Psykoterapeuter som är specialister på simrädsla sökes

UR Projektet Hej Hej Sverige håller just nu på med en dokumentärfilm som utforskar simrädsla/aquafobi och vi letar just nu efter en forskare eller psykoterapeuter som specialiserar sig inom ämnet Aquafobi/Simrädsla som skulle vilja medverka i en intervju i filmen.

❤ Se även: Inspirationsföreläsning om ACT – Acceptance and Commitment Therapy

En lista med fobier

Om du är intresserad av att vara med i programmet eller har tips på forskare eller psykoterapeuter som skulle vara intressanta maila gärna till: hejhejsverige@ur.se

”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Animerad kortfilm om mindfulness

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

 

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Dataspelsberoende klassas som sjukdom

Spelberoende klassificeras nu som missbruksdiagnos

Kostnadsfri webbkurs om autism

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Kostnadsfri webbutbildning för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB

Barnkonvention är nu svensk lag

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

 

Vad är tillämpad spänning?

Tillämpad spänning går ut på att du spänner dina muskler, vilket gör att blodtrycket ökar. Det hindrar att blodtrycket sjunker och därför minskar risken att svimma.

Tillämpad spänning som behandlingsmetod vid fobi för blod-, skador- och sprutor (bss-fobi) introducerades av Öst och Sterner redan 1987. [1] Metoden är lätt att lära ut och det krävs vanligen inte flera besök hos psykoterapeut, för många räcker det med ett.

Syftet med tillämpad spänning är att motverka blodtrycksfall i den parasympatiska andra fasen vid exponering av ett fobiskt stimuli. Alltså tvärtemot vad som är brukligt vid exponering, (då man strävar efter att få patienten så avslappnad som möjligt). För en patient med benägenhet att svimma är det i stället det motsatta, det vill säga muskelspänning, som fungerar bäst. Tillämpad spänning kombineras också med exponeringsträning.

Behandlingen sker vanligen i tre steg
1. Patienten får lära sig att noga identifiera tidiga symtom på blodtrycksfall. Spänningen ska sättas in snabbt. Har det systoliska trycket (det övre) gått ned till 80-90 är det oftast för sent att förhindra svimning.

2. Patienten får lära sig en effektiv spänningsteknik, att spänna händer, armar, lår och vadmuskler i stort sett samtidigt och hålla musklerna i spänning tills de känner att värmen stiger i ansiktet, att använda samma teknik vid svimningssymptom tills dessa klingar av för att sedan kunna använda denna teknik då de exponeras för fobiskt stimuli.

3. Exponering för fobiskt stimuli.

För att förbereda kroppen vid exempelvis injektion är det lämpligt att inleda med 5 x 20 sekunder med muskelspänning. Patienten spänner sedan under hela injektionstiden och en stund efteråt. När patienten kan känna igen tecken på att blodtrycket sjunker ska den använda spänningstekniken tills symtomen på blodtrycksfall försvunnit.

Sammanställt av: Nicklas Lakso, Socionom, Leg. psykoterapeut, Handledare och lärare i KBT för KBT Sverige

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Många män drabbas av dysmorfobi

Om fobier

En lista med fobier

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

CFT: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Vad är DBT?

Vad är Emotionsfokuserad terapi (EFT)?

Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Defusion: Räkna tankar

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Vad är Cognitive Process therapy?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag har en tanke…

Vad är schematerapi?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

[1] Öst LG, Sterner U. Applied tension. A specific behavioral method for treatment of blood phobia. Behav Res Ther 1987; 25: 25–9.

Följ KBT Sverige på instagram:

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

Det fanns på 1940-talet flera teorier om att det finns två sätt att lära på, men Orval Hobart Mowrer var den förste att kombinera de två som ingår i vad han kallade tvåfaktorteorin.

20200119_175735

Enligt tvåfaktorsmodellen uppstår fobier i två steg. Först genom klassisk betingning, som beskriven av Ivan Pavlov, som en skräckupplevelse av något vilket sedan hålls vid liv genom undvikande av detta (operant betingning, som beskriven av Edward Thorndike och senare B. F. Skinner) – förstärkning genom befrielse från den förmodade skräcken.

Det första ledet i Mowrers tvåfaktormodell är omtvistat då det inte är bevisat att fobier alltid uppstår genom klassisk betingning.

Se även: En lista med fobier

Vad är ”law of effect”?

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Kan du begreppet?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Coronaviruset ger kontrollförlust

KBT-behandling för hälsorelaterad ångest

Vad är skillnaden mellan hypervigilans och hälsoångest?

Ångest kan hjälpa dig minnas

Kan du begreppet?

Följ KBT Sverige på Facebook

Här är djuren vi finner mest skrämmande och avskyvärda

Spindlar var unika vad gäller hur både rädsla och avsky ökade intensivt.

Nära 2000 personer fick i en studie av forskare vid National Institute of Mental Health and Charles University i Tjeckien skatta online hur skrämmande och hur mycket äckel de upplevde av 25 olika djur [1]. Förutom spindlar fick personerna bland annat se se en snigel, en hund, en tjur, en mask, en kackerlacka, två sorters ormar och en myra. Djuren valdes ut för att de ofta källa till fobier. En röd panda fanns också med som icke skrämmande kontroll.

Araknofobi – rädsla för spindlar

En förklaringsmodell för vanliga djurfobier är att de innebär en överdriven, okontrollerad rädsla för djur vilken vi alla delar. Detta gäller speciellt djur som var hotande för våra förfäder så som ormar och spindlar. Detta var samstämmigt med resultaten i studien, giftormar och spindlar skapade störst rädsloreaktioner. Parasiter ledde till mest äckel. Bandmask och rundmask skapade både äckel och skräck.

14 av djuren skapade nästan ingen skräck. Däribland fanns möss, råttor och ödlor trots att de är källor till fobier.

Forskarna frågade deltagarna om tidigare trauman med djur, tex av att ha blivit biten eller klöst. Det visade sig förvånande att personer med sådana erfarenheter skattade sin rädsla som lägre än de som inte hade något tidigare djurtrauma. Man kan tänka sig att personer med högre rädsla är mer försiktiga och undvikande.

Forskarna tänker att deras resultat visar att rädsla och äckel tjänar som syfte att skydda oss från skada även i moderna miljöer.


Se även: Bacillofobi och bakteriofobi

Om fobier

En lista med fobier

Vad är social fobi/ social ångest?

Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

Fobi för Halloween

Virtuell verklighet ska bota fobi

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”


[1] Scary and nasty beasts: Self‐reported fear and disgust of common phobic animals

KBT-behandling för hälsorelaterad ångest

I KBT-behandling för hälsorelaterad ångest så som hälsoångest, hypervigilans och bacillofobi och bakteriofobi fokuserar man på att hitta och känna igen föreställningar och känslor som spär på och vidmakthåller problemet och att därefter hitta alternativa, funktionella tankar och beteenden. Orealistiska och ohjälpsamma tankar kan på så sätt brytas ned och bytas ut mot mer rationella idéer.

Läs även: Hälsorelaterad ångest: En diagnos ger bättre möjlighet till tillfrisknande

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”

Koncentrerad behandling av OCD och andra ångeststörningar

Skräckterapi för coronaångest

Webbsändning: nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

Steven Hayes om ACT för OCD

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

180627 KBT Sverige


Taggar: Hypokondri, hypokondribehandling, behandling för hypokondri.

Bacillofobi och bakteriofobi

Bacillofobi och bakteriofobi innebär att ha en överdriven och onormal rädsla för baciller, bakterier och mikroorganismer.

Personer med dessa fobier utvecklar ofta även en besatthet mot bakterier och smuts, och tvingar sig själva att utföra ritualer av tvätt och städning. Dessa fobier kan leda till städtvång.

