Faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen

Här nedan finns en modell som visar faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen.

Modellen är hämtad från boken Fundamentals of Clinical Supervision av Janine M. Bernard & Rodney K. Goodyear

Fundamentals of Clinical Supervision offers a comprehensive, interdisciplinary approach that makes it the most highly cited publication in the field and an authoritative resource for anyone seeking certification as an Approved Clinical Supervisor. Readers gain a thorough view of clinical supervision as they explore central themes from a variety of mental health professions, as well as the important topics of supervision models and modalities, administrative issues, and professional concerns.

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Målmedveten träning för psykoterapeuter

Målmedveten träning (deliberate practice) är ett begrepp som länge har använts för att studera hur expertis utvecklas på en mängd olika områden.

I boken Målmedveten träning för psykoterapeuter – Hur man förbättrar den kliniska effektiviteten presenterar Tony Rousmaniere ett program för hur en psykoterapeut stegvis kan träna specifika färdigheter samt klinisk medvetenhet och uthållighet, och på så vis höja den terapeutiska effektiviteten avsevärt.

Boken Målmedveten träning för psykoterapeuter riktar sig till psykoterapeuter, oavsett inriktning, på alla nivåer av professionellt kunnande.

Se övning i att förbättra intagningen med klienten nedan.

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Vill du nå bättre utfall som terapeut och lära dig mer om målmedveten träning? Läs mer och anmäl ditt deltagande till workshop i Deliberate Practice

Faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Att använda tomma stolen i CFT

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Relationella perspektiv på handledning

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

20191229_095510

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Sten Rönnberg gav i medlemsbladet för beteendeterapeutiska föreningen sex tips på hur en person som genomgått grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning på Kbt ska göra för att hålla sig ajour med vad som händer.

De 6 punkterna är:

1. Läs eller skriv något om KBT varje dag.

2. Gå i regelbunden handledning.

3. Följ utvecklingen inom KBT, tex genom e-postlistor, hemsidor och medlemsblad. (Också genom att följa KBT Sverige. /Red.)

4. Läs skönlitteratur och ta del av kulturutbudet. Det ger en hälsosam distans till livsfrågor och inblick i andra människors liv.

5. Motionera och ät enligt den aktuella forskningen på området.

6. Bli specialist på avspänning och avslappning. Det är ett bra sätt att själv undvika stress.

Vi på KBT Sverige saknar ett avsnitt om målmedvetet övande. Detta kan dock vara en central del av handledning.

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?


Beteendeterapin gjorde sitt intåg till Sverige under senare delen av 1960-talet. Sten Rönnberg låg bakom detta… Läs mer.

Uppdatering 200902: Professor emeritus Sten Rönnberg har avlidit

Skaparen av KBT har avlidit

Se även: Grundläggande psykoterapiutbildningar (ofta kallade Steg 1)

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

”Hästen läker sår”

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Vem var John B. Watson?

60-års utveckling av kognitiv teori och terapi

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

”Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna som gör underverk med patienterna, oavsett metod?

Forskning tyder på att det inte alltid handlar om erfarenhet, utan snarare om engagemang.

Forskarna menar att superterapeuten har en särskild sorts empatisk förmåga, är villig att tvivla på sig själv, och hela tiden tränar på att bli en bättre terapeut. Erfarenhet och metod är däremot underordnade egenskaper.”

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Ladda ned vår KBT-ord-poster

Medverkar i programmet gör Bruce Wampold, psykolog och psykiatriprofessor vid University of Wisconsin-Madison, Helene Nissen-Lie, assisterande professor i psykologi vid universitetet i Oslo och Fredrik Falkenström, psykolog och forskare vid Karolinska institutet.

Se länk till avsnittet här nedan.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Läs även: Vad är verksamt i psykoterapi?

Varför fungerar ofta placebo-psykoterapier?

Psykoterapeuter som är yngre har lättare att uppnå god allians

Film: Göra lite och nå längre som samtalsledare

Vad är Still-Face-experimentet?

Terapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Hur kan terapeuten se till att terapin blir så bra som möjligt?

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Film: Skapa trygghet och kontakt som samtalsledare

Personporträtt

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Följ KBT Sverige på instagram:

Ett avsnitt från Vetandets värld 171005, 19 min: Lyssna här

Psykoterapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

En studie av 70 norska psykoterapeuters arbete visar att personligheten påverkar behandlingsutfallet.

– De terapeuter som berättade att de var osäkra på sin insats hade bättre behandlingsresultat, säger Helene Nissen Li, psykoterapeut vid Oslo universitetet.

Studien omfattade totalt 70 psykoterapeuter och 255 patienter.

Psykoterapeuterna fick svara på enkäter om deras syn på sig själva och sitt yrke. Sedan följdes deras patienter två år efter avslutad behandling.

Resultatet visar att patienternas förmåga till relationer hade förbättrats, deras så kallade interpersonella problem hade minskat.

Patienterna hade bland annat svår problematik så som personlighetsstörningar och de behandlades med olika former av psykoterapi.

– Under lång tid, upp till två år senare, hade de bättre relationer till andra människor, de hävdade sig bättre och kunde knyta an till andra på ett sundare sätt, säger Helene Nissen Li.

Studien kan dock inte förklara varför terapeutens tvivel kopplas till ett bättre behandlingsresultat.

