Vad är tillämpad spänning?

Tillämpad spänning går ut på att du spänner dina muskler, vilket gör att blodtrycket ökar. Det hindrar att blodtrycket sjunker och därför minskar risken att svimma.

Tillämpad spänning som behandlingsmetod vid fobi för blod-, skador- och sprutor (bss-fobi) introducerades av Öst och Sterner redan 1987. [1] Metoden är lätt att lära ut och det krävs vanligen inte flera besök hos psykoterapeut, för många räcker det med ett.

Syftet med tillämpad spänning är att motverka blodtrycksfall i den parasympatiska andra fasen vid exponering av ett fobiskt stimuli. Alltså tvärtemot vad som är brukligt vid exponering, (då man strävar efter att få patienten så avslappnad som möjligt). För en patient med benägenhet att svimma är det i stället det motsatta, det vill säga muskelspänning, som fungerar bäst. Tillämpad spänning kombineras också med exponeringsträning.

Behandlingen sker vanligen i tre steg
1. Patienten får lära sig att noga identifiera tidiga symtom på blodtrycksfall. Spänningen ska sättas in snabbt. Har det systoliska trycket (det övre) gått ned till 80-90 är det oftast för sent att förhindra svimning.

2. Patienten får lära sig en effektiv spänningsteknik, att spänna händer, armar, lår och vadmuskler i stort sett samtidigt och hålla musklerna i spänning tills de känner att värmen stiger i ansiktet, att använda samma teknik vid svimningssymptom tills dessa klingar av för att sedan kunna använda denna teknik då de exponeras för fobiskt stimuli.

3. Exponering för fobiskt stimuli.

För att förbereda kroppen vid exempelvis injektion är det lämpligt att inleda med 5 x 20 sekunder med muskelspänning. Patienten spänner sedan under hela injektionstiden och en stund efteråt. När patienten kan känna igen tecken på att blodtrycket sjunker ska den använda spänningstekniken tills symtomen på blodtrycksfall försvunnit.

Sammanställt av: Nicklas Lakso, Socionom, Leg. psykoterapeut, Handledare och lärare i KBT för KBT Sverige

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Många män drabbas av dysmorfobi

Om fobier

En lista med fobier

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

CFT: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Vad är DBT?

Vad är Emotionsfokuserad terapi (EFT)?

Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Defusion: Räkna tankar

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Vad är Cognitive Process therapy?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag har en tanke…

Vad är schematerapi?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

[1] Öst LG, Sterner U. Applied tension. A specific behavioral method for treatment of blood phobia. Behav Res Ther 1987; 25: 25–9.

Följ KBT Sverige på instagram:

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

Det fanns på 1940-talet flera teorier om att det finns två sätt att lära på, men Orval Hobart Mowrer var den förste att kombinera de två som ingår i vad han kallade tvåfaktorteorin.

20200119_175735

Enligt tvåfaktorsmodellen uppstår fobier i två steg. Först genom klassisk betingning, som beskriven av Ivan Pavlov, som en skräckupplevelse av något vilket sedan hålls vid liv genom undvikande av detta (operant betingning, som beskriven av Edward Thorndike och senare B. F. Skinner) – förstärkning genom befrielse från den förmodade skräcken.

Det första ledet i Mowrers tvåfaktormodell är omtvistat då det inte är bevisat att fobier alltid uppstår genom klassisk betingning.

Se även: En lista med fobier

Vad är ”law of effect”?

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Kan du begreppet?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Coronaviruset ger kontrollförlust

KBT-behandling för hälsorelaterad ångest

Vad är skillnaden mellan hypervigilans och hälsoångest?

Ångest kan hjälpa dig minnas

Kan du begreppet?

Följ KBT Sverige på Facebook

Här är djuren vi finner mest skrämmande och avskyvärda

Spindlar var unika vad gäller hur både rädsla och avsky ökade intensivt.

