Lars-Göran Östs studie av ACT innehåller fel och bör räknas bort

Paul W.B. Atkins, Joseph Ciarrochi och Steven C. Hayes har gått igenom Lars-Göran Östs uppmärksammade studie från 2014 i vilken det bla hävdades att det inte fanns tillräcklig evidens för ACT-behandling för något tillstånd. I författarnas grundliga genomgång av Östs material har de hittat fel vilket bla har lett till att de rekommenderar att Östs resultat inte ska användas vid framtida studier vad gäller evidensen för ACT.

Higlights:

  • We found errors in Öst’s (2014) review of Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

  • Öst (2014) should be set aside in future considerations of the evidence for ACT.

  • We suggest how balanced reviews within transdiagnostic frameworks can be conducted.

 

Paul W.B. Atkins, Joseph Ciarrochi och Steven C. Hayes (2017) Departing from the essential features of a high quality systematic review of psychotherapy: A response to Öst (2014) and recommendations for improvement.
Annonser

Tetris minskar risken för flashbacks och utvecklande av PTSD?

Resultatet kommer av en studie på personer som väntade på vård på en akutmottagning i Oxford, Storbritannien. Samtliga drygt sjuttio personer hade överlevt en allvarlig trafikolycka för mindre än sex timmar sedan. Personer som spelade tetris i 20 minuter hade betydligt mindre flashbacks under den följande veckan jämfört med de som istället fick som instruktion att skriva ner detaljer om vad de gjorde i väntrummet. Detta presenteras i en artikel i tidningen Forskning & Framsteg. Rapporten finns publicerad i tidskriften Molecular Psychiatry.

OBS! Viktigt i sammanhanget är att en PTSD-diagnos inte sätts första veckan efter ett potentiellt trauma (KBT Sveriges anmärkning).

Stöd för tidig KBT-behandling av PTSD hos barn och ungdomar

En studie på unga 2-6 månader efter ett enskilt trauma (sk typ 1-trauma) gav som resultat att 71% hade ej PTSD efter att ha gått i kognitiv terapi jämfört med 27% av de som stod på väntlista i 10 veckor.

Cognitive therapy as an early treatment for post-traumatic stress disorder in children and adolescents: a randomized controlled trial addressing preliminary efficacy and mechanisms of action: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.12673/abstract

Om PTSD: Tiden läker inte alla sår.

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom. En föreläsning av Anke Ehlers

Om skillnader vad gäller risk för utvecklande av PTSD och om att behandlingen behöver anpassas.

Om biverkningar av psykoterapi – ”När terapin går snett”

Utifrån sin egen forskning skriver Alexander Rozental i Modern psykologi om negativa effekter av psykoterapi. Här tas också vikten upp av att gå till en legitimerad terapeut.

Alexander Rozental är lade fram sin doktorsavhandling Negative effects of Internet-based cognitive behavior therapy: Monitoring and reporting deterioration and adverse and unwanted events vid Stockholms universitet tidigare i år.

Artikeln

Psykologin förklarar vad som behövs för att vinna en oscar.

Sammanfattning: om du vill vinna en Oscar bör du vara en amerikansk skådespelare i en film som porträtterar amerikansk kultur. Resultatet presenteras av några australiensiska psykologiforskare som har gjort en storskalig analys av Oscarsvinnare.

Läs mer om undersökningen här.

 

 

Hur du får reda på om någon är narcissist genom att ställa en enda fråga.

Det har ofta använts formulär med flera frågor för att komma fram till om någon är narcissist eller inte. Ett vanligt instrument [1] innehåller 40 frågor. Vilken är frågan då? ”Hur narcissistisk är du? En narcissist skäms inte för att uttrycka att denne är narcissist. En person som inte är narcissist kommer istället att välja att skatta lågt för att slippa riskera skammen att uppfattas vara narcissist [2].

[1]  NPI

[2] Development and Validation of the Single Item Narcissism Scale (SINS)