Många med PMDS förlöjligas, får ingen hjälp alls, eller kan få fel diagnos

– Kvinnorna har berättat om alltifrån att bli klappade på huvudet, till att läkarna inte vet vad det handlar om, till att bli skrattade åt. Och det är ju inte okej, säger intresseorganisationen PMS-förbundets ordförande Ulrika Engmér Sandström till SVT Nyheter.

Elias Eriksson, som forskar på PMS och PMDS, menar att kunskapen inom vården är begränsad. Han säger till SVT Nyheter att det är en åkomma som har hamnat mellan två medicinska dicipliner – gynekologin och psykiatrin.

– Jag tror att kunskapen är ganska begränsad, jag tror inte att man i allmänhet är särskilt påläst när det gäller detta. Vanligtvis brukar kvinnor med den här typen av problem söka sig till sin gynekolog, men det är preparat ur psykiaternas verktygslåda som fungerar säger Elias Eriksson.

SVT Nyheter Väst har pratat med ett tiotal personer med PMS-besvär som berättar att de har blivit dåligt bemötta av vården i Västra Götaland.

Vad är diagnoskriterierna för PMDS? Vad är PMS och PMDS och vad kan hjälpa för att du ska må bättre?

Hur kan partnern vara till stöd? KBT-parterapi mot PMS

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Få hjälp att hantera PMS med KBT

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Examensarbete: Kognitiv beteendeterapi vid IBS (irritable bowel syndrome)

Vad är IBS?

”KBT och hypnos kan hjälpa mot tarmstörning”

Följ KBT Sverige på instagram:

Till inslaget PMS-förbundet ilska: ”Kvinnor blir skrattade åt”
Publicerad 27 oktober 2019

En diagnos ger bättre möjlighet till tillfrisknande

Information om vad problemet faktiskt kan vara ger betydligt bättre förutsättningar för tillfrisknande än besked om vad problemet inte kan vara. Det låter kanske ganska självklart? Det här är sagt gällande patienter med hälsoångest eller hypervigilans vilka ofta söker sjukvården på grund av oro för sjukdomar och kroppsförnimmelser.

Ett lugnande besked från vården kan ge minskad oro för stunden men patientens ångest, och behovet av att söka återförsäkran, återkommer ofta snabbt. Negativa provresultat och undersökningar som ej ger några svar kan spä på patienters oro för att de faktiskt kan ha en sjukdom och att deras problem aldrig kommer att bli lösta.

Får patienten information om att denne möjligen kan ha hälsoångest och att den kan behandlas så öppnar det upp för ett behandlingsupplägg där ”rätt” problem hamnar i fokus.

Vad är skillnaden mellan hypervigilans och hälsoångest?

En annan närbesläktad typ av hälsorelaterad ångest är bacillofobi eller bakteriofobi , i dagligt tal bacillskräck, en överdriven rädsla för att ens hälsa hotas av bakterier/baciller som kan finnas överallt.

Personer som har insikt i sin sjukdom behöver tas på allvar och erbjudas hjälp för sin ångest. Hur kan då hjälpen se ut och hur uppstår egentligen hälsorelaterad ångest?

Länge trodde man att det alltid fanns ett trauma vilket var orsak till hälsorelaterad ångest, ofta ledde det till en jakt efter orsaken. Hittades inget trauma så kunde det i sin tur leda till vidare känslor av hopplöshet och uppgivenhet. Fokus låg alltså på att bearbeta trauma (Det finns även KBT-behandling för trauma med metoder som prolonged exposure och schematerapi.). Hälsoångest kan uppstå tex efter allvarlig sjukdom eller dödsfall i den närmaste familjen, eller en ny livssituation med nytt ansvar men ibland hittas inte någon sådan koppling.

Hur går KBT-behandling för hälsorelaterad ångest till?

180627 KBT Sverige, Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

Se även: Diagnoskriterierna för egentlig depression enligt DSM-5

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

Vetenskapliga fakta om ätstörningar

– Det borde vara lika lätt att säga att man lider av anorexia nervosa som vilken annan sjukdom som helst detta menar professorn och experten Cynthia Bulik.

pexels-photo-4098368.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

Det viktigaste för att minska stigmat kring sjukdomen är att informera om den och berätta om de biologiska processer som ligger bakom, säger hon i en filmad föreläsning inspelad den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm.

Produktionsår:

Längd:

Tillgängligt till:

Se länk nedan

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Diagnoskriterierna för egentlig depression enligt DSM-5

Följ KBT Sverige på instagram

Till filmen

Animerad kortfilm om mindfulness

En bra animerad kortfilm om mindfulness (2.08 minuter lång): ”How mindfulness empowers us” hittar du nedan.