Nära 2000 personer fick i en studie av forskare vid National Institute of Mental Health and Charles University i Tjeckien skatta online hur skrämmande och hur mycket äckel de upplevde av 25 olika djur [1]. Förutom spindlar fick personerna bland annat se se en snigel, en hund, en tjur, en mask, en kackerlacka, två sorters ormar och en myra. Djuren valdes ut för att de ofta källa till fobier. En röd panda fanns också med som icke skrämmande kontroll.

Araknofobi – rädsla för spindlar

En förklaringsmodell för vanliga djurfobier är att de innebär en överdriven, okontrollerad rädsla för djur vilken vi alla delar. Detta gäller speciellt djur som var hotande för våra förfäder så som ormar och spindlar. Detta var samstämmigt med resultaten i studien, giftormar och spindlar skapade störst rädsloreaktioner. Parasiter ledde till mest äckel. Bandmask och rundmask skapade både äckel och skräck.

14 av djuren skapade nästan ingen skräck. Däribland fanns möss, råttor och ödlor trots att de är källor till fobier.

Forskarna frågade deltagarna om tidigare trauman med djur, tex av att ha blivit biten eller klöst. Det visade sig förvånande att personer med sådana erfarenheter skattade sin rädsla som lägre än de som inte hade något tidigare djurtrauma. Man kan tänka sig att personer med högre rädsla är mer försiktiga och undvikande.

Forskarna tänker att deras resultat visar att rädsla och äckel tjänar som syfte att skydda oss från skada även i moderna miljöer.


Se även: Bacillofobi och bakteriofobi

Om fobier

En lista med fobier

Vad är social fobi/ social ångest?

Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

Fobi för Halloween

Virtuell verklighet ska bota fobi

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”


[1] Scary and nasty beasts: Self‐reported fear and disgust of common phobic animals

KBT-behandling för hälsorelaterad ångest

I KBT-behandling för hälsorelaterad ångest så som hälsoångest, hypervigilans och bacillofobi och bakteriofobi fokuserar man på att hitta och känna igen föreställningar och känslor som spär på och vidmakthåller problemet och att därefter hitta alternativa, funktionella tankar och beteenden. Orealistiska och ohjälpsamma tankar kan på så sätt brytas ned och bytas ut mot mer rationella idéer.

Läs även: Hälsorelaterad ångest: En diagnos ger bättre möjlighet till tillfrisknande

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”

Koncentrerad behandling av OCD och andra ångeststörningar

Skräckterapi för coronaångest

Webbsändning: nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

Steven Hayes om ACT för OCD

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

180627 KBT Sverige


Taggar: Hypokondri, hypokondribehandling, behandling för hypokondri.

Bacillofobi och bakteriofobi

Bacillofobi och bakteriofobi innebär att ha en överdriven och onormal rädsla för baciller, bakterier och mikroorganismer.

Personer med dessa fobier utvecklar ofta även en besatthet mot bakterier och smuts, och tvingar sig själva att utföra ritualer av tvätt och städning. Dessa fobier kan leda till städtvång.

Rädsla för bakterier heter på engelska germaphobia. Rädsla för tyskar eller tyska föremål heter teutofobi.

Se även: Coronaviruset ger kontrollförlust

Läs mer om fobier

En lista med fobier

Fobi för Halloween

Många män drabbas av dysmorfofobi

Vad är social fobi/ social ångest?

Virtuell verklighet ska bota fobi

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

Tv-serie om hur du kan bli av med en fobi

Följ KBT Sverige på instagram

Följ KBT Sverige på Facebook

Fobi för Halloween

Samhainofobi står för en överdriven rädsla för halloween. Samhain är en keltisk skördefest där man firade sommarens slut, och som ofta ses som det keltiska nyåret. Man trodde att gränsen mellan vår värld och de dödas värld var som tunnast under denna tid. Festen började den 31 oktober vilket också är det datum som halloween infaller på.

Halloween har många mer eller mindre skrämmande ting kopplade till sig så som häxor, spöken, spindlar och vampyrer. Alla dessa kan ge upphov till utvecklandet av fobier.

Se även: En lista med en massa olika fobier

Om fobier

Besök KBT Sverige på Facebook:

Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

Bacillofobi och bakteriofobi

Virtuell verklighet ska bota fobi

Många män drabbas av dysmorfofobi

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Om fredag den trettonde.

Fredag den 13:e är för många starkt förknippad med att vara en otursdag.

Orsaken till varför vi är så skrockfulla för fredag den trettonde är lite oklara. 12 har länge ansetts varit ett komplett nummer; 12 månader, Jesu lärjungar, antalet stjärntecken etc. 13 ligger nära men är ändå för mycket och skapar en obalans. Siffran 13 är ojämn och betraktas som ett oturstal vilket en del hävdar härrör från Jesus sista måltid då de var 13 personer till bordet. I nordisk mytologi finns berättelsen om hur svekets och ondskans gud Loke kom som den trettonde gästen till ett gästabud i Valhall varpå han lurade Höder att skjuta sin bror Balder. Fredagar har ofta betraktats som otursdagar vilket kanske kan ses som märkligt idag då fredagar är starten på helgen för de flesta. Fredagen den trettonde som olycksdag kan tidigast beläggas i mitten av 1800-talet, och verkligt spridd bland folk i allmänhet blev den först på 1900-talet. Något som troligen inte har minskat rädslan för fredag den trettonde är en serie skräckfilmer vilka innehåller namnet ”Friday the 13th”.

Det finns ett namn för fobi för fredag den trettonde och det är paraskevidekatriafobi.

Normala saker som händer på fredag den trettonde känns ofta speciella och viktiga. Om en liten olycka händer en annan dag så kommer du kanske att tänka att du har otur eller att det sker på grund av någon annan mer eller mindre rimlig omständighet. Sker olyckan på en fredag den trettonde så är risken stor att du tolkar in att olyckan skedde på grund av att det är den dagen. Du blir selektiv med din uppmärksamhet. Skrockfulla människor har en kraftigt ökad benägenhet att upptäcka fenomen som bekräftar deras skrockfullhet. Stämmer det då att fredag den trettonde är en otursdag? I själva verket är det så enligt en undersökning från Trygg-Hansa att antalet olyckor som sker på fredagar den trettonde är mindre på fredagar än andra fredagar (en undersökning från försäkringsbolaget If visade dock siffror som motsade detta). Räddningsverket har också presenterat statistik som visar att de inte gör fler utryckningar fredag den trettonde än andra fredagar.

Se även: Araknofobi – rädsla för spindlar

Hemofobi och Hematofobi – Rädsla för blod, blodfobi.

Social överföring av rädsla och/eller social överföring av lugn och trygghet.

Vad är hälsoångest?

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Agorafobi – torgskräck

Vad är social fobi/ social ångest?

Källor till mer läsning

Information om fobier

svd.se

dn.se

KBT Sverige 2017

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Aaron T Beck anses vara skaparen av kognitiv terapi.

20200320_201635

Becks banbrytande teorier används allmänt vid behandling av bl a klinisk depression.

Beck har även utvecklat självskattningstest av depression och ångest, däribland Beck Depression Inventory (BDI) som blev ett av de mest använda instrumenten för att mäta depressionssvårighetsgrad.

Beck har publicerat mer än 600 professionella tidskriftsartiklar och författat eller medförfattat 25 böcker.

Becks banbrytande teorier används allmänt vid behandling av bl a klinisk depression.

Beck har även utvecklat självskattningstest av depression och ångest, däribland Beck Depression Inventory (BDI) som blev ett av de mest använda instrumenten för att mäta depressionssvårighetsgrad.

Beck har publicerat mer än 600 professionella tidskriftsartiklar och författat eller medförfattat 25 böcker.

I en artikel med ett porträtt av den nu 95årige Dr. Beck, en av förgrundsgestalterna bakom psykoterapiformen Kognitiv beteendeterapi, får vi lära känna honom närmare.

Vi får veta att Beck tidigt drabbades av egna fobier och hur det gick till då han på egen hand övervann dem. Det framkommer (kanske inte så förvånande) att Beck själv har mycket lite intresse av hur han formats av sina barndomsupplevelser. Vi får också läsa om Becks egna erfarenheter som psykoanalytiker: att de luddiga mål som fanns för analysen gjorde honom utmattad i hans arbete.