Rädsla för bakterier heter på engelska germaphobia. Rädsla för tyskar eller tyska föremål heter teutofobi.

Se även: Coronaviruset ger kontrollförlust

Läs mer om fobier

En lista med fobier

Fobi för Halloween

Många män drabbas av dysmorfofobi

Vad är social fobi/ social ångest?

Virtuell verklighet ska bota fobi

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

Tv-serie om hur du kan bli av med en fobi

Följ KBT Sverige på instagram

Följ KBT Sverige på Facebook

Fobi för Halloween

Samhainofobi står för en överdriven rädsla för halloween. Samhain är en keltisk skördefest där man firade sommarens slut, och som ofta ses som det keltiska nyåret. Man trodde att gränsen mellan vår värld och de dödas värld var som tunnast under denna tid. Festen började den 31 oktober vilket också är det datum som halloween infaller på.

Halloween har många mer eller mindre skrämmande ting kopplade till sig så som häxor, spöken, spindlar och vampyrer. Alla dessa kan ge upphov till utvecklandet av fobier.

Se även: En lista med en massa olika fobier

Om fobier

Besök KBT Sverige på Facebook:

Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

Bacillofobi och bakteriofobi

Virtuell verklighet ska bota fobi

Många män drabbas av dysmorfofobi

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Om fredag den trettonde.

Fredag den 13:e är för många starkt förknippad med att vara en otursdag.

Orsaken till varför vi är så skrockfulla för fredag den trettonde är lite oklara. 12 har länge ansetts varit ett komplett nummer; 12 månader, Jesu lärjungar, antalet stjärntecken etc. 13 ligger nära men är ändå för mycket och skapar en obalans. Siffran 13 är ojämn och betraktas som ett oturstal vilket en del hävdar härrör från Jesus sista måltid då de var 13 personer till bordet. I nordisk mytologi finns berättelsen om hur svekets och ondskans gud Loke kom som den trettonde gästen till ett gästabud i Valhall varpå han lurade Höder att skjuta sin bror Balder. Fredagar har ofta betraktats som otursdagar vilket kanske kan ses som märkligt idag då fredagar är starten på helgen för de flesta. Fredagen den trettonde som olycksdag kan tidigast beläggas i mitten av 1800-talet, och verkligt spridd bland folk i allmänhet blev den först på 1900-talet. Något som troligen inte har minskat rädslan för fredag den trettonde är en serie skräckfilmer vilka innehåller namnet ”Friday the 13th”.

Det finns ett namn för fobi för fredag den trettonde och det är paraskevidekatriafobi.

Normala saker som händer på fredag den trettonde känns ofta speciella och viktiga. Om en liten olycka händer en annan dag så kommer du kanske att tänka att du har otur eller att det sker på grund av någon annan mer eller mindre rimlig omständighet. Sker olyckan på en fredag den trettonde så är risken stor att du tolkar in att olyckan skedde på grund av att det är den dagen. Du blir selektiv med din uppmärksamhet. Skrockfulla människor har en kraftigt ökad benägenhet att upptäcka fenomen som bekräftar deras skrockfullhet. Stämmer det då att fredag den trettonde är en otursdag? I själva verket är det så enligt en undersökning från Trygg-Hansa att antalet olyckor som sker på fredagar den trettonde är mindre på fredagar än andra fredagar (en undersökning från försäkringsbolaget If visade dock siffror som motsade detta). Räddningsverket har också presenterat statistik som visar att de inte gör fler utryckningar fredag den trettonde än andra fredagar.

Se även: Araknofobi – rädsla för spindlar

Hemofobi och Hematofobi – Rädsla för blod, blodfobi.

Social överföring av rädsla och/eller social överföring av lugn och trygghet.

Vad är hälsoångest?

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Agorafobi – torgskräck

Vad är social fobi/ social ångest?

Källor till mer läsning

Information om fobier

svd.se

dn.se

KBT Sverige 2017

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Aaron T Beck anses vara skaparen av kognitiv terapi.