Se även artikeln: ”Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar” som också handlar om mindfulness.

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”

”Skadliga effekter – går snarast ner med mindfulnessträning”

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression hos vuxna

Vad är mindfulness eller medveten närvaro?

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Riksdagsledamot vill förebygga psykisk ohälsa med mindfulness

Se också: ”Mindfulness kan leda till ångest och depression”

”Skadliga effekter – går snarast ner med mindfulnessträning”

Vad är mindfulnessbaserad kognitiv terapi?

Riksdagsledamot vill förebygga psykisk ohälsa med mindfulness

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Vad är social fobi/ social ångest?

Det är relativt vanligt att känna en oro för att bli granskad, göra bort sig eller tappa kontrollen i sociala sammanhang.

En amerikansk undersökning från 1994 visade att 13,3% av befolkningen någon gång under sitt liv uppfyller kriterierna för social fobi. Social fobi innebär en rädsla för att tala inför publik, träffa nya människor eller andra sociala situationer. Med social fobi menas en rädsla för att göra bort sig, bli negativt bedömd och att stå i centrum i sociala situationer där de flesta människor inte upplever obehag. Social fobi är en ångeststörning där individen upplever obehag eller rädsla i eller inför sociala situationer. Social fobi finns i två olika former, generell social fobi och specifik social fobi. I den generella typen upplever individen ångest i närvaro av andra människor, i den specifika typen uppkommer ångestreaktionerna vid vissa situationer, till exempel då personen ska hålla ett föredrag. Hos vuxna med social fobi är det inte ovanligt med panikångestattacker. Den sociala ångesten kan visa sig på olika sätt, men vanligt är att

  • du börjar skaka
  • hjärtat slår snabbt eller hårt
  • du blir torr i munnen
  • du rodnar, blir varm eller känner dig kallsvettig
  • du får en klump i magen eller känner dig yr eller svag i musklerna.

Du kan också få domningskänslor i fingrar eller tår eller känna det som att det svartnar för ögonen, som om du håller på att svimma.

Typiska tankar för en person med social fobi kan vara att ”Jag gör bort mig”, ”Tänk om det syns” eller ”Vad ska alla tro?”. Det kan också kännas som att man så snabbt som möjligt måste fly från platsen för att slippa den obehagliga situationen.

Läs mer: Om fobier

Michael Nyqvists rollfigur har panikångest och går i KBT-behandling

”Lättare” psykisk ohälsa har ökat dramatiskt på senare tid. Varför och vad kan vi göra åt det?

Ung ångest: Ångesten håller mig hemma från skolan

Riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Att ha ångest är en del av livet men vad händer när den tar över?

Film: Att be om hjälp

Webbplatsen Psykiatristöd – ett stöd i det kliniska arbetet

Vad är tankefällor?

KBT bästa behandlingen för social ångest? https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/16/enligt-en-norsk-studie-sa-forefaller-kbt-vara-det-basta-behandlinalternativet-for-behandling-av-social-angest/

Källor för vidare läsning:

www.1177.se

https://medlineplus.gov/phobias.html

www.nationalencyklopedin.se

American Psychiatric Association (2002). MINI-D IV Diagnostiska Kriterier Enligt DSM-IV-TR. Pilgrim Press.

Barlow, D. H. (1993). Clinical Handbook of Psychological Disorders Second Edition. New York: The Guilford Press.

Crozier, W. Ray; Alden, Lynn E. International Handbook of Social Anxiety: Concepts, Research, and Interventions Relating to the Self and Shyness, p. 12. New York John Wiley & Sons, Ltd. (UK), 2001.

Kåver, Anna (1999). Social fobi – Att känna sig granskad och bortgjord. Cura Bokförlag och Utbildning AB. 

John G. Robertson: An Excess of Phobias and Manias. Senior Scribe Publications 2003.

Öst, Lars-Göran (2006). ”Specifik fobi och social fobi”. Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Stockholm: Natur och Kultur. sid. 71-88.

Svensk kortfilm om hur ångest kan begränsa en persons vardag.

Vad är hälsoångest?

Om fobier

Fobiʹ (grekiska -phobiʹa, av phoʹbos ‘fruktan’, ‘skräck’)

är intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. kräkningar, ormar, spindlar eller trånga rum. Fobi för bakterier och sk torgskräck också ganska vanligt.

Om du har en fobi är du så rädd för någonting att du börjar undvika det. Genom att undvika det som skrämmer kan fobin innebära ett hinder för dig att leva det liv du vill. Rädslan kan variera från ångest eller starkt obehag till panikartad rädsla. Ungefär 10-15% av befolkningen drabbas någon gång i livet av en fobi.