I artikeln berättas även om hur det gick till när Beck valde att frångå ramarna för psykoanalys och bad sin patient att sitta upp så att hon kunde se hans ansiktsuttryck och hur han började ställa fler frågor och tolka svaren på ett annat sätt än det psykoanalytiska.

Artikeln publicerades i The New York times 000111.

Se länk nedan.

Aaron Beck är en av alla de personer och begrepp som finns med på KBT Sveriges KBT-poster

Se också: Norrbottningen som tog KBT till Sverige

Johan Cullberg – svensk psykiatris nestor i stor radiointervju

Kognitiv beteendeterapi – historia och framtid, föreläsning av Dr. Arthur Freeman.

Aaron Beck högt upp på listan över inflytelserika läkare

Vad är operant betingning?

Kognitiv beteendeterapi vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

Kognitiv terapi för mer komplexa problem : när vanliga metoder inte fungerar

Läs artikeln: https://mobile.nytimes.com/2000/01/11/science/scientist-at-work-aaron-t-beck-pragmatist-embodies-his-no-nonsense-therapy.html

Artikel med Aaron Becks dotter Judith Beck om alliansens betydelse mm.

KBT Sverige 2017

Araknofobi – rädsla för spindlar

Araknofobi (eller arachnofobi) är en överdriven och irrationell rädsla för spindlar.

20200320_201635

Ibland kan även ett objekt som påminner om en spindel trigga en panikattack för araknofobiker.  Araknofobi är en specifik fobi, vanliga symtom vid specifik fobi är panikkänslor, hjärtklappning, svettningar, darrningar och andnöd.

Läs mer om fobier, hur de uppstår och hur fobibehandling går till: Om fobier

En lista med olika typer av fobier och karakteristika: Förteckning över fobier

Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Hur man kan hjälpa sig själv att hantera fobier

Fobi för Halloween

Bacillofobi och bakteriofobi

Många män drabbas av dysmorfobi

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Uppdaterat 171123: Rädd för spindlar? Just nu pågår en experimentell studie av rädsloaktivering hos spindelrädda. Läs mer och anmäl deltagande här.

Tv-serie om hur du kan bli av med en fobi

Virtuell verklighet ska bota fobi

Gilla KBT Sverige på facebook: facebook.com/kbtsverige

Källor till mer läsning:

www.1177.se

https://medlineplus.gov/phobias.html

www.nationalencyklopedin.se

American Psychiatric Association (2002). MINI-D IV Diagnostiska Kriterier Enligt DSM-IV-TR. Pilgrim Press.

John G. Robertson: An Excess of Phobias and Manias. Senior Scribe Publications 2003.

En lista med fobier

Här nedan följer en omfattande lista över fobier

20170916_135507

Aerofobi – Flygrädsla

Agorafobi – Torgskräck. Fobi för offentliga platser.

Agyrofobi: Rädsla för att korsa vägar.

Aikmofobi – Rädsla för vassa och spetsiga föremål

Ailurofobi – rädsla för katter

Akrofobi och Altofobi – Rädsla för höjder

Akustikfobi – rädsla för ljud

Algofobi – rädsla för smärta

Amathofobi – rädsla för damm

Amaxofobi – rädsla för att köra bil

Ambulofobi – rädsla för att gå

Anthofobi: Rädsla för blommor.

Androfobi – Rädsla för män

Anthropofobi – Rädsla för människor

Anupafobi – rädsla för att inte bli gift

Arachibutyrofobi – rädsla för att jordnötssmör ska fastna i gommen

Araknofobi – rädsla för Spindlar

Astrafobi – rädsla för blixtar, himlen, stjärnor

Aulofobi – rädsla för flöjter.

Autofobi – Rädsla för ensamhet

Följ KBT Sverige på instagram:

Bacillofobi – Rädsla för mikroorganismer

Bakteriofobi – Rädsla för bakterier

Barofobi – rädsla för gravitation

Basofobi – rädsla för att falla

Batrachofobi – Rädsla för kräldjur

Bibliofobi – Rädsla för böcker

Blennofobi – rädsla för slime.

