”Äldrelyftet” ett projekt om att åldras och må bra med ADHD”

I augusti 2020 ett 3-årigt projekt vars övergripande mål är att öka de egna möjligheterna till en god hälsa, delaktighet och inflytande i samhället för äldre med ADHD.

Genom projektet vill Riksförbundet Attention bidra till att motverka diskriminering och utveckla verktyg som fungerar utifrån ett äldreperspektiv. Projektet ska genomföras i nära samarbete med de aktuella målgrupperna och samarbetspartners som möter dem i föreningsliv, socialtjänst eller i vården. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och genomförs av Riksförbundet Attention i samarbete med Omvårdnadsinstitutet, Stockholm stad, Huddinge kommun, Attention Sollentuna, pensionärsorganisationerna SPF, SKPF och PRO, Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH och SKR.

Bakgrund

Kunskapen om de olika neuropsykiatriska diagnoserna och vad de innebär för såväl barn som vuxna har ökat betydligt på senare år. Det har lett till ökad öppenhet som förbättrat livsvillkoren och minskat stigmat för många människor. Däremot finns det stora kunskapsluckor när det gäller hur det är att åldras och bli gammal med dessa diagnoser. Få har uppmärksammat de särskilda utmaningar då man ska gå från ett strukturerat liv genom arbete, familj och samhällsstöd, in i ett pensionärsliv där mycket av detta saknas. Men fler ser också att det är dags att se ADHD ur ett livsloppsperspektiv och planera för insatser även för dem som är äldre.

Projektets målgrupper

Projektets primära målgrupp är seniorer i åldern 60 – 75 år med ADHD, som de fått tidigt eller sent i livet. Sekundära målgrupper är:

• Deras anhöriga

• Personal inom vård, omsorg och pensionärsverksamhet

• Beslutsfattare och myndighetsutövare som har ett övergripande ansvar för hur samhällets stöd utformas.

• Media som kan föra ut budskapet om att ADHD också finns hos äldre

Förväntade resultat och aktiviteter

De aktiviteter som planeras genomför ska leda till att äldre med ADHD ska vara bättre rustade för framtiden genom ökad kunskap om sina egna utmaningar samt strategier och verktyg för att bemästra dessa. Projektet kommer att arbeta nära personer med egen erfarenhet som vill bidra till arbetssätt som hjälper andra. Vi har också som mål att ha ökat medvetenheten och nått ut med kunskap om vilka behov äldre personer med ADHD har till äldreomsorg, primärvård, Försäkringskassa, Pensionsmyndigheten, andra berörda myndigheter, föreningsliv med flera som möter målgruppen, och därigenom ha bidragit till bättre stöd till de berörda.

Se länk till informationssidan nedan.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med ADHD – ett kunskapsstöd

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

Samtal lindrar existentiell ensamhet hos äldre och sköra

Män som är äldre löper risk att hamna i dold depression

Ensamhet, ålderism och psykisk hälsa

Traumatiserade äldre löper risk att feldiagnostiseras

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Gruppterapi för föräldrar

Diagnoskriterier för autism enligt ICD-10

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] Till ”Äldrelyftet” ett projekt om att åldras och må bra med ADHD

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: