Replik på debattartikel: ”Antifreudianernas påståenden om evidens är oseriösa”

Ytterligare en replik på den debattartikel som nio psykologer, socionomer, psykoterapeuter och organisationsföreträdare skrev med rubriken ”Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten”. 

Debattartikeln tar, som vi tidigare nämnt, bland annat upp den nyutkomna boken ”Freuds sista suck” där psykoterapeutprogram anklagas för att lära ut pseudovetenskap. Charlotta Sjöstedt har i arbetet med boken bland annat granskat litteraturlistorna för olika psykodynamiska psykoterapeututbildningar.

Debattörerna i det första debattinlägget tog bland annat upp att rekommendationerna domineras av kognitiv beteendeterapi (kbt), men även interpersonell terapi (ipt) rekommenderas för depression och att det finns lovande studier rörande moderna lösningsfokuserade psykodynamiska korttidsterapier.

Igår kom en annan replik av en psykoanalytiker ”Sigmund Freuds verk kan fortfarande tala till oss”

Idag kom också en annan replik ”Tankefel att dra slutsatser utifrån enskilda fall”

– Så är det åter dags att få bort Freud från psykologin. Taktiken bygger på påståenden om pseudovetenskap och brist på evidens. Det finns dock ingen konsensus om vad som är god vetenskap, så saken måste avgöras med maktmedel och i organisationspolitiska och mediala kampanjer.

– Den stipulerade ”evidens” som är ett huvudvapen mot psykoanalysen är i själva verket inte bättre än bevisning baserad på klinisk erfarenhet och kritisk reflektion. Ja, den som inte lutar sig mot ett formellt och mekaniskt system som man falskeligen tror garanterar ”säker kunskap” kanske är mer benägen att tänka kritiskt kring sina idéer och sin praktik. Det kan vara dags att ta fram de forskningsmetodologiska läroböckerna och inte bara upprepa vad auktoriteter med samma syn som en själv tycker och bestämmer.” menar psykologen Mats Eklöf i sin replik. [1]

Slutreplik:  ”Låt vetenskapliga resultat styra valet av behandlingsmetod”

Vi berättade nyligen om artikeln där ”den svenska lekmannaterapin” granskas.

Se även: Psykoterapeutprogrammet anklagas för att lära ut pseudovetenskap

Läkte av KBT, drömde om att kunna hjälpa andra, hamnade på tvivelaktig kurs

Tolv lärosäten har tillstånd att utfärda psykoterapeutexamen.

Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist

Uttalanden från JO om saklighet och opartiskhet i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Alternativa terapiformer

Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning

Psykoterapeututbildningar med familjeterapeutisk inriktning

Psykoterapeututbildningar inriktning barn och ungdom

Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?


❤ Gilla KBT Sverige på Facebook

Se även: Boken där psykoterapins förgrundsgestalter träffas för att göra upp.

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

vårdcentralens eller psykiatrimottagningarnas huvudsakliga uppgift är inte att bedriva själavård

Kvacksalveri på universitetet av coacher

Socialstyrelsen gör helt om – rekommenderar PDT som förstahandsval vid behandling av en himla massa diagnoser

Inlägg i debatten om socialstyrelsens riktlinjer.

[1] DN Debatt Repliker 201015.Antifreudianernas påståenden om evidens är oseriösa

Replik på debattartikel: ”Tankefel att dra slutsatser utifrån enskilda fall”

En ny replik på den debattartikel som nio psykologer, psykoterapeuter, socionomer och organisationsföreträdare skrev med rubriken ”Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten”. 

Debattartikeln tar, som vi tidigare skrivit, bland annat upp den nyutkomna boken ”Freuds sista suck” där psykoterapeutprogram anklagas för att lära ut pseudovetenskap. Vetenskapsjournalisten Charlotta Sjöstedt har i arbetet med boken bland annat granskat litteraturlistorna för olika psykodynamiska psykoterapeututbildningar.

Debattörerna i det första debattinlägget tar bland annat upp att rekommendationerna domineras av kognitiv beteendeterapi (kbt), men även interpersonell terapi (ipt) rekommenderas för depression och att det finns lovande studier rörande moderna lösningsfokuserade psykodynamiska korttidsterapier.