Bromidrosfobi – rädsla för kroppslukter

Brontofobi – åskrädsla

Caligynefobi – rädsla för vackra kvinnor

Carcinomatofobi – rädsla för cancer

Charofobi – rädsla för att dansa.

Chrematofobi – rädsla för pengar

Chromofobi – rädsla för färger

Cibofobi – rädsla för mat

Coulrofobi – rädsla för clowner

Cynofobi – rädsla för hundar

Cyprianofobi – rädsla för prostituerade

Här är djuren vi finner mest skrämmande och avskyvärda

Dendrofobi – rädsla för träd

Dentofobi – tandläkarskräck

Didaskaleinofobi – rädsla för att gå i skolan

Dikefobi – rädsla för rättvisa

Emetofobi – Rädsla för att kräkas eller att andra ska kräkas

Entomofobi – Rädsla för insekter

Eosofobi – rädsla för solnedgången

Equinofobi – Rädsla för hästar

Eremofobi – rädsla för ensamhet

Ergasiofobi – rädsla för att arbeta

Erotofobi – rädsla för sexuell samvaro

Erytrofobi – Rädsla för att rodna och för röd färg

Etnofobi – Rädsla för människor av en viss etnicitet

Filematofobi – rädsla för att kyssas

Filofobi – rädsla för att bli kär

Fobofobi – rädsla för fobier

Fonofobi – rädsla för ljud

Fotofobi – rädsla för ljus

Gamofobi – rädsla för äktenskap

Genufobi – rädska för knän

Gefyrofobi – rädsla för att åka över broar

Gerontofobi – rädsla för gamla människor

Geropeladofobi – rädsla för gamla, skalliga människor

Grafofobi – rädsla för handskrift

Gymnofobi – rädsla för nakenhet

Gynofobi – rädsla för kvinnor

❤ Följ KBT Sverige på Facebook: facebook.com/kbtsverige

Harpaxofobi – rädsla för att bli rånad

Hedonofobi – Rädsla för nöje

Hematofobi och Hemofobi – Rädsla för blod

Läs om behandling av blodfobi, sprutfobi och skadefobi med tillämpad spänning.

Heterofobi – Rädsla för det motsatta könet

Hierofobi – rädsla för kristna föremål och präster

Hodofobi – Rädsla för resor

Hoplofobi – Rädsla för vapen

Hydrofobi – rädsla för vatten

Hypnofobi – rädsla för sömn

Hypokondri – rädsla för sjukdomar

Iatrofobi – läkarskräck

Iktyfobi – Rädsla för fiskar

Kainofobi – Rädsla för nya ting, situationsångest

Kakorrafiafobi – Rädsla för misslyckande

Kardiofobi – Rädsla för hjärtsjukdom

Keraunofobi – Rädsla för åska

Kinesofobi – rädsla för rörelse

Klaustrofobi – Rädsla för slutna utrymmen

Klinofobi – rädsla för att gå och lägga sig

Koprofobi – Rädsla för avföring

Kromofobi – Rädsla för färger

Lachanofobi – Rädsla för grönsaker

Lilapsofobi – rädsla för orkaner

Linonofobi – Rädsla för snören

Logofobi – Rädsla för ord

Lygofobi – rädsla för mörker

Lyssofobi – rädsla för att bli galen

Makrofobi – rädsla för långa väntetider

Megalofobi – rädsla för stora föremål

Mekanofobi – rädsla för teknik och maskiner

Melofobi – rädsla för att hata musik

Molysmofobi – rädsla för smuts

Mykofobi – Rädsla för svampar

Molysmofobi – rädsla för poesi

Mysofobi – Rädsla för smuts

Mytofobi – Rädsla för lögner

Nebulafobi – rädsla för dimma

Nekrofobi – Rädsla för döden, döda saker

Neofobi – rädsla för allt nytt

Nomofobi – Rädsla för att vara utan mobiltelefonkontakt.