Om du har en specifik fobi så är rädslan tydligt knuten till en viss sak, plats eller företeelse. Den som har en specifik fobi reagerar starkt vid kontakt med det den är rädd för.

Vanliga symtom på fobier är panikkänslor, hjärtklappning, svettningar, darrningar och andnöd. Symptomen kan också delas upp i fysiologiska, beteendemässiga, tankemässiga och känslomässiga:

  • Fysiologiska: ökad puls, svett, darrning, ökad andning, spändhet, illamående, andnöd osv.
  • Beteendemässiga: till exempel att undvika eller dra sig undan (fly) från det obehagliga.
  • Tankemässiga: ”Jag kommer att dö”, ”Spindeln kommer att hoppa på mig”, ”Jag kommer att ramla” osv.
  • Känslomässiga: till exempel rädsla, pinsamhet, ilska.

Diagnosmanualen DSM-IV sorterar in social fobi, specifik fobi och agorafobi under kategorin ångestsyndrom, detta tillsammans med bland annat posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom. 

Obs! Att känna obehag inför någonting är inte samma sak som att ha en fobi. Om ditt liv däremot påverkas och begränsas dagligen på grund av din rädsla, kan det vara en fobi som du kan behöva behandling för. 

Om behandling av blodfobi, sprutfobi och skadefobi med tillämpad spänning.

Läs mer: Här är djuren vi finner mest skrämmande och avskyvärda

En lista med fobier

Se även: Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Vad är hälsoångest?

”ME/CFS kan öka dramatiskt efter pandemin”

Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram

Källor:

www.1177.se

https://medlineplus.gov/phobias.html

www.nationalencyklopedin.se

American Psychiatric Association (2002). MINI-D IV Diagnostiska Kriterier Enligt DSM-IV-TR. Pilgrim Press.

Barlow, D. H. (1993). Clinical Handbook of Psychological Disorders Second Edition. New York: The Guilford Press.

John G. Robertson: An Excess of Phobias and Manias. Senior Scribe Publications 2003.

Öst, Lars-Göran (2006). ”Specifik fobi och social fobi”. Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin. Stockholm: Natur och Kultur. sid. 71-88.

Välkommen till KBT Sverige

KBT Sverige önskar sprida kunskap om KBT, psykoterapi, psykoterapeutisk behandling, psykologisk behandling och närliggande områden. Sidan drivs av legitimerade psykoterapeuter som är lärare och handledare i psykoterapi med lång erfarenhet från fältet. Vi har bland annat erfarenhet av och god kunskap om behandling enskilt, i par och i grupp, med barn, ungdomar, vuxna och familjer. God erfarenhet av handledning och utbildning i ACT, andra KBT-metoder, målmedveten träning (deliberate practice) och även utbildnings och verksamhetshandledning från många olika fält, bland annat privatpraktiserande, kriminalvård, primärvård, vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri.

Vi bedriver behandling, utbildning och handledning med Stockholm som bas men även på flera andra orter runt om i Sverige. Vi har lokaler bland annat på Södermalm i Stockholm.

Välkommen att höra av dig om du söker KBT-behandling, utbildning eller handledning.

Då vi får många förfrågningar önskar vi att du i dagsläget företrädesvis hör av dig på kbtsverige@hotmail.com.

Vid behov av akut hjälp kontakta din psykiatriska mottagning, 112 eller se information på den här länken för andra instanser som erbjuder hjälp.

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54Vår KBT-poster innehåller många relevanta och centrala begrepp och personer, se den i sin helhet här.

Vad är KBT?

Enligt Dr. Aaron T Beck som också är den som påbörjade utvecklingen av KBT så förklaras KBT idag såhär:

In CBT, the therapist and the client work together as a team to identify and solve problems. Therapists help clients overcome their difficulties by changing their thinking, behavior, and emotional responses. CBT has been found to be effective in more than 1,000 outcome studies for a myriad of psychiatric disorders, including depression, anxiety disorders, eating disorders, and substance abuse, among others, and for personality disorders. It has also been demonstrated to be effective as an adjunctive treatment to medication for serious mental disorders such as bipolar disorder and schizophrenia. CBT has been adapted and studied for adolescents and children, couples, and families. Its efficacy has also been established in the treatment of many medical disorders, such as irritable bowel syndrome, chronic fatigue syndrome, hypertension, fibromyalgia, post-myocardial infarction depression, non-cardiac chest pain, cancer, diabetes, migraine, and other chronic pain disorders.

post