutsättningar till att kunna bedöma och även behandla psykisk ohälsa på ett gediget sätt.

Har du ett biopsykosocialt förhållningssätt?

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Se även: Psykoterapeutisk, psykosocial och annan icke-farmakologisk behandling av PTSD

Integrerad beteendehälsa – ett nytt koncept för primärvårdens psykosociala team.

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54På den här postern har vi sammanställt viktiga personer och begrepp

Anknytning till naturen gör barn lyckligare

Vem var David H Malan?

Hur är det med din anknytning?

Vad är den polyvagala teorin?

Vad är the Bobo doll experiment?

Kan du begreppet? 7

Här har vi sammanställt inlägg där vi delat information om begrepp, behandlingsmetoder och personer. Kan du begreppet?

S-Ö

A-B

C-E

F-J

K-M

N-O

P-R

Vad är schematerapi?

Vad är schizoaffektivt syndrom?

Vad är Schrödingers katt?

Vad är social fobi/ social ångest?

Vad är stereotypa beteenden?

Vad är stroopeffekten?

Vad är stimulusgeneralisering?

Vad är tankefällor?

Vad är Tavistock gruppträning?

Vem var Edward Thorndike?

Vad är TRT?

Vad är tredje vågens KBT?

Vad är tvetydiga illusioner?

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

Vad är valens?

Vad är de nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa?

Vad är värderingar eller värden i ACT?

Vem var John B. Watson?

Vad är Werthereffekten och Papagenoeffekten?

Vad är åskådareffekten eller bystander-effekten?

Se också: Vad är det egentligen på bilden?

Sex och anknytningsmönster

Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Kan du begreppet? 3

Här har vi sammanställt inlägg där vi delat information om begrepp, behandlingsmetoder och personer. Kan du begreppet?

F-J

A-B

C-E

Vem var Leon Festinger?

Vad är funktionella neurologiska störningar?

Vem är Leslie Greenberg?

Vad är lågaffektivt bemötande?

Vad är habit reversal training?

Vad är hemofobi?

Vad är hyperakusi?

Vad är hypervigilans?

Vad är en hexaflex?

Vad är IBS?

Vad är internaliserande symtom?

K-M

Se också: Vad är det första du ser på bilden? Del 1.

Vad är det egentligen på bilden?

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Årets förvillare och folkbildare 2019

Även i år står DISC/DISA och liknande i fokus när Vetenskap och Folkbildning utser Årets förvillare och folkbildare. Årets folkbildare har bland annat granskat kvacksalveri och pseudovetenskap och 2018 års förvillare ”Omgiven av” Thomas Erikson.

Se även: Omgiven av idioter är ovetenskaplig

Vetenskap och Folkbildning har för 33:a året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Christian Dahlström är Årets folkbildare 2019. Dahlström tilldelas utmärkelsen för sin enträgna och utmärkta grävande journalistik. Framför allt premieras hans arbete i podcasten Sinnessjukt, där han med stort mod och grundligt journalistiskt arbete exponerat maktmissbruk, kvacksalveri och pseudovetenskap, samtidigt som han också verkat folkbildande genom att informera om psykisk ohälsa och vetenskapligt baserade behandlingar skriver Vetenskap och Folkbildning i sin motivering. [1]

Se även: Thomas Erikson författare av boken Omgiven av idioter svarar på kritiken

Region Halland, Region Östergötland, Region Västernorrland och Västra Götalandsregionen är Årets förvillare 2019. Regionerna tilldelas utmärkelsen för att de spenderat miljontals kronor i skattemedel på pseudovetenskapliga utbildningar.

– Tyvärr är ovannämnda regioner bara toppen av ett isberg. Mindre nogräknade konsultbolag har under årtionden utnyttjat dåligt utbildade beställare inom både den privata och offentliga sfären genom att lura på dem DISC/DISA eller liknande produkter under den falska förespeglingen att de är vetenskapliga. Att privata företag väljer att slösa pengar på pseudovetenskap är tragiskt. Men när man skär hårt i den offentliga sektorn och samtidigt spenderar miljoner på dyra horoskopliknande tester, är det en skandal säger Vetenskap och Folkbildnings ordförande Pontus Böckman om utnämningen.

Se även: Författaren till ”Omgiven av…”-böckerna tilldelades titeln Årets förvillare 2018

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Thomas Erikson: kritikerna vill sänka en konkurrent

Ny artikel om boken Omgiven av idioter

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

[1] vof.se

Vad är beteendeaktivering?

”Man kan ändra hur man mår genom att ändra hur man gör!”

20200320_201635

Detta är en av grundprinciperna i beteendeaktivering.

Beteendeaktivering är en behandlingsmetod som sorteras under KBT. Beteendeaktivering fokuserar på aktivering av beteende hos personer med depression eller liknande problem.

Beteendeaktivering innebär att du först försöker finna mönster i dina vardagliga aktiviteter och beteenden. Om de bidrar till din nedstämdhet försöker du planera din vardag på ett annat sätt för att höja din sinnesstämning. Ofta handlar det om att hitta tillbaka till sådant man tidigare har tyckt om att göra men slutat med. Ofta handlar det om att komma igång med fysisk aktivitet. Det gäller vanligen också att få patienterna att lära sig att släppa återkommande negativa tankar.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Vad är tredje vågens KBT?

Vad är habit reversal training?

Vad är dysmorfofobi?

Vad är COPE?

Vad är schematerapi?

Vad är Compassionfokuserad terapi (CFT)?

Bok om att jobba med känslor i KBT

Följ KBT Sverige på instagram