Digital salong: Videohandledning: pedagogiska aspekter

”Att göra det vi gjort men nu i Zoom” – Att handleda och bedriva KBT på distans. Presentation av Aina Lindgren och Anna Mautner från Psykoterapimottagningen på Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Efterföljande diskussion och erfarenhetsutbyte: Vilka fördelar och pedagogiska förbättringar har videohandledningen gett oss? Vilka utmaningar för kvalitet och säkerhet finns? Hur fungerar det att handleda distansterapier?

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Skolorna införde KBT för att motverka skolk och mobbing

När? Tisdag 13 april med start kl. 18.00-19.00. Tryck här för att vara med

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

KBT-poster

Här har vi gjort en poster med ord som är relevanta för KBT på olika sätt. Skriv gärna ut den och dela den så gott du vill i oförändrat skick!

Se länk för nedladdning nedan.

hur vill jag vara

KBT Sverige har fått en ny facebooksida!

På instagram hittar du oss här: https://www.instagram.com/kbtsverige/

Ladda ned och se hela postern här i PDF-format.

Läs mer om personer och begrepp på postern tillsammans med andra KBT-begrepp här!

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Vilka delar kan vi jobba med i handledning?

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

20200119_175735

Vilka delar kan vi jobba med i handledning?

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

20200119_175735

Lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder av Katrin Byréus

I boken presenteras ett arbetssätt med väl utprovade kreativa metoder som författaren utvecklat under många år som handledare i en mängd olika verksamheter.

View this post on Instagram

Ur boken Lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder av Katrin Byréus I boken presenteras ett arbetssätt med väl utprovade kreativa metoder som författaren utvecklat under många år som handledare i en mängd olika verksamheter. Exempel på innehåll för handledningens olika delar är: användandet av visuella redskap som stimulerar nyfikenhet och fantasi, teamövningar som hjälper deltagarna att lära känna varandra, träna kommunikation och bygga tillit i gruppen, värderingsövningar för att konkretisera och lyfta dilemman och problem, gestaltande metoder, såsom forumspel, levande stolar och tejping, för att exempelvis bearbeta och utforska ärenden, byta perspektiv och praktiskt träna bemötande. Boken beskriver ett ledarskap baserat på ett salutogent förhållningssätt, teorier för grupputveckling och compassion. Den vänder sig till handledare som vill tillägna sig fler språk i handledning och utveckla sitt ledarskap. Även chefer, pedagoger och andra gruppledare kan ha utbyte av boken. #reflekterandeteam #reflekterandeposition #lagomovanligt #ramverketförpsykoterapihandledning #clinicalsupervision #psykoterapibok #kbtsverige #psykoterapeutersverige #kbt #kognitivbeteendeterapi #psykoterapi #psykoterapeutiskbehandling #kbtstockholm #psykologiskbehandling #handledareochlärareipsykoterapi #psykoterapihandledning #handledning #psykosocialhandledning #psykoterapihandledare #handledning

A post shared by KBT Sverige (@kbtsverige) on

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

20200119_175735

Faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen

Här nedan finns en modell som visar faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen.

Modellen är hämtad från boken Fundamentals of Clinical Supervision av Janine M. Bernard & Rodney K. Goodyear

Fundamentals of Clinical Supervision offers a comprehensive, interdisciplinary approach that makes it the most highly cited publication in the field and an authoritative resource for anyone seeking certification as an Approved Clinical Supervisor. Readers gain a thorough view of clinical supervision as they explore central themes from a variety of mental health professions, as well as the important topics of supervision models and modalities, administrative issues, and professional concerns.

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Sten Rönnberg gav i medlemsbladet för beteendeterapeutiska föreningen sex tips på hur en person som genomgått grundläggande utbildning i psykoterapi med inriktning på Kbt ska göra för att hålla sig ajour med vad som händer.

De 6 punkterna är:

1. Läs eller skriv något om KBT varje dag.

2. Gå i regelbunden handledning.

3. Följ utvecklingen inom KBT, tex genom e-postlistor, hemsidor och medlemsblad. (Också genom att följa KBT Sverige. /Red.)

4. Läs skönlitteratur och ta del av kulturutbudet. Det ger en hälsosam distans till livsfrågor och inblick i andra människors liv.

5. Motionera och ät enligt den aktuella forskningen på området.

6. Bli specialist på avspänning och avslappning. Det är ett bra sätt att själv undvika stress.

Vi på KBT Sverige saknar ett avsnitt om målmedvetet övande. Detta kan dock vara en central del av handledning.

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?


Beteendeterapin gjorde sitt intåg till Sverige under senare delen av 1960-talet. Sten Rönnberg låg bakom detta… Läs mer.

Uppdatering 200902: Professor emeritus Sten Rönnberg har avlidit

Skaparen av KBT har avlidit

Se även: Grundläggande psykoterapiutbildningar (ofta kallade Steg 1)

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

”Hästen läker sår”

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Vem var John B. Watson?

60-års utveckling av kognitiv teori och terapi

Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna?

”Vilka egenskaper har de riktigt duktiga psykoterapeuterna som gör underverk med patienterna, oavsett metod?

Forskning tyder på att det inte alltid handlar om erfarenhet, utan snarare om engagemang.

Forskarna menar att superterapeuten har en särskild sorts empatisk förmåga, är villig att tvivla på sig själv, och hela tiden tränar på att bli en bättre terapeut. Erfarenhet och metod är däremot underordnade egenskaper.”

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Ladda ned vår KBT-ord-poster

Medverkar i programmet gör Bruce Wampold, psykolog och psykiatriprofessor vid University of Wisconsin-Madison, Helene Nissen-Lie, assisterande professor i psykologi vid universitetet i Oslo och Fredrik Falkenström, psykolog och forskare vid Karolinska institutet.

Se länk till avsnittet här nedan.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Läs även: Vad är verksamt i psykoterapi?

Varför fungerar ofta placebo-psykoterapier?

Psykoterapeuter som är yngre har lättare att uppnå god allians

Film: Göra lite och nå längre som samtalsledare

Vad är Still-Face-experimentet?

Terapeuter som tvivlar på sig själva får bättre behandlingsresultat

Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Hur kan terapeuten se till att terapin blir så bra som möjligt?

En trygg anknytning till terapeuten ger hållbar psykoterapi

Film: Skapa trygghet och kontakt som samtalsledare

Personporträtt

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Följ KBT Sverige på instagram:

Ett avsnitt från Vetandets värld 171005, 19 min: Lyssna här