20200320_201635

Becks banbrytande teorier används allmänt vid behandling av bl a klinisk depression.

Beck har även utvecklat självskattningstest av depression och ångest, däribland Beck Depression Inventory (BDI) som blev ett av de mest använda instrumenten för att mäta depressionssvårighetsgrad.

Beck har publicerat mer än 600 professionella tidskriftsartiklar och författat eller medförfattat 25 böcker.

Becks banbrytande teorier används allmänt vid behandling av bl a klinisk depression.

Beck har även utvecklat självskattningstest av depression och ångest, däribland Beck Depression Inventory (BDI) som blev ett av de mest använda instrumenten för att mäta depressionssvårighetsgrad.

Beck har publicerat mer än 600 professionella tidskriftsartiklar och författat eller medförfattat 25 böcker.

I en artikel med ett porträtt av den nu 95årige Dr. Beck, en av förgrundsgestalterna bakom psykoterapiformen Kognitiv beteendeterapi, får vi lära känna honom närmare.

Vi får veta att Beck tidigt drabbades av egna fobier och hur det gick till då han på egen hand övervann dem. Det framkommer (kanske inte så förvånande) att Beck själv har mycket lite intresse av hur han formats av sina barndomsupplevelser. Vi får också läsa om Becks egna erfarenheter som psykoanalytiker: att de luddiga mål som fanns för analysen gjorde honom utmattad i hans arbete.

I artikeln berättas även om hur det gick till när Beck valde att frångå ramarna för psykoanalys och bad sin patient att sitta upp så att hon kunde se hans ansiktsuttryck och hur han började ställa fler frågor och tolka svaren på ett annat sätt än det psykoanalytiska.

Artikeln publicerades i The New York times 000111.

Se länk nedan.

Aaron Beck är en av alla de personer och begrepp som finns med på KBT Sveriges KBT-poster

Se också: Norrbottningen som tog KBT till Sverige

Johan Cullberg – svensk psykiatris nestor i stor radiointervju

Kognitiv beteendeterapi – historia och framtid, föreläsning av Dr. Arthur Freeman.

Aaron Beck högt upp på listan över inflytelserika läkare

Vad är operant betingning?

Kognitiv beteendeterapi vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

Kognitiv terapi för mer komplexa problem : när vanliga metoder inte fungerar

Läs artikeln: https://mobile.nytimes.com/2000/01/11/science/scientist-at-work-aaron-t-beck-pragmatist-embodies-his-no-nonsense-therapy.html

Artikel med Aaron Becks dotter Judith Beck om alliansens betydelse mm.

KBT Sverige 2017

Araknofobi – rädsla för spindlar

Araknofobi (eller arachnofobi) är en överdriven och irrationell rädsla för spindlar.

20200320_201635

Ibland kan även ett objekt som påminner om en spindel trigga en panikattack för araknofobiker.  Araknofobi är en specifik fobi, vanliga symtom vid specifik fobi är panikkänslor, hjärtklappning, svettningar, darrningar och andnöd.

Läs mer om fobier, hur de uppstår och hur fobibehandling går till: Om fobier

En lista med olika typer av fobier och karakteristika: Förteckning över fobier

Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

Fobi för Halloween

Bacillofobi och bakteriofobi

Många män drabbas av dysmorfobi

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Uppdaterat 171123: Rädd för spindlar? Just nu pågår en experimentell studie av rädsloaktivering hos spindelrädda. Läs mer och anmäl deltagande här.

Tv-serie om hur du kan bli av med en fobi

Virtuell verklighet ska bota fobi

Gilla KBT Sverige på facebook: facebook.com/kbtsverige

Källor till mer läsning:

www.1177.se

https://medlineplus.gov/phobias.html

www.nationalencyklopedin.se

American Psychiatric Association (2002). MINI-D IV Diagnostiska Kriterier Enligt DSM-IV-TR. Pilgrim Press.

John G. Robertson: An Excess of Phobias and Manias. Senior Scribe Publications 2003.