Lyssna på inslaget nedan

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Vad är verksamt i psykoterapi?

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Tillgången till psykoterapeuter är för liten, det kan vara en orsak till ökad förskrivning av antidepressiva

Vem får ställa diagnos?

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

Psykoterapeuten Jon Fredrickson om deliberate practice

Boken ”Peak : vetenskapen om att bli bättre på nästan allt : sanningen bakom 10 000-timmarsregeln”

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Lyssna på inslaget från Vetenskapsradion 170929.

20200119_175735

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

En avhandling i klinisk psykologi vid Stockholms universitet visar att patienter som utvecklar en trygg anknytning till sin terapeut uppvisar bättre och mer hållbara resultat av sin psykoterapi.

Relationerna mellan trygg anknytning till terapeuten, terapeutisk allians och utfallet av behandlingen undersöktes med det ett nytt mätinstrumentet. Resultaten visade att en trygg anknytning till terapeuten var relaterat till förbättring även efter kontroll gjorts för den terapeutiska alliansen.

Länk till avhandlingen nedan

Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Anknytningsteori ger ett annat perspektiv på sekter

Sex och anknytningsmönster

Hur kommer det sig att man inte kräver psykoterapeut-kompetens när man ser till de små barnen och deras föräldrar?

Psykoterapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

Snabba fakta om olika anknytningsmönster och hur de kan uppstå.

Hur kan terapeuten se till att terapin blir så bra som möjligt?

Terapeutbeteenden som är till hjälp eller till skada enligt klienter

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

Följ KBT Sverige på instagram

Läs mer om avhandlingen.

Läs också: Vad är verksamt i psykoterapi?

Hur du kan göra för att hålla fast vid dina nyårslöften.

Att ge nyårslöften är ganska vanligt. Det är inte lika vanligt att lyckas hålla fast vid sina nyårslöften. Att sätta några mindre delmål att uppnå under det kommande året istället för ett enda stort som ska gälla direkt kan vara en väg att gå. Om målen är realistiska så är chansen större att du ska klara av att hålla dem. Vill du t ex. leva hälsosammare så ingår det oftast flera delar. Om du kan konkretisera och i punktform skriva ned dessa delar så blir dina mål mer överblickbara och lättare att jobba mot. Försök att hitta andra som har liknande eller samma mål som du. Om du t ex. planerar att börja träna, försök hitta en träningskompis och/eller anmäl dig till någon form av gruppträning. Om ditt mål är att gå ned i vikt finns det viktminskningsfora som t ex. Viktväktarna. Vill du sluta röka finns det grupper för det och så vidare. Att lägga till ett beteende istället för att sluta med ett beteende ökar dina förutsättningar till att lyckas.

Uppdatering: Om du vill ta bättre hand om dig själv kanske detta inlägg kan vara till hjälp.

Exemplet ovan, att leva hälsosammare, är ofta ett för diffust mål. För hur ska du veta när du har uppnått det? Kan man få fatt på sina grundläggande värderingar, hur man vill vara och göra, och koppla dessa till sitt nyårslöfte så ger det bättre förutsättningar till att kunna leva i värderad riktning.

Att få bakslag/återfall när man försöker ändra på sina vanor är fullt normalt och inget att ge upp för. Se istället bakslaget som något du kan lära ifrån för att minska risken för nya bakslag. Genom att förstå dina utmaningar så är du bättre rustad till att hantera dem. Om kollegor, vänner och familj kan stötta dig till att hålla fast vid dina mål så ökar också sannolikheten till att du ska kunna uppnå dem. Chanserna ökar också om du belönar dig själv då du lyckas. Belöningarna behöver vara medvetet valda så att de verkligen är belöningar som stöttar dig i vidmakthållandet.

Gott nytt år!

20161230
KBT Sverige
Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i KBT

Se även: Kämpar du för att nå dina hälsomål? Lider du av ”false hope syndrome”?

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

ACT-film: The Struggle Switch

Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Film: Att översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

De fick stöd till återhämtning av varandra

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Personporträtt

Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

En lista med fobier

Vad är värderingar eller värden i ACT?

Vad är värderad riktning?

Diet och depression har ett samband

Rökning kan fördubbla risken att utveckla psykisk sjukdom

Relaterade artiklar:

Fysisk aktivitet lika effektivt som läkemedel eller kognitiv samtalsterapi (KBT) vid lindrig och måttlig depression?

Judith Beck om alliansens betydelse och skillnaden mellan KBT i kontrollerade randomiserade studier och klinisk verksamhet.

Det är stor skillnad på hur KBT används i randomiserade kontrollerade studier och i klinisk verksamhet. I den kliniska vardagen är det högst avgörande för utfallet att terapin anpassas till klientens kulturella bakgrund, utbildningsbakgrund, personliga preferenser och många andra faktorer. Om detta skriver Judith Beck i ett inlägg där även vikten av en god allians och vad strukturen under sessionerna syftar till tas upp.

Läs inlägget här nedan

Se även: Faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen

Psykoterapeuter som är yngre har lättare att uppnå god allians

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

”För mig gränsar de svenska riktlinjerna till det oetiska.”

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Vad är verksamt i psykoterapi?

Läs inlägget här (på engelska): https://psychotherapynetworker.org/blog/details/999/cognitive-behavioral-therapy-and-the-therapeutic-alliance