”Många har fel uppfattning om ätstörningar”

I många fall kopplar vi ju ihop ätstörningar med anorexia, men majoriteten av personer som diagnostiseras med en ätstörning är normalviktiga, överviktiga eller lider av fetma.

pexels-photo-4101206.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

 

Enbart var fjärde person som diagnostiseras med en ätstörning är underviktig, men trots det är många som tror att ätstörning bara handlar om just anorexia.

Saga Lindqvist Springcorn, som är journalist och har själv varit drabbad av ätstörning, och Evelina Linder, socionom och legitimerad psykoterapeut, Sveriges Radios Studio 1.

Se länk nedan.

Se även: ”ME/CFS kan öka dramatiskt efter pandemin”

”Lättare” psykisk ohälsa har ökat dramatiskt på senare tid. Varför och vad kan vi göra åt det?

Medelhavsdiet kan skydda mot depression

Samband mellan självmordsförsök och blodsockerhormoner

Mie har en ätstörning och kommer till sjukhus efter att försökt ta sitt liv

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Tv-program: Vilket är det bästa sättet att undvika stress?

Vetenskapliga fakta om ätstörningar

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Till inslaget från 210722: ”Många har fel uppfattning om ätstörningar

Psykiatrisk vård för unga ska i framtiden samlas på en plats

Flera verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa ska samlas på samma plats.

BUP, Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) och Maria ungdom som ska flytta sina verksamheter till två byggnader på S:t Görans sjukhusområde i Stockholm berättar Dagens Nyheter. [1]

– Det har funnits diskussioner väldigt länge om det skulle vara önskvärt att samla den här typen av vård på ett och samma ställe, det handlar ju om den psykiatriska heldygnsvården för barn och unga. Det gör ju att vården blir effektivare, men det blir också enklare att hitta dit, säger Charlotte Broberg (M), vid fastighets- och servicenämnden till DN.

Charlotte Broberg hänvisar till Folkhälsomyndighetens lägesrapport om psykisk hälsa under 2020, den visar en påtaglig ökning av psykisk ohälsa bland unga kvinnor när det gäller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. En rapport från Region Stockholm visade även att fler barn sökte vård för psykisk ohälsa under pandemin.

Förhoppningen är att verksamheterna ska vara på plats inom några år. När psykiatrisk vård för unga hamnar i samma lokaler, är målet att kunna öka antal vårdplatser för barn och unga med minst sju, från 52 till 59 vårdplatser.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

”Äldrelyftet” ett projekt om att åldras och må bra med ADHD

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Gruppterapi för föräldrar

Diagnoskriterier för autism enligt ICD-10

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] DN 210422: ”Psykiatrisk vård för unga ska samlas på en plats

Mie har en ätstörning och kommer till sjukhus efter att försökt ta sitt liv

Den 25-åriga Mie har blivit akut inlagd på sjukhus med dropp. Hon har försökt begå självmord till följd av sin anorexi/bulimi.

Hon inser inte att hon kan få hjälp att bli frisk om hon får professionell vård.

En dag i taget är en svensk dramaserie om våra dolda folksjukdomar.


Fler avsnitt ur serien En dag i taget: Om utmattning: Sjuksköterskan som slits mellan familjen och sitt krävande arbete på sjukhusets akutmottagning

Han har panikångest och går i KBT-behandling

En film om sexmissbruk

Sussi är medicinberoende

Kerstin är alkoholist


Se även: Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Tv-serier med terapi i fokus?

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Män i terapi

Arbetsmaterial för lågstadiet – hur man kan prata om känslor, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra

Att leva under Coronakrisen

Maten som kan lindra depression.


Sändes 15 november 1999. Längd 57 min. Kan ses tills vidare på Öppet arkiv.

Se filmen här

När mat skapar ångest

Mörkertalet är stort, men minst 200.000 svenska kvinnor och män är drabbade av olika ätstörningar. Kanske är du själv sjuk just nu. Men varför drabbas en del men inte andra? Och kan man bli frisk?

Ett avsnitt av Karlavagnen, se länk nedan.

Se även: ”ME/CFS kan öka dramatiskt efter pandemin”

”Lättare” psykisk ohälsa har ökat dramatiskt på senare tid. Varför och vad kan vi göra åt det?

Medelhavsdiet kan skydda mot depression

Samband mellan självmordsförsök och blodsockerhormoner

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Tv-program: Vilket är det bästa sättet att undvika stress?

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Karlavagnen 190319

Vetenskapliga fakta om ätstörningar

– Det borde vara lika lätt att säga att man lider av anorexia nervosa som vilken annan sjukdom som helst detta menar professorn och experten Cynthia Bulik.

pexels-photo-4098368.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

Det viktigaste för att minska stigmat kring sjukdomen är att informera om den och berätta om de biologiska processer som ligger bakom, säger hon i en filmad föreläsning inspelad den 2 oktober 2017 på Karolinska institutet, Stockholm.

Produktionsår:

Längd:

Tillgängligt till:

Se länk nedan

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Diagnoskriterierna för egentlig depression enligt DSM-5

Följ KBT Sverige på instagram

Till filmen

WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar

I WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar får du följa fyra ungdomar och se hur deras situation utvecklas. Alla foton och filmer är med skådespelare. Det är en webbutbildning som ger kunskap om tidiga tecken vid ätstörning och hur man kan bemöta unga personer som man misstänker har en ätstörning.

Se länk nedan

Se även: Kostnadsfri webbutbildning: Psykologiskt krisstöd vid covid-19

Kostnadsfri webbutbildning: Att samtala med närstående i livets slutskede vid covid-19

Kostnadsfri webbutbildning för att möta personer med spelproblem

Kostnadsfri webbutbildning för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB

Kostnadsfri webbutbildning om att möta patienter med funktionsnedsättning

Kostnadsfri webbutbildning om mänskliga rättigheter

PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri

Läs mer och gå utbildningen.