Igår kom en annan replik av en psykoanalytiker ”Sigmund Freuds verk kan fortfarande tala till oss”

Ytterligare en replik på debattartikeln: ”Antifreudianernas påståenden om evidens är oseriösa”

I repliken med rubriken ”Tankefel att dra slutsatser utifrån enskilda fall” skriver författarna att de tycker att ”…det är positivt att författarna tillstår att det finns stöd för modern psykodynamisk psykoterapi. Senare skriver de dock angående originalinlägget”Snarare tycks de anse att psykodynamisk psykoterapi bör sorteras bort från utbildningarna och att vården enbart bör erbjuda KBT.” (I originalinlägget nämns även IPT /KBT Sveriges kommentar.)

Debattörerna menar att författarna till originalinlägget gör ett tankefel ”…att utifrån enskilda fall dra slutsatsen att en terapiform bör sorteras bort och ersättas med en annan.”
 
Debattörerna menar att de inte känner igen sig i att Freuds texter skulle vara dominerande på psykodynamiska utbildningar.
 
De avslutar med att uttrycka ett behov av mer dialog mellan olika ”synsätt snarare än nya strider. Att sortera bort psykodynamisk psykoterapi från universiteten och i vården gynnar inte forskningsfältet i stort eller våra patienter.”
 

Bakom repliken står bland andra:

Camilla von Below, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, Stockholms universitet

Katja Bergsten, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, Uppsala universitet

Fredrik Falkenström, docent, leg psykolog, leg psykoterapeut, Linköpings universitet,

My Frankl, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling.

Slutreplik från debattörerna: ”Låt vetenskapliga resultat styra valet av behandlingsmetod”

Vi berättade nyligen om artikeln där ”den svenska lekmannaterapin” granskas.

Se även: Psykoterapeutprogrammet anklagas för att lära ut pseudovetenskap

Läkte av KBT, drömde om att kunna hjälpa andra, hamnade på tvivelaktig kurs

Tolv lärosäten har tillstånd att utfärda psykoterapeutexamen.

Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist

Uttalanden från JO om saklighet och opartiskhet i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Alternativa terapiformer

Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning

Psykoterapeututbildningar med familjeterapeutisk inriktning

Psykoterapeututbildningar inriktning barn och ungdom

Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?


❤ Gilla KBT Sverige på Facebook

Se även: Boken där psykoterapins förgrundsgestalter träffas för att göra upp.

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

vårdcentralens eller psykiatrimottagningarnas huvudsakliga uppgift är inte att bedriva själavård

Kvacksalveri på universitetet av coacher

Socialstyrelsen gör helt om – rekommenderar PDT som förstahandsval vid behandling av en himla massa diagnoser

Inlägg i debatten om socialstyrelsens riktlinjer.

[1] DN Debatt Repliker 201014.Sigmund Freuds verk kan fortfarande tala till oss

Replik på debattartikel: ”Sigmund Freuds verk kan fortfarande tala till oss”

Nio psykologer, psykoterapeuter, socionomer och organisationsföreträdare skrev en debattartikel med rubriken ”Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten”. ”Låt oss slippa Freuds teorier i vården och på våra legitimationsgrundande utbildningar.”

De tar bland annat upp den nyutkomna boken ”Freuds sista suck” där psykoterapeutprogram anklagas för att lära ut pseudovetenskap. Vetenskapsjournalisten Charlotta Sjöstedt har i arbetet med boken bland annat granskat litteraturlistorna för de psykodynamiska psykoterapeututbildningarna som ges på universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg.

Debattörerna i det första debattinlägget tar bland annat upp att rekommendationerna domineras av kognitiv beteendeterapi (kbt), men även interpersonell terapi (ipt) rekommenderas för depression och att det finns lovande studier rörande moderna lösningsfokuserade psykodynamiska korttidsterapier.

Författarna skriver angående universiteten att ”de lär ut gamla teorier med ringa eller inget vetenskapligt stöd. – Sigmund Freuds verk pekar på vikten av att förstå att äldre texter fortfarande kan tala till oss. Det krävs emellertid att vi inte läser klassiska texter som om de vore manualer, utan att vi sätter dem i sitt sammanhang och låter dem kreativt brytas mot vår samtid skriver psykoanalytikern Per Magnus Johansson i sin replik i Dagens Nyheter. [1]

– Behovet av kvalificerad forskning är stort, liksom av engagerade och omdömesgilla behandlare, som dessutom har en förmåga till uthållighet skriver Johansson också i sin replik där han även tar upp att det inte finns någon psykoanalytisk praktik i ordets ursprungliga mening i den offentligt finansierade vården. Han menar att det är viktigt att psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker lär sig att läsa annat än rapporter och så kallade peer-review artiklar. Universitetet har en skyldighet att låta studenter – även de som tillhör naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fakulteter – att ta del av vetenskapshistorien och idéhistorien.

En till replik på debattartikeln: ”Tankefel att dra slutsatser utifrån enskilda fall”

Ytterligare en replik på debattartikeln: ”Antifreudianernas påståenden om evidens är oseriösa”

Slutreplik: ”Låt vetenskapliga resultat styra valet av behandlingsmetod”

Vi berättade nyligen om artikeln där ”den svenska lekmannaterapin” granskas.

Se även: Psykoterapeutprogrammet anklagas för att lära ut pseudovetenskap

Läkte av KBT, drömde om att kunna hjälpa andra, hamnade på tvivelaktig kurs

Tolv lärosäten har tillstånd att utfärda psykoterapeutexamen.

Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist

Uttalanden från JO om saklighet och opartiskhet i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Alternativa terapiformer

Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning

Psykoterapeututbildningar med familjeterapeutisk inriktning

Psykoterapeututbildningar inriktning barn och ungdom

Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?


❤ Gilla KBT Sverige på Facebook

Se även: Boken där psykoterapins förgrundsgestalter träffas för att göra upp.

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

vårdcentralens eller psykiatrimottagningarnas huvudsakliga uppgift är inte att bedriva själavård

Kvacksalveri på universitetet av coacher

Socialstyrelsen gör helt om – rekommenderar PDT som förstahandsval vid behandling av en himla massa diagnoser

Inlägg i debatten om socialstyrelsens riktlinjer.

[1] DN Debatt Repliker 201014.Sigmund Freuds verk kan fortfarande tala till oss

Debattartikel: ”Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten”

Socialstyrelsen legitimerar märkligt nog behandlare med ringa kunskap om evidensbaserade behandlingsmetoder för psykiska problem.

– Märkligt nog legitimerar Socialstyrelsen behandlare med ringa kunskap om evidensbaserade behandlingsmetoder för psykiska problem. Lika frapperande är att vårdutbildningar lär ut vad som måste betecknas som pseudovetenskap. Låt oss slippa Freuds teorier i vården och vårdutbildningarna, skriver nio psykologer, psykoterapeuter, socionomer och organisationsföreträdare i Dagens Nyheter. [1]

I en nyutkommen bok, ”Freuds sista suck” anklagas psykoterapeutprogram för att lära ut pseudovetenskap. Vetenskapsjournalisten Charlotta Sjöstedt har i arbetet med boken granskat litteraturlistorna för de psykodynamiska psykoterapeututbildningarna som ges på universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg.

Debattörerna som i artikeln tar upp ovanstående bok skriver bland annat: För närvarande domineras rekommendationerna av kognitiv beteendeterapi (kbt), men även interpersonell terapi (ipt) rekommenderas för depression. Vidare finns lovande studier rörande moderna lösningsfokuserade psykodynamiska korttidsterapier. Socialstyrelsen har varit mycket tydlig i sina rekommendationer och inga stora förändringar har skett mellan 2010 och 2018 i vilken vård man anser ska ges.

De goda behandlingsresultaten för kbt har dessutom varit kända i över 40 år, så man kan faktiskt anse att Socialstyrelsen har varit ordentligt sen på bollen. Liknande riktlinjer finns också i de länder som dominerar psykologisk behandlingsforskning, Storbritannien och USA. Det är väletablerat vad som anses fungera.

De avslutar artikeln med att ta upp att en legitimerad person inom vård­området är skyldig att behandla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är därför oerhört märkligt att Socialstyrelsen, som i tio år gett tydliga riktlinjer om vilka behandlingsmetoder som anses fungerande, samtidigt legitimerar behandlare som inte har någon, eller bara ringa kunskap i dessa metoder. Minst lika frapperande är att vi på välrenommerade universitet har vårdutbildningar som lär ut hundra år gamla teorier som i de flesta sammanhang skulle betecknas som pseudovetenskap.

Slutklämmen i debattartikeln är ”Låt oss slippa Freuds teorier i vården och på våra legitimationsgrundande utbildningar.”

Replik på debattartikeln: ”Sigmund Freuds verk kan fortfarande tala till oss”

En till replik på debattartikeln: ”Tankefel att dra slutsatser utifrån enskilda fall”

Ytterligare en replik på debattartikeln: ”Antifreudianernas påståenden om evidens är oseriösa”

Slutreplik: ”Låt vetenskapliga resultat styra valet av behandlingsmetod”

Vi berättade nyligen om artikeln där ”den svenska lekmannaterapin” granskas.

Se även: Psykoterapeutprogrammet anklagas för att lära ut pseudovetenskap

Läkte av KBT, drömde om att kunna hjälpa andra, hamnade på tvivelaktig kurs

Tolv lärosäten har tillstånd att utfärda psykoterapeutexamen.

Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist

Uttalanden från JO om saklighet och opartiskhet i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Alternativa terapiformer

Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning

Psykoterapeututbildningar med familjeterapeutisk inriktning

Psykoterapeututbildningar inriktning barn och ungdom

Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?


❤ Gilla KBT Sverige på Facebook

Se även: Boken där psykoterapins förgrundsgestalter träffas för att göra upp.

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

vårdcentralens eller psykiatrimottagningarnas huvudsakliga uppgift är inte att bedriva själavård

Kvacksalveri på universitetet av coacher

Socialastyrelsen gör helt om – rekommenderar PDT som förstahandsval vid behandling av en himla massa diagnoser

Inlägg i debatten om socialstyrelsens riktlinjer.

[1] DN 201014: ”Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten

Psykoterapeutprogrammet anklagas för att lära ut pseudovetenskap

Det riktas skarp kritik mot psykoterapeututbildningen på bland annat Göteborgs universitet i en nyutkommen bok.

person in black pants and black shoes sitting on brown wooden chair

Vetenskapsjournalisten Charlotta Sjöstedt har i arbetet med boken Freuds sista suck granskat litteraturlistorna för de psykodynamiska psykoterapeututbildningarna som ges på universiteten i Lund, Stockholm och Göteborg.

Beskrivning av boken ”Freuds sista suck” hos Adlibris: Hannes blev 34 år. Han hade autism, ADHD och bipolär sjukdom, men fick inte stöd eller behandling för något av dessa tillstånd. Detta trots att han var patient på en psykiatrisk mottagning där han ständigt och tydligt deklarerade att han behövde mer hjälp och att det fanns risk för att han skulle ta sitt liv. Under sina sista två år i livet träffade han sex olika läkare. Ingen av dem satte in självmordsförebyggande behandling för bipolär sjukdom. Han behandlades med freudianskt inspirerad psykoterapi som inte hjälper vid de diagnoser han hade. Han hade ett boende via socialtjänsten och överst i journalen som hans kontaktpersoner förde stod med rött ”Suicidrisk”. Ändå tog det flera veckor innan socialtjänstens personal hittade Hannes efter att han tagit sitt liv.Hannes fall är beskrivet i boken Freuds sista suck – Idéstrider och andra hinder för psykiatrins utveckling. Tyvärr är fallet inte unikt. Boken handlar om grava missförhållanden i psykiatrin med särskilt fokus på de ideologiska strider som fortfarande pågår. I det ena lägret finns Freuds arvtagare och i det andra företrädare för moderna terapeutiska inriktningar. Striderna är närvarande på alla nivåer, från vårdgolvet på den enskilda enheten till toppen där ett nationellt arbete med riktlinjer för psykiatrin utförs. Universitetsutbildningarna till legitimerad psykoterapeut bedrivs i huvudsak i skilda spår där psykodynamisk terapi, inspirerad av Freud, lärs ut i ett och kognitiv beteendeterapi lärs ut i ett annat. Det konserverar den ideologiska lägerbildningen och gör att förnyelsen av psykiatrin bromsas. [1] Vi på KBT Sverige kommenterar att det utöver psykodynamisk och KBT även finns andra inriktningar (se nedan).

Varför finns det överhuvudtaget två inriktningar på psykoterapi, undrar Sjöstedt, och frågar sig varför man inte istället utgår från patienterna och utbildar psykoterapeuter i de olika metoder som har bäst vetenskapligt stöd vid olika diagnoser, oavsett vilken ideologisk grund de står på? Skriver Christian Dahlström i en djupgående recension av boken ”Freuds sista suck”. [2]

”Jag hjälpte Hannes mamma Eva hösten 2018 att skriva en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om Hannes. Jag har också skrivit en bok där två kapitel handlar om hans fall. Han fick inte den vård och det stöd han borde haft för de tre diagnoser han hade, autism, adhd och bipolär sjukdom. Däremot behandlades han med freudianskt inspirerad psykoterapi som inte hjälper vid dessa tillstånd. Vi väntar ett utslag från Inspektionen för vård och omsorg inom kort och vi informerar er här när det kommer.” skriver Charlotta Sjöstedt på sidan på Facebook som skapats till minne av Hannes. [3]

Charlotta Sjöstedt kunde i sin granskning av litteraturlistor konstatera att den psykoanalytiska läran fortfarande lever. PDT-utbildningen i Göteborg har nio böcker skrivna av Freud med på litteraturlistan. En av böckerna är Drömtydning från år 1900.

–Den är fylld av absurditeter. Det går inte att utvinna någon som helst pålitlig kunskap ur hans drömtydningar, säger Charlotta Sjöstedt och påminner om de stora mängderna forskning som visar hur lätt det är att manipulera människor rapporterar Psykologtidningen. [4]

Den ansvarige för utbildningen vid Göteborgs universitet, psykologen Anders Wellsmo, blir intervjuad i boken och berättar att Freuds verk värderas högt.

”Freud är den som har tänkt mest och skrivit bäst om människans villkor och grundförutsättningarna för människans relaterande och förhållande till sig själv och andra”, säger han.

”Psykisk ohälsa och psykisk sjukdom innebär så att säga att leva falskt i den bemärkelsen att man inte är medveten om hur de inre drivkrafterna för ens liv gestaltar sig”, förklarar han i boken enligt Psykologtidningen.

 

Tolv lärosäten har tillstånd att utfärda psykoterapeutexamen.

Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning

Psykoterapeututbildningar med familjeterapeutisk inriktning

Psykoterapeututbildningar inriktning barn och ungdom

Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?


❤ Gilla KBT Sverige på Facebook

Se även: Boken där psykoterapins förgrundsgestalter träffas för att göra upp.

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Bröderna i Kevinfallet släpper en bok

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

vårdcentralens eller psykiatrimottagningarnas huvudsakliga uppgift är inte att bedriva själavård

Många behandlingsinsatser för PTSD hos barn och unga har ingen mätbar effekt

Socialastyrelsen gör helt om – rekommenderar PDT som förstahandsval vid behandling av en himla massa diagnoser

Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist

Inlägg i debatten om socialstyrelsens riktlinjer.

[1] Adlibris info om boken

[2] Christian Dahlström recension av ”Freuds sista suck” i Vadardepression.se.

[3] ”Till minne av Hannes” Facebook hämtat 200903

[4] “Pseudovetenskap på Göteborgs universitet” Psykologtidningen 200903

Kultur minskar risken för Alzheimer – ”Hjärnan blir mer motståndskraftig”

Vi har tidigare skrivit om att kulturupplevelser minskar risken för depression. Att gå på museum, teater eller spela ett instrument kan också minska risken att drabbas av Alzheimer markant, jämfört med de som inte var kulturellt aktiva alls enligt ny forskning från Göteborgs Universitet berättar TV4.

