Ur egen ficka: en studie av en patientgrupp som söker och själva

Uppsats från studerande på psykoterapeutprogrammet vid Uppsala universitet HT 2020. 

Sammanfattning

Syftet med studien har varit att söka övergripande kunskap om en grupp svenska patienter som valt att söka och själva bekosta psykoterapeutisk behandling hos privatpraktiserande vårdgivare, genom att undersöka motiv och behov bakom det valet. Som metod valdes en webbenkät med både kvantitativa och kvalitativa inslag vilken besvarades av N=643 respondenter. I vår undersökning var den “typiska patienten” en kvinna i åldersgruppen 36-45 år, boende i storstadsregion, heltidsarbetande med universitets- eller högskoleutbildning och med en relativt hög årsinkomst. Depression angavs som den absolut vanligaste sökorsaken. Andra vanliga sökorsaker var ångestproblematik, en önskan att få prata om/bearbeta sin barndom samt att få hjälp att förstå sina känslor. Som motiv till att bekosta privat psykoterapi framkom att många haft upplevelsen att offentlig vård varit otillgänglig eller har brustit i tillgänglighet och att patienterna har upplevt att de inte har kunnat erhålla psykoterapeutisk vård på något annat sätt än att betala för den privat. Även olika typer av missnöje med den vård man erbjudits tidigare samt upplevelser av bristande valfrihet och delaktighet i sin vård har framträtt som vanliga motiv till att söka privat vård, t ex en önskan om att själv få välja sin terapeut samt längd på sin behandling. Andra motiv som framträtt har varit efterfrågan på specialistkompetens och en önskan om att säkra konfidentialitet.

Sökord

Privat psykoterapi, privatpraktiserande psykoterapeut, patientfaktorer, individanpassad vård, preferenser, allians

Författare: Victoria Janeling & Victoria Sparr 

Länk till uppsatsen nedan.

Se även andra psykoterapiuppsatser: Hur upplever terapeuter att det är att använda sig av kulturformuleringsintervjun i DSM 5?

Studie om deltagares erfarenheter och upplevelser av behovsgrupp på schematerapeutisk grund.

En studie av hur rekryterare ser på betydelsen av ledarskapskandidaters erfarenhet av tidigare relationer.

Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Läs uppsatsen i sin helhet här (PDF): Uppsats 7 reviderad slutlig efter granskning och last (1)

Se även: Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Vad kan jag kontrollera och inte?

Vad är tankefällor?

Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: