Antidepressiv eller Tolkien?

Kan du lista ut om svaret är en antidepressiv medicin eller en Tolkienkaraktär. Testa dina kunskaper i Quizet här.

Se även: Nalle Puh – patologiskt självtest

Kan du begreppet?

cropped-kbtsverigelog

Vad ser du först på bilden?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Psykosocialt stöd i coronatider

Kombinationen av mycket krav och lite kontroll är väldigt dålig

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar.

Att göra sådant som har betydelse i tider av stress

Bacillofobi och bakteriofobi

Vad är stabilisering?

Här är djuren vi finner mest skrämmande och avskyvärda

MÖT CORONA MED HJÄLP AV ACT

 

Kritik mot ny antidepressiv spray – ”sex personer dog”

Ett nytt läkemedel mot depression kan vara på väg in i Sverige. Det handlar om en nässpray med en narkotikaklassad substans rapporterar SVT Nyheter. [1]

Läkemedlet ska tas under övervakning av sjukvårdspersonal. Enligt tillverkaren kommer preparatets antidepressiva effekt snabbt, redan inom några veckor.

EU har godkänt nässprayen men flera svenska läkare och forskare är starkt kritiska mot beslutet och underlaget det baserades på.

– Underlaget för godkännande är anmärkningsvärt dåligt. Det finns bara en studie som visar en positiv effekt och det är en väldigt svag effekt, säger Göran Högberg, psykiatriker och leg. psykoterapeut till SVT Nyheter.

Nässprayen har biverkningar som yrsel, overklighetskänslor, förhöjt blodtryck och urinvägsbesvär.

Amerikanska FDA har gett marknadsgodkännande till nässprayen som kommer att marknadsföras under namnet Spravato (Esketamin). Sprayen är ett läkemedel i sparyform för behandling av terapiresistent depression, TRD, hos vuxna med svår depression skriver life science Sweden. [2]

Nässprayen har biverkningar som yrsel, overklighetskänslor, förhöjt blodtryck och urinvägsbesvär. Sex personer i behandlingsgruppen avled skriver SVT.

– Deltagarna dog av sådant som skulle kunna ha samband med den här substansen. Det var en trafikolycka, två fall av hjärtkärldöd och tre fall självmord. Men med ett så pass litet underlag kan man inte säga säkert, däremot är det en mycket stark varningssignal, säger Göran Högberg till SVT Nyheter.

Se även: Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Antidepressiva läkemedel presenteras på ett överdrivet positivt sätt och negativa aspekter undanhålls

Det är ju precis som om du har diabetes så kan du ta medicin för det och då är man ju inte sjuk hela tiden

Tim ”Avicii” Berglings pappa om ångesten och medicinerna

Läkemedelsbehandling av barn och unga kan leda till att de inte får tillgång till bevisat effektiv psykoterapeutisk behandling

Nationella riktlinjer för vård vid ångest och depression

Debattartikel:Gå inte på myten om kemisk obalans i hjärnan som orsak till depression och ångest

Fyra av tio patienter som fick KBT-behandling drabbades av biverkningar

[1] SVT Nyheter: ”Kritik mot nya antidepressiva sprayen – sex personer dog” 200304

[2] ”Grönt ljus för antidepressiv nässpray” 190319

Läkemedelsbehandling av barn och unga kan leda till att de inte får tillgång till bevisat effektiv psykoterapeutisk behandling

Det tycks inte finnas några positiva effekter av att enbart behandla barn och unga som har PTSD med läkemedel skriver Statens beredning för social och medicinsk utvärdering i en sammanfattning av brittisk forskning [1]. Det kan finnas en risk att läkemedelsbehandling hos barn och unga kan leda till att de inte får tillgång till bevisat effektiv psykoterapeutisk behandling. Det här understryker också vikten av att bedöma eventuell traumapåverkan när barn och unga söker hjälp, för att kunna erbjuda rätt behandling skriver SBU.