Se länk nedan.

💜 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Kognitiv beteendeterapi vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

Gå på konserter – få bättre hälsa

Balansen mellan serotonin och dopamin i hjärnan kan påverka om en person utvecklar social fobi

Att musik inte räknas som en avdragsgill friskvårdsförmån visar att den nuvarande tolkningen av friskvårdsförmåner är föråldrad och att skattesubventionen missar målet

Vad gör stressen med din hjärna?

”Helt fel att hårdrock skulle vara farligt”

Hur använder du musik?

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Barnböcker om känslohantering

Kulturupplevelser minskar risken för depression

❤ Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Se inslaget på TV4 play.

Kulturupplevelser minskar risken för depression

En ny brittisk studie visar att risken att drabbas av en depression är lägre bland personer över 50 år som ser till att göra plats för kulturupplevelser

76686509_2149119571856347_8197156358152257536_n

i kalendern, skriver SVT Nyheter kultur. [1]

Risken minskar om du går på bio, teater eller museum visar en ny brittisk långtidsstudie rapporterar SVT Nyheter kultur.

För äldre som tar del av film, teater eller museiutställningar minst en gång i månaden minskar risken för depression med 48 procent. För dem som regelbundet men varannan månad konsumerar kultur minskar risken med 32 procent.

Resultaten bygger på data från 2 148 britter som följts under 10 år, och är en del av The english longitudinal study of ageing, ELSA. Studien har tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer och hälsa.

Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Personer som har fyllt 65 har dubbelt så mycket psykisk ohälsa

Hur ser det ut med psykisk ohälsa i Sverige?

Dansen som hjälp till att hitta tillbaka till kroppen

Gå på konserter – få bättre hälsa?

Om psykoterapi i rörliga media

Vi är nu uppe i 1000 inlägg!

Hur hårdrock och headbanging kan hjälpa ditt psykiska mående

Personporträtt

Death metal ger positiva känslor och stärker oss

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Hårdrocksbandet uppmärksammar psykisk ohälsa med att starta kampanj mot självmord

Böcker om psykisk ohälsa och psykoterapeutisk behandling

Kan hårdrock motverka psykisk ohälsa?

Att musik inte räknas som en avdragsgill friskvårdsförmån visar att den nuvarande tolkningen av friskvårdsförmåner är föråldrad och att skattesubventionen missar målet

[1] SVT Nyheter kultur

Dokumentärserie; ungdomar som har psykisk ohälsa filmar sin vardag

I serien True selfie får vi följa åtta ungdomar som lever med psykisk ohälsa filmar sin vardag. I den norska serien följer vi Karsten, Eirin, Kira, Anders, Malin, Christopher, Fredrik och Trine.

Se även: Läkte av KBT, drömde om att kunna hjälpa andra, hamnade på tvivelaktig kurs

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Finsk ungdomsserie: Helt knäpp!

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Behandlare känner mindre empati för patienter när deras problem beskrivs med biologiska förklaringsmodeller.

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Se länk nedan

True selfie finns nu på SVT Play.

Psykologin förklarar vad som behövs för att vinna en oscar.

Sammanfattning: om du vill vinna en Oscar bör du vara en amerikansk skådespelare i en film som porträtterar amerikansk kultur. Resultatet presenteras av några australiensiska psykologiforskare som har gjort en storskalig analys av Oscarsvinnare.

Se även: Filmen Flickan, mamman och demonerna

Filmen Utmaningen – om den sjuka jobbstressen

En film om sexmissbruk

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Filmatiserad föreläsning om hur känslor uppstår

Läs mer om undersökningen här.

 

 

Tv-inslag med Bruce Springsteen där han berättar om sin erfarenhet av att gå i terapi.

Bruce Springsteen: ”Jag har gått i terapi i trettio år”.

För Fredrik Skavlan berättade Bossen att han dock inte har gått till samma terapeut under alla dessa år.

https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/article23579728.ab

Se hela intervjun:

Se även: Henrik Schyffert: Alla män borde gå i terapi