Nosofobi – Rädsla för sjukdomar

Novercafobi – rädsla för svärmor

Nyctofobi – Rädsla för mörker

Ladda ner KBT Sveriges KBT-poster!

Olfaktofobi – rädsla för lukter

Ombrofobi – rädsla för att få regn på sig

Omphalofobi – Rädsla för att vidröra någons navel eller att någon annan ska röra deras egen navel.

Onomatofobi – rädsla för att höra ett speciellt ord

Ophidiofobi – Rädsla för ormar

Ornitofobi – rädsla för fåglar

Osfresiofobi – Rädsla för kroppslukt

Osmofobi: Rädsla för lukter.

Ostraconofobi – rädsla för skaldjur

Pantofobi – rädsla för allting

Papafobi – rädsla för påven

Paralipofobi – rädsla för ansvar

Paraskevidekatriafobi – Rädsla för datumet fredagen den trettonde

Parthenofobi – rädsla för oskulder

Pedofobi – rädsla för barn

Peladofobi – rädsla för skalliga människor

Peniafobi – Rädsla för fattigdom

Phallofobi – rädsla för penis

Pnigofobi – Rädsla för kvävning

Phobofobi: Rädsla för fobier.

Placofobi – rädsla för gravstenar

Podofobi – Rädsla för fötter

Pogonofobi – Rädsla för skägg

Poinefobi – Rädsla för bestraffning

Politikofobi – rädsla för att avsky någon politiker

Pteronofobi – rädsla för att bli kittlad med fjädrar

Pyrofobi – Rädsla för eld

Ranidafobi – rädsla för grodor

Samhainofobi -rädsla för halloween

Scholionofobi – rädsla för skolor

Scorodofobi – rädsla för vitlök

Sesquippedaliofobi – Rädsla för långa ord

Siderodomofobi – rädsla för att åka tåg

Sitofobi – Rädsla för mat

Skopofobi – Rädsla för att bli iakttagen

Skotofobi – Rädsla för mörker

Spermofobi – Rädsla för spermier

Spectrofobi – Rädsla för speglar och den egna spegelbilden.

Tafofobi – Rädsla för att bli levande begravd

Talofobi – rädsla för att bli begravd levande

Tetrafobi – Rädsla för siffran 4.

Teutofobi – rädsla för tyskar eller tyska föremål

Thanatofobi – Rädsla för döden, att dö

Thallassofobi – Rädsla för sjöar

Teknofobi – Rädsla för teknologi och vetenskap

Triskaidekafobi – Rädsla för talet 13

Trypofobi – Rädslan för klusterliknande saker, eller saker med små hål i.

Uranofobi – rädsla för himlen

Verbofobi – rädsla för ord

Vitricofobi – rädsla för svärfar

Wiccafobi – rädsla för häxor eller rädsla för trolldom.

Xanthofobi – rädsla för färgen gul

Xenofobi – rädsla för främlingar

Xyrofobi – rädsla för rakblad

Zoofobi – rädsla för djur

Om behandling av blodfobi, sprutfobi och skadefobi med tillämpad spänning.


Läs mer om fobier: https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/07/om-fobier/


Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom


Vad är dysmorfofobi?


Vad är hälsoångest?


”ME/CFS kan öka dramatiskt efter pandemin”


Vad är de nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa?


Riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.


🦇🦆🦋 Kan du hitta en fjäril, en anka och en fladdermus på den här bilden?


🧠 Grupper för psykoterapiutövare och intresserade


Källor:

www.1177.se

John G. Robertson: An Excess of Phobias and Manias. Senior Scribe Publications 2003.

http://phobialist.com/

https://medlineplus.gov/phobias.html

Barlow, D. H. (1993). Clinical Handbook of Psychological Disorders Second Edition. New York: The Guilford Press.


Kan du begreppet? Testa dig själv!


KBT Sverige, KBT Stockholm, KBT Södermalm, terapi Stockholm, terapeut Stockholm, Psykoterapi Stockholm

kbtsverigelog