Se även: Många behandlingsinsatser för PTSD hos barn och unga har ingen mätbar effekt

KBT-metoder som är traumafokuserade kan minska PTSD hos barn och unga

Dans utan krav hjälper unga mot psykisk ohälsa

Larmen om den ökande psykiska ohälsan bland unga kan vara kraftigt överdrivna

Debatt: ”Låt vetenskapliga resultat styra valet av behandlingsmetod”

Varför kräver inte regionen att vårdcentralerna ska tillhandahålla vård från specialister i psykoterapi?

Debattartikel: Psykoterapi får aldrig vara en plånboksfråga

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död


[1] SBU 2019/128

Hur bra är det att ge mediciner i stället för att behandla den egentliga orsaken?

Åsa Nilsonne, psykoterapeut och författare, frågar sig hur bra det egentligen är att ge mediciner till unga som mår dåligt i stället för att behandla den egentliga orsaken.

pexels-photo-897817.jpeg
Foto av Nathan Cowley pu00e5 Pexels.com

Om hur hjärnan påverkar oss och hur hjärnan och en ung kropp påverkas av psykofarmaka.

Inspelat den 25 januari 2018 på Hilton Slussen i Stockholm. Arrangör: Andreas Murray och Maria Edlund, Krica och SAPU.

UR Samtiden – Unga vuxna-dagarna 2018
Föreläsning · 48:40 min

Till UR Samtiden: Hur ska man behandla unga som mår dåligt?

Enligt en norsk studie så förefaller KBT vara det bästa alternativet vid behandling av social ångest.

I en randomiserad kontrollerad studie med 102 patienter var 68% av de patienter som erhöll KBT-behandling återhämtade från social ångest ett år efter avslutad behandling. Detta att jämföra med 24% av de som istället fått läkemedelsbehandling med paroxetin och 4% av de som fått läkemedelsplacebo. En fjärde grupp erhöll KBT-behandling i kombination med paroxetin, ett år efter avslutad behandling var 40% av dessa fria från social ångest. Dessa resultat talar enligt forskningsledaren Hans Nordahl för att den behandling som har bäst långvarig effekt är den där patienten lär sig att självreglera istället för att göra sig beroende av läkemedel för att må bättre. Hans Nordahl är kopplad till Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Studien är publicerad i tidskriften Psychotherapy and Psychosomatics.

Se även: Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Ligger smartphones och sociala medier bakom ökad oro och ångest?

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”

Vad är hälsoångest?

Vad är skillnaden mellan hypervigilans och hälsoångest?

Avicii – en av många musiker med ångest

Länk till studien: https://www.researchgate.net/profile/Hans_Nordahl/publications

Läs mer:

KBT bättre än sömntabletter: Kasta sömntabletterna

Hur mår psykiatrin? Vad kan behövas för att få psykiatrin att fungera bättre?

I P1 på Sveriges radio sändes 161101 ett program med fokus på dessa frågor och den kritik mot behandling och diagnosticering som på senare tid lyfts upp och på olika sätt presenterats i media. Peter Gøtzsche och Allen Frances har lyfts fram som kritiker mot medicinering respektive diagnosticering. Den förre nationella psykiatrisamordnaren Anders Printz erfor negativa personliga händelser i kontakten med psykiatrin vilket blev en ögonöppnare och också ledde till att han under hösten 2016 gick ut och sa att hela den svenska psykiatrin behöver skrotas och byggas om från början.

Åsa Nilsonne och Sven Román var gäster i studion och programledare är Ulrika Hjalmarson Neideman.

Läs mer och lyssna (57 min) här.

Läs även tidigare artiklar från KBT Sverige nedan.

Om KBT-behandling istället för sömnmedicin.

Läkaren och professorn Peter Gøtzsches föredrag om dödlig psykiatri och organiserad förnekelse

Peter Gøtzsches föredrag från Stockholm